10. ROCZNICA ŚMIERCI KMDR ADAMA RESZKI

8 maja br. minęła   10-ta rocznica śmierci kmdr por. kpt. ż. ś. Adama RESZKI – Szypra Generalnego Wiślanego Flisu LMiR – Kawalera Pierścienia Hallera i Krzyża PRO MARI NOSTRO, byłego szefa Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej, historyka i nautologa, nauczyciela wielu pokoleń marynarzy żeglugi śródlądowej.  Na wcześniejszych stronach naszej witryny Internetowej, przedstawialiśmy sylwetkę oficera i szerokie spektrum Jego dokonań i zamieściliśmy liczne fotografie.

We czwartek, 13 maja 2021 o godzinie 11.00, z tejże okazji, przyjaciele Komandora oraz przedstawiciele Jego najbliższej rodziny zabrali się na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie przy ul. Młynarskiej, by złożyć wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalić znicze na grobie wielce zasłużonego dla LMiR oficera.
Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali: Prezes OM LMiR – kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ, V-ce prezes – kmdr dr Józef KOWALEWSKI oraz Sekretarz – mgr Hanna POTAPOWICZ. Obecny był również st. chor. szt. mar. Wiesław JANCZAREK – b. komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu.

Obecni byli przedstawiciele rodziny Komandora tj. córka mgr Mirosława NIEDZIAŁEK wraz z małżonkiem mgr Włodzimierzem NIEDZIAŁKIEM. Obydwoje, to emerytowani wieloletni, wielce zasłużeni pracownicy Służby Konsularnej RP.
Czwartkowe spotkanie stanowiło sposobność, by, nie tylko, wspomnieć osobę Komandora, Jego zasługi, ale również, podkreślić ustanowione przez Niego wzorce aksjologiczne oraz etos marynarza żeglugi śródlądowej.