95 - Rocznica Zaślubin Polski z Morzem Puck 10 luty 2015 r.

W dniu 10 lutego 2015 roku w Pucku odbyły się centralne obchody 95-rocznicy Zaślubin Polski z Morzem 10.II.1920r., pod patronatem Burmistrza miasta Puck, Prezesa Ligii Morskiej i Rzecznej, Urzędu Morskiego w Gdyni z udziałem Marynarki Wojennej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, episkopatu, delegacje okręgów L. M. i R. z całego kraju, mieszkańcy Pucka.

 

 

Ogromne znaczenie tego historycznego faktu, jego wpływ na kształt i kierunek rozwoju młodego Państwa Polskiego – „Staliśmy się Państwem Morskim – ziściły się marzenia i pragnienia Polaków” – spowodowało, iż 10 lutego jest też Świętem Ligii Morskiej i Rzecznej. Z okazji tego święta raz w roku najbardziej zasłużeni dla morza i śródlądzia pracownicy i działacze otrzymują odznaczenia. W tym roku Kapituła do spraw odznaczeń Zarządu Głównego L. M. i R. uchwałą z dnia 09.02.2015 r. najwyższym odznaczeniem uhonorowała cztery osoby w tym dwie osoby z Okręgu Mazowieckiego L. M. i R.:

Pierścień Hallera - to najwyższe wyróżnienie Ligi Morskiej i Rzecznej.

 

  • kmdr dr Józefa Kowalewskiego – założyciela, dyrektora artystycznego Orkiestry R. L. M. i R., v-ce prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego L. M. i R.
  • kpt ż.ś. mgr Andrzeja Potapowicza – Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego L. M. i R.

Krzyżem Pro Mari Nostro – osiem osób, z Okręgu Mazowieckiego L. M. i R. – trzy:

  • mgr Krzysztofa Parzychowskiego – członka Zarządu Okręgu Mazowieckiego L. M. i R.
  • mgr inż. Andrzeja Cieślaka – członka Zarządu Okręgu Mazowieckiego L. M. i R.
  • mgr Hannę Potapowicz – sekretarza Zarządu Okręgu Mazowieckiego L. M. i R.

 

Trzymajmy się morza, jezior i rzek !