REZERWIŚCI MARYNARKI WOJENNEJ NA ZIEMI ŁÓDZKIEJ

Historia Marynarki Wojennej RP, jej tradycje oraz etos bezsprzecznie stanowią element narodowego dziedzictwa. Liczne organizacje pozarządowe zajmują się upowszechnianiem tychże wartości; a szczególną rolę, w tym zakresie, mają, miedzy innymi, Liga Morska i Rzeczna oraz Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej. Jednakże, ostatnio pojawiła się kolejna grupa entuzjastów i działaczy – pochodzących głównie z Ziemi Łódzkiej, którzy również obrali sobie za cel wspieranie i upowszechnianie działalności Marynarki Wojennej. Grupę tę stanowi zarejestrowane w dniu 16 kwietnia 2021 Sądzie Rejonowym w Kaliszu STOWARZYSZENIE REZERWISTÓW MARYNARKI WOJENNEJ.

W grupie inicjatywnej Stowarzyszenia, znalazł się urodzony na ziemi Wyszkowskiej (konkretnie - w miejscowości Długosiodło) mar. rez. Janusz SĘPKOWSKI – absolwent Szkoły przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Wyszkowie. Jako nastolatek, miał okazję poznać legendarnego ppor. mar. Kazimierza DEPTUŁĘ – weterana służby konwojowej na Atlantyku w czasie II Wojny Światowej, który zaszczepił mu fascynację morzem i służbą na morzu. Po ukończeniu szkoły, młody Janusz zgłosił się do zasadniczej służby wojskowej we Flocie. Po zaliczeniu cyklu unitarnego i specjalistycznego w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, otrzymał przydział do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Jednakże, zamiłowania muzyczne i umiejętność gry na trąbce, którą nabył jako nastolatek, spowodowały, że został przyjęty jako muzyk-instrumentalista do Orkiestry MW w Świnoujściu, która w tym czasie działała pod batutą kmdr ppor. mgr Edwarda DOBIJAŃSKIEGO.

Obecnie Stowarzyszenie Rezerwistów Marynarki Wojennej liczy około 20 członków zamieszkujących cały kraj. Prezesem Stowarzyszenia jest mar. rez. Roman SZYCHOWSKI, funkcję sekretarza pełni st. mar. Tomasz JANUSZEWSKI, a skarbnikiem jest st. mar. Tomasz MATUSZEWSKI. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego jest mł. chor. mar. Janusz SIDOROWICZ, a członkiem ww. Sądu jest wspomniany mar. Janusz SĘPKOWSKI.

Stowarzyszenie jest organizacją dość młodą; jednakże, jest niesłychanie aktywne. Członkowie SR MW uczestniczą w licznych wydarzeniach patriotycznych na terenie całego kraju, a w czerwcu 2021, uczestniczyli w centralnych obchodach Dnia Marynarki Wojennej w Gdyni. Przedstawiciele organizacji byli obecni na Monte Casino i w Niderlandach w miejscach szlaku bojowego gen. Stanisława MACZKA. Członkowie SR MW przykładają wielu starań o wizerunek i prestiż organizacji – zawsze widać ich w nienagannych mundurach i z regulaminowym zachowaniem.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania, marynarzom ze Stowarzyszenia należą się gratulacje i wyrazy uznania. Panowie! TAK TRZYMAĆ!