UROCZYSTOŚCI W JERZYSKACH

W niedzielę 23 sierpnia 2015 w Jerzyskach koło Łochowa miały miejsce uroczystości upamiętniające etos żołnierzy ruchu oporu działających w latach 1939-1944 w Lasach Łochowskich tj. Armii Krajowej i Samodzielnego Ugrupowania    Bojowego   „Jerzyki”.  W uroczystości  brali  udział kombatanci z różnych środowisk, Wojsko Polskie oraz władze i ludność lokalna. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentował inż. Mirosław Widlicki – członek Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK; natomiast w imieniu grupy „Jerzyków”, wystąpił   Pan  Jerzy   Broszkiewicz  –   91-letni    weteran   walk o niepodległość. Po mszy polowej celebrowanej przez ks. ppłk Władysława Kozickiego – proboszcza Katedry Polowej, odczytano apel pamięci, po czym oddano salwę honorową, a następnie delegacje złożyły wieńce w miejscu pamięci narodowej. Kompanię Honorową wystawił  60 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, którą dyrygował kapelmistrz st. chor. szt. Ryszard Klecha.   W trakcie uroczystości, Zarząd Okręgu Mazowieckiego LMiR reprezentował kmdr Józef Kowalewski.