UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA WOJSKA POLSKIEGO W RYBIENKU LEŚNYM W DNIU 15 SIERPNIA 2021

Corocznie, z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej w roku 1920, na terenie całego kraju, odbywają się uroczyści upamiętniające to ważne historyczne wydarzenie. Również, w Rybienku Leśnym (eleganckiej, wschodniej dzielnicy Wyszkowa), co roku mają miejsce obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Jest to miejsce szczególne dla lokalnej społeczności, albowiem, w roku 1920 po inwazji bolszewików, W Rybienku Leśnym, na lewym brzegu Bugu sowiecka „czerezwyczajka” dokonała okrutnego mordu na siedmiu polskich żołnierzach dowodzonych przez ppor. Antoniego WOŁOWSKIEGO.  Miejsce kaźni upamiętnia pomnik wzniesiony w tym miejscu przez mieszkańców w okresie międzywojennym.

W niedzielę, dnia 15 sierpnia 2021, o godz. 11.00, w Kościele p. w. Matki Bożej Królowej Polski została odprawiona okolicznościowa msza, którą celebrował tamtejszy proboszcz ks. Jarosław BALIKOWSKI. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe, przedstawiciele władz lokalnych – zarówno miejskich jak i powiatowych z v-ce burmistrz Wyszkowa dr Anetą KOWALEWSKĄ oraz starostą mgr Jerzym ŻUKOWSKIM, oficerowie Wojska Polskiego, oficerowie Policji i Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Związku Piłsudczyków RP z prezesem Okręgu Nadbużańskiego płk ZP Sylwestrem RANISZEWSKIM, harcerze, młodzież szkolna z klas mundurowych oraz społeczność lokalna. Ponieważ dzień 15 sierpnia jest Świętem Wojska Polskiego, stąd liczna obecność zarówno żołnierzy służby czynnej jak i rezerwistów. Obecni byli, między innymi, ppłk dr Antoni BALCERKIEWICZ, ppłk mgr inż. Mirosław BORUC – prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wyszkowie oraz mjr mgr inż. Paweł KRAJEWICZ – zastępca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie. Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentował kmdr dr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes ds. edukacji, kultury i mediów.

Po zakończeniu celebry w kościele, uformował się korowód, który, pod rytm werbla, przemaszerował do miejsca w którym znajduje się pomnik pomordowanych (ok. 600 m). W trakcie przemarszu oraz podczas uroczystości przy pomniku, uczestniczyli sygnaliści z Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR – st. bsm. Jarosław MORAWSKI, st. mat Piotr FILIPIAK oraz mar. Artur MORAWSKI.

Po przybyciu uczestników do miejsca docelowego, został odegrany sygnał „BACZNOŚĆ”, a następnie „SŁUCHAJCIE WSZYSCY”. Po Hymnie Narodowym, poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, w trakcie czego, werblista wykonywał „tremolo”. Regulaminowym uzupełnieniem tej części uroczystości było odegranie „HASŁA WOJSKA POLSKIEGO”, a następnie st. bsm. Jarosław MORAWSKI wykonał sygnał „ŚPIJ KOLEGO”. Osoba prowadząca uroczystość podziękowała uczestnikom za udział w obchodach i zaprosiła na kolejne wydarzenie, którym była projekcja filmu historycznego nt. Bitwy Warszawskiej w znajdującym się nieopodal obiekcie o nazwie „Leśny Dworek”.

Uroczystości w Rybienku Leśnym wpisały się w specyficzną tradycje tamtejszej społeczności i stanowią bezsprzecznie element lokalnego dziedzictwa. Należą się za to wyrazy uznania.