ŚWIĘTO ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU 2-5.07.2021r

W okresie między 3 a 5 lipca 2021, w polskiej stolicy żeglugi śródlądowej, tj. we Wrocławiu miały miejsce obchody Dnia Marynarza Żeglugi Śródlądowej. Dzień 3 lipca ważny jest z perspektywy historycznej, ze względu na upamiętnienie działań Flotylli Pińskiej w roku 1919, kiedy to desant oddziału marynarzy i żołnierzy piechoty na rzece Jasiołdzie zapewnił Polakom zdobycie miejscowości Horodyszcze. Zasadnicze święto obchodzone było w niedzielę dnia 4 lipca, jednakże; szereg wydarzeń towarzyszących temu świętu miał miejsce zarówno w sobotę 3 lipca jak i w poniedziałek 5 lipca.

Kulminacją Dnia Marynarza ŻŚ, była bezsprzecznie niedzielna msza polowa celebrowana na pokładzie statku MS. VRATISLAVIA zacumowanego przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego z udziałem J. E. prof. dr hab. Andrzeja SIEMIENIEWSKIEGO – Ordynariusza Diecezji Legnickiej oraz ks. Jana KLESZCZA – Kapelana Krajowego Marynarzy Żeglugi Śródlądowej.

Przed rozpoczęciem celebry, uczestnicy zostali powitani przez Dyrektora U. Ż. Ś. we Wrocławiu. Swoją obecnością, uroczystość zaszczycili, między innymi: V-ce Minister Grzegorz WITKOWSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, kpt. ż. ś. Krzysztof WOŚ - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, mgr Beata ORLIK - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ekonomiczno – Organizacyjnych, kpt. ż. ś. mgr Maciej GROMEK – Dyrektor Ekspozytury U. Ż. Ś. w Warszawie. Poczet Sztandarowy został wystawiony przez Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu; obecny był Dyrektor Szkoły mgr Paweł ZAPART oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ kpt. ż. ś. Waldemar RYBICKI. Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowali: kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – Prezes OM oraz mgr Hanna POTAPOWICZ – Sekretarz OM.

W trakcie uroczystości, Minister Grzegorz WITKOWSKI odczytał adres okolicznościowy od Ministra Marka GRÓBARCZYKA oraz przekazał na ręce J. E. Ordynariusza Diecezji Legnickiej dar wotywny w postaci artefaktu - pięknej łodzi wykonanej z bursztynu wydobytego z przekopu Mierzei Wiślanej.

Po zakończeniu mszy polowej, miała miejsce uroczystość wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. Andrzej POTAPOWICZ wręczył dwie komandorie PRO FLUMINIBUS POLONORUM. Recipientami wyróżnienia zostali kpt. ż. ś. dr Krzysztof WOŚ oraz kpt. ż. ś. dr Jan PYŚ. Z kolei, grupa zasłużonych pracowników Urzędu Żeglugi Śródlądowej została odznaczona Medalami „Za Długoletnią Służbę”, a wręczenia odznaczeń dokonali Minister Grzegorz WITKOWSKI oraz Dyrektor U.Ż.Ś. we Wrocławiu kpt. ż. ś. dr Jan PYŚ. Również, w tej części uroczystości, okolicznościowe przemówienie wygłosiła Sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ.

Oprawę muzyczną, zarówno mszy polowej jak i pozostałych uroczystości, zapewniła Orkiestra Dęta Miejska Górka pod dyrekcją kapelmistrza mgr Damiana RUSKOWIAKA – absolwenta Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Uroczystościami towarzyszącymi Dnia Marynarza Żeglugi Śródlądowej było złożenie wieńców pod Pomnikiem Marynarzy Flotylli Pińskiej oraz na grobach kmdr Stefana FRANKOWSKIEGO oraz kmdr Mieczysława WRÓBLEWSKIEGO – oficerów wielce zasłużonych w procesie kształcenia i wychowania nawigatorów żeglugi śródlądowej we Wrocławskim Węźle Wodnym w powojennym okresie formatywnym.

Organizatorom i realizatorom tego pięknego wydarzenia należą się wyrazy szacunku, uznania i podziękowania za łączenie etosu marynarza żeglugi śródlądowej i tradycji marynarskich pochodzących z okresu działalności Flotylli Pińskiej. W pierwszej kolejności, adresatem tych słów jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu kpt. ż. ś. dr Jan PYŚ.

