OBCHODY 101. ROCZNICY ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM W OKRĘGU MAZOWIECKIM LMiR

Dnia 10 lutego 2021, w Kościele Najświętszego Seca Jezusowego w Rzekuniu k. Ostrołęki, w ramach obchodów 101. Rocznicy Zaślubin z Morzem, została odprawiona okolicznościowa msza dedykowana Polskim Marynarzom i Rybakom, Wojsku Polskiemu i wszystkim tym, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę dostępu do morza. Mimo, że Traktat Wersalski gwarantował naszemu krajowi niewielki odcinek Wybrzeża, praktyczna implementacja postanowień Traktatu napotykała na rozmaite przeszkody formalne. Dopiero skuteczna interwencja członka polskiej delegacji ministra Stanisława Augusta THUGUTTA przyniosła oczekiwane rezultaty i 10 lutego 1920 roku, generał Józef HALLER mógł dokonać aktu symbolicznych zaślubin z Bałtykiem, rzucając w wody morza platynowy pierścień.

Uroczystość w Rzekuniu odbyła się z udziałem przedstawiciela Sejmu RP, w osobie posła Arkadiusza CZARTORYSKIEGO. Poza nim, na uroczystą mszę w Rzekuniu przybyli: mgr Marcin GRABOWSKI – Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego oraz   dyrektor Wiesław SZCZUBEŁEK Wód Polskich – Zarząd Zlewni w Ostrołęce w podległości RZGW w Białymstoku. Władze szczebla powiatowego i gminnego reprezentowali mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI (Kawaler Krzyża Pro Mari Nostro) - v-ce starosta Powiatu Ostrołęckiego oraz mgr Bartosz PODOLAK – wójt Gminy Rzekuń. Wśród przedstawicieli służb mundurowych, w nabożeństwie brał udział st. bryg. mgr inż. Jarosław WILGA – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Nie zabrakło przedstawicieli organizacji społeczno-kulturalnych z Powiatu Ostrołęckiego; obecni byli, między innymi, dr Jerzy KIJOWSKI i mgr Jerzy DZIEWIRSKI. Lokalne struktury szkolnictwa były reprezentowane przez mgr Ewę BORKOWSKĄ-SAWICKĄ – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu. Na uroczystość przybyli również członkowie Stowarzyszenia Sympatyków 5. Pułku Ułanów Zasławskich z prezesem Edwardem KOWALSKIM i por. k. o. mgr Janem GRZYBEM na czele. W wydarzeniu uczestniczył również mgr Arkadiusz ZYŚK – prezes Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY (organizator corocznego Biegu Marynarzy i Ułanów) z małżonką Anetą.   Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – prezes OM LMiR oraz mgr Hanna POTAPOWICZ – sekretarz OM LMiR.

Msza święta, koncelebrowana przez ks. kan. dr Waldemara KRZYWIŃSKIEGO – Kapelana Krajowego LMiR oraz ks. red. Szymona KURPIEWSKIEGO – członka Diecezjalnego Komitetu Redakcyjnego Radia Nadzieja w Łomży, została poprzedzona wprowadzeniem dwóch pocztów sztandarowych – tj. pocztu 5 Pułku Ułanów Zasławskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu. Bezpośrednio przed celebrą, głos zabrała sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ, która przedstawiła tło historyczne i uwarunkowania geopolityczne z okresu 1918-1920 oraz powitała przybyłych uczestników. Aby wprowadzić zgromadzonych w atmosferę wydarzeń z roku 1920, sekretarz OM LMiR poprosiła komendanta Wiesława FRYDRYCHA z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu o odczytanie tekstu Pieśni o Morzu Polskiem autorstwa Artura OPPMANA. W czasie nabożeństwa, uwagę uczestników zwróciła znakomicie przygotowana okolicznościowa homilia wygłoszona przez ks. red. Szymona KURPIEWSKIEGO, w której zawarł liczne elementy faktograficzne, historyczne i polityczne. Widać było, że wystąpienie duchownego zostało poprzedzone sumienną i wnikliwą kwerendą materiałów źródłowych.

