101. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ – UROCZYSTOŚCI W RZEKUNIU

W niedzielę 22 sierpnia, w Rzekuniu – miejscowości zlokalizowanej 5 km na wschód od Ostrołęki miały miejsce uroczystości 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. W tym szczególnym miejscu, na cmentarzu parafialnym, znajdują się groby 53 marynarzy 1. Batalionu Pułku Morskiego i 18 ułanów 2. Pułku Ułanów Grochowskich poległych na przedpolach Ostrołęki w czasie inwazji bolszewickiej w roku 1920.  Rzeczone uroczystości stanowią element lokalnej tradycji, jako że, po zmianach ustrojowych w roku 1989 odbywają się corocznie.

22 sierpnia br. obchody 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej obejmowały mszę świętą w lokalnym kościele - celebrowaną przez ks. kan. dr Jacka CZAPLICKIEGO – wykładowcę Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży i delegata J.E. Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej bp. dr Janusza STĘPNOWSKIEGO oraz ks. Krzysztofa GÓRSKIEGO – proboszcza parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu. Drugim elementem obchodów były uroczystości zgodne z ceremoniałem wojskowym.

Msza święta odbyła się z udziałem pocztów sztandarowych Komendy Portu Wojennego w Gdyni, 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego z Komorowa, Grup Rekonstrukcyjnych 5 Pułku Ułanów Zasławskich, Państwowej Straży Pożarnej z Ostrołęki, lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół. W trakcie mszy, znakomitą homilię wygłosił ks. kan. dr Jacek CZAPLICKI, w której mocno zaakcentował istotny element aksjologiczny, którym jest patriotyzm.

Po mszy, na dziedzińcu kościoła, rozpoczęła się wojskowa część uroczystości. Po meldunku, który Dowódcy Garnizonu płk Leszkowi IWAŃCOWI złożył Dowódca Uroczystości ppłk Rafał MAJBAŃSKI oraz po przeglądzie pododdziałów, Orkiestra Wojskowa z Siedlec pod batutą tamburmajora sierż. Michała KRYŃSKIEGO wykonała cztery zwrotki Hymnu Narodowego. W tym czasie, poczet flagowy z 22 WOK dokonał wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Następnie, uformował się pochód - prowadzony był przez ppłk Rafała MAJBAŃKIEGO i orkiestrę - który udał się na Cmentarz Parafialny, W przemarszu uczestniczyły: pododdział 22 WOK ze sztandarem, poczty sztandarowe, kawalerzyści, osoby zaproszone, młodzież szkolna oraz społeczność lokalna.

Po dotarciu uczestników na cmentarz, odbył się Apel Pamięci, który odczytał por. Marcin CHEŁCHOWSKI z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce przy dźwiękach tremolla wykonywanego przez werblistę. Kolejnym elementem uroczystości była salwa honorowa, po której trębacz odegrał Hasło Wojska Polskiego. Poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Sygnał „Śpij kolego” zakończył tę część wydarzenia. Finalnym elementem ceremonii było złożenie przez Dowódcę Uroczystości ppłk Rafała MAJBAŃSKIEGO meldunku o zakończeniu obchodów Dowódcy Garnizonu płk Leszkowi IWAŃCOWI.

Na uwagę zasługuje fakt, że w uroczystości w Rzekuniu uczestniczył 98-letni weteran II Wojny Światowej ppłk Antoni ZIENKIEWICZ (rocznik 1923) żołnierz Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Mimo doznanych represji w okresie komunizmu, oficer jest nadal w dobrej kondycji zdrowotnej i mimo zaawansowanego wieku, bardzo dobrze się prezentował w okutej rogatywce oraz mundurze z bryczesami i długimi butami oficerskimi. Całości munduru dopełniał pas oficerski z koalicyjką. Panie Pułkowniku! Tak trzymać!

Co było ważne w trakcie obchodów, to udział młodzieży z Koła Ligi Morskiej i Rzecznej przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu, którego opiekunem jest mgr Edyta MORAWSKA. Młodzież podkreśliła swój związek z organizacją nie tylko przez marynarskie kołnierze i proporce LMiR, ale również zademonstrowała odpowiednią postawę patriotyczną i wzorowe zachowanie w czasie trwania obchodów. Gratulujemy i mamy nadzieję, że w przyszłości Koło Szkolne LMiR będzie się dynamicznie rozwijać.

Na obchodach 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Rzekuniu przybyła znaczna liczba zaproszonych gości. Między innymi, władze samorządowe reprezentowali dr Stanisław KUBEŁ – Starosta Ostrołęcki oraz mgr Bartosz PODOLAK – Wójt Gminy Rzekuń. Z Marynarki Wojennej, na uroczystości w Rzekuniu przybyli kmdr Piotr SMELA – Zastępca Szefa Sztabu Centrum Operacji Morskich – reprezentujący Szefa COM wiceadmirała Krzysztofa JAWORSKIEGO oraz kmdr Marek CZARNECKI – Dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW RP – reprezentujący Dowódcę 3 Flotylli Okrętów kontradmirała Mirosława JURKOWLAŃCA.  Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowali: Prezes – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, V-ce Prezes – kmdr Józef KOWALEWSKI, Sekretarz – mgr Hanna POTAPOWICZ oraz kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OM LMiR.

W czasie spotkania nieformalnego po zakończeniu uroczystości, dyskutowano na temat współpracy organów samorządowych, wojska i organizacji pozarządowych w obszarze wychowania patriotycznego i narodowego dziedzictwa kultury.