Uroczystości 77 rocznicy Samozatopienia Flotylli Wiślanej w dniu 24.09.2016 w Modlinie.

Liga Morska i Rzeczna
Okręg Mazowiecki i Oddział Wyszkowski
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego
uroczystości
77 rocznicy Samozatopienia Flotylli Wiślanej
w dniu 24.09.2016 w Modlinie.
 
Dnia 24 września, w obrębie Twierdzy Modlin (obecnie dzielnica Nowego Dworu Mazowieckiego) miały miejsce obchody 77 rocznicy Kampanii Wrześniowej. Dwa istotne elementy tych wydarzeń, które rozegrały się we wrześniu roku 1939, to obrona Twierdzy oraz działania obronne i samozatopienie jednostek Oddziału Wydzielonego Rzeki Wisły – określanego również, jako Flotylla Wiślana. Ugrupowanie to było częścią Flotylli Pińskiej Marynarki Wojennej - operujące jednostkami bojowymi oraz statkiem sztabowym. Uroczystości zostały zorganizowane przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym, Zarząd Okręgu Mazowieckiego LMiR w Warszawie oraz Zarząd Oddziału LMiR w Wyszkowie. 
 
Pierwsza cześć uroczystości miała miejsce o godzinie 10.00 w dawnym porcie nad Narwią przy tablicy dedykowanej czynowi zbrojnemu marynarzy. Tablica ta została odsłonięta 20 lat temu – w czerwcu roku 1996 w czasie II-ej edycji Operacji Nautycznej Flis Wiślany. Po powitaniu uczestników przez sekretarza Okręgu Mazowieckiego mgr Hannę POTAPOWICZ, prezes OM LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ złożył meldunek o gotowości v-ce prezesowi Zarządu Głównego Wacławowi Leonardowi KOWALSKIEMU. Po odegraniu Hymnu Narodowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Ligi Morskiej i Rzecznej, prezes OM LMiR, w swoim wystąpieniu, przedstawił rys historyczny i uwarunkowania minionych wydarzeń. Z kolei sekretarz generalny LMiR j. kpt. ż. w. Tadeusz KUŚMIERSKI odczytał przeslanie prezesa LMiR kpt. ż. w. Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO, który z ważnych przyczyn nie mógł uczestniczyć w uroczystościach. W apelu pamięci - prowadzonym przez prezes Oddziału LMiR w Wyszkowie mgr Elżbietę KASIŃSKĄ - przywołano postacie admirałów - twórców Marynarki Wojennej RP, marynarzy biorących udział w II wojnie światowej oraz osoby, które przyczyniły się do stworzenia Polski Morskiej. W apelu, wymieniono również szczególnie zasłużonych członków Ligi Morskiej i Rzecznej. Po apelu, poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed miejscem pamięci narodowej. W okolicznościowych wystąpieniach, zabrali glos dr Elżbieta MARSZAŁEK – v-ce prezes ZG LMiR ds. młodzieży oraz kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI – prorektor, zastępca komendanta Akademii Marynarki Wojennej ds. wojskowych. Po krótkiej modlitwie odprawionej przez ks. kan. Janusza NAWROCKIEGO – proboszcza parafii p.w. Św. Barbary w Modlinie i odegraniu Hymnu do Bałtyku, orkiestra oraz poczty sztandarowe przemaszerowały w kierunku Bramy Ostrołęckiej, gdzie nastąpiło rozwiązanie pododdziałów.
 
Kolejnym etapem uroczystości była msza polowa koncelebrowana przed Pomnikiem Obrońców Modlina z udziałem ks. kan. Andrzeja REDMERA – dziekana Dekanatu Zakroczymskiego i proboszcza parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbego oraz ks. kan. Janusza NAWROCKIEGO. We mszy brała udział kompania honorowa 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej, która zapewniła oprawę muzyczna wydarzenia. Liturgię poprzedził meldunek złożony przez dowódcę kompanii ppłk Bogdanowi PROKOPOWI – zastępcy dowódcy 2 MPS oraz odegranie Hymnu Narodowego wraz z wciągnięciem na maszt flagi państwowej.
 
Po mszy, odbył się kolejny apel pamięci, tym razem dedykowany obrońcom Twierdzy. Po salwie honorowej i odegraniu przez sygnalistów Hasła Wojska Polskiego, delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Obrońców Modlina przy akompaniamencie werbli. Uczestniczyli w tym burmistrz Nowego Dworu Jacek KOWALSKI, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof BISIALSKI, przedstawiciele Dowództwa 2 MPS, delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, rodzina gen. Wiktora THOMMÉE – dowódcy obrony Modlina w roku 1939, przedstawiciele społeczeństwa oraz młodzież szkolna.  Po tej części, nastąpił wymarsz kompanii honorowej wraz z pocztem sztandarowym.
Finalny akcent obchodów stanowił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej. Zespól wystąpił z repertuarem utworów patriotycznych, muzyki marszowej oraz rozrywkowej. Orkiestrę prowadzili kmdr Józef KOWALEWSKI i kplm. Benedykt Cezary CELIAN. Partie wokalne wykonał bsm. Stanisław RAPACZ. Koncert został życzliwie przyjęty przez zgromadzoną publiczność.
 
Po koncercie, członkowie władz LMiR udali się do Muzeum Twierdzy Modlin, gdzie odbyło się robocze posiedzenie Zarządu Głównego. W czasie sesji, omówiono bieżące sprawy funkcjonowania organizacji oraz, w zarysie, zamierzenia na rok 2017.