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Ligi Morskiej i Rzecznej oraz własnym dziękuję inicjatorom  i organizatorom uroczystych obchodów Dni Marynarzy Rzecznych we Wrocławiu za zaproszenie na uroczystości. Szczególnie  dziękuję Panu kpt. ż. ś. dr Janowi PYŚ -  dyrektorowi UŻŚ,  z którym Okręg Mazowiecki współpracuje od wielu lat.

Upamiętnienie roli i etosu marynarzy żeglugi śródlądowej w historii Polski, kultywowanie tradycji przedwojennego Święta Flotylli Rzecznych jest niezwykle istotne dla naszej – liczącej ponad sto lat - organizacji.

Dzisiejsze wydarzenia stanowią formę oddania hołdu marynarzom ze śródlądzia, którzy zostawili trwały ślad swej pracy na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej, śródlądowych dróg wodnych, budowy portów, stoczni , edukacji morskiej i rzecznej oraz obrony kraju . Są również niezwykle ważne dla aktualnej sytuacji w żegludze śródlądowej. Gromadzą tu całe środowisko osób zatroskanych o stan i przyszłość żeglugi śródlądowej. Są tu dziś wszyscy, którzy głęboko w sercu mają by uczynić żeglugę śródlądową ważną gałęzią wzrostu gospodarczego kraju, podnieść jej rangę i znaczenie.

Liga Morska i Rzeczna, którą reprezentuję,  kontynuuje działalność  pierwszej polskiej organizacji społecznej o tradycjach patriotycznych i profilu morskim i rzecznym tj. ”Bandery Polskiej”.

Przed odzyskaniem Niepodległości już 1 – października 1918r, grono patriotów, oficerów Marynarki Wojennej pełniących wcześniej służbę w Marynarkach Wojennych państw zaborczych - z kontradmirałem Kazimierzem Porębskim - prezesem - utworzyło stowarzyszenie, którego celem było wytycznie kierunków rozwoju Niepodległej Polski, rozwój gospodarczy kraju w oparciu o wykorzystanie walorów Morza Bałtyckiego, wodnych zasobów śródlądowych, rzek i jezior. Ci ludzie podjęli pracę budowy od podstaw polskiej gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej, kultury morskiej i rzecznej, edukacji oraz Marynarki Wojennej na morzu i na rzekach. Trwały ślad ich działalności to port w Gdyni, magistrala węglowa Śląsk-Gdynia, powstanie Polskiej Folty Handlowej, przedsiębiorstw żeglugowych, portów, stoczni, szkolnictwa zawodowego. Ludzie morza i rzek zdali również egzamin z miłości do ojczyzny, broniąc jej w 1920 roku i  we wrześniu 1939, a później walcząc na wielu morzach i oceanach o odzyskanie utraconej wolności. Dzisiejsza Liga kontynuuje cele ojców założycieli organizacji, popiera i organizuje wiele inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i wychowawczych, prowadzi edukację wśród młodzieży i dzieci szeroko rozumianej gospodarki wodnej aby uświadomić młodej generacji Polaków, że „dostęp do morza i żeglowne rzeki to skarb, który trzeba wykorzystać dla dobra Polski i jej mieszkańców”. Drogi wodne mają istotne znaczenie dla naszej cywilizacji, naszej gospodarki, nauki i wypoczynku.

Mając na uwadze i realizując nasze założenia i cele, które uważamy za bezwzględny priorytet, mamy szansę uczynić Nasz Kraj rozwiniętym regionem europejskim, w którym gospodarka wodna i żegluga śródlądowa ma kapitalne znaczenie. Szeroki front prac modernizacyjnych na rzekach i kanałach, przedstawiony przez moich przedmówców daje nadzieję na stworzenie warunków funkcjonowania żeglugi na rzekach by włączyć je w Europejską sieć dróg wodnych, to nasza droga do integracji i dobrobytu.

Działalności Polaków na śródlądziu powinno przyświecać hasło

POLONIA FLUMINIBUS SEMPER FIDELIS EST. POLSKA JEST WIERNA SWOIM RZEKOM.