Uroczystości 101. Rocznicy Zaślubin z Morzem w Rzekuniu nie mogłyby się odbyć, gdyby nie życzliwe podejście ze strony podmiotów udzielających wsparcia tejże inicjatywie. W tym miejscu, Okręg Mazowiecki LMiR pragnie wyrazić podziękowania tym osobom i instytucjom, dzięki którym wydarzenie w dniu 10 lutego 2021 w Rzekuniu mogło mieć miejsce.

Poniżej przedstawiamy oryginalny tekst Pieśni o Morzu Artura OPPMANA .

 

PIEŚŃ O MORZU POLSKIEM

Na objęcie wybrzeża Bałtyku przez Rzeczpospolitą
10 luty 1920 r.

Głuchy pomruk przelata głębią morza siną,
Na dnie Bałtyku dzwonią wojsk prawiecznych zbroje:
Kocham cię! Tyś jest moja, o polska kraino!
Tyś jest moja! — grzmi morze — a ja jestem twoje!
Twój duch, Polsko, był moją, a ja twoją strażą!...

Tak Bałtyk szumi brzegom i upada twarzą
Na piaski i do piasków piersiami przywiera...

O, morze! dziś bohater wita bohatera!
Dziś żołnierz, co do ciebie pątował od wieka,
Co jeszcze z bitew świeżych świeżą krwią ocieka,
Tę krew obmyje w tobie i tym ze krwi chrzęstem
Powie ci: „Jestem!” a ty zaszumisz mu: „Jestem!”
I gdy nasze chorągwie w wodach twych zanurzy,
Gdy się fala Bałtyku ich płomieniem wzburzy,
Gdy polskich armat strzały, jak VENI CREATOR,
Zahuczą temu Bogu, co rozwalił zator
Niewoli, gdy ostatnie ogniwo jej szczeźnie,
Zagrzmią dzwony w Warszawie, w Wilnie, w Lwowie, w Gnieźnie,
W Krakowie i w Poznaniu, a ich pieśń rozbryzną
Wichry szału radości nad całą Ojczyzną,
Że ty znów jesteś nasze!

Morze! twój skrzydlaty
Wiatr niechaj nas poniesie na światy! na światy!
Niech tchem olbrzymów piersi wypełni po brzegi! •
Niech da nam pod gwiazdami, na morzu, noclegi
Pełne Boga, niech dni nam da twarde i znojne,
Abyśmy, o Bałtyku!, wygrali tę wojnę,
Którą wojują ludy o wieki spokojne!...
Grzmij, morze! bij o brzegi! rwij podłe okowy!
Ciskaj na złote piaski białej piany kwiatem!
Gdy zechcesz: z twego łona świat wytryśnie nowy,
A my — znów będziem strażą nad tym dobrym światem!

Z tomu „Hymn wolności”,
Warszawa 1925


 

Dzień dobry Państwu;

101 rocznica powrotu Polski nad Bałtyk i zaślubin Polski z Morzem których dokonał gen. Józef Haller z Wojskiem Polskim 10. lutego 1920 r. w Pucku to upamiętnienie ważnego faktu w dziejach Narodu i młodego państwa Polskiego, urzeczywistnienia dążeń i marzeń pokoleń Polaków, którzy nieprzerwanie krzewili ideę związku naszej Ojczyzny z Bałtykiem, ideę za którą wielu przelało krew i oddało życie. Po latach zaborów, niewoli 11 listopada 1918 Polska odzyskała niepodległość i wróciła na mapy Europy. Dwa lata później odwiecznie Polskie ziemie Pomorze wracało do macierzy, a 10 lutego Wojsko Polskie dotarło do Bałtyku. Uzyskaliśmy upragniony dostęp do morza Bałtyckiego, tym samym dostęp do mórz i oceanów świata.

10 lutego 1920 roku Generał Józef Haller Dowódca Frontu Pomorskiego w asyście oficerów przybył do Pucka, przybyła również liczna delegacja sejmu, przedstawicieli władz państwowych- minister Stanisław Wojciechowski, wicepremier Wincenty Witos, Wojewoda Pomorski Maciej Rataj, Wiceadmirał Kazimierz Porębski, Księża: ks. dziekan Zygmunt Rydłewski, ks. Władysław Miegoń - Kapelan Marynarki Wojennej, ks. Józef  Wrycza - Kapelan Wojskowy. Licznie zgromadzili się mieszkańcy Pucka i w uroczystej ceremonii dokonał się historyczny akt Zaślubin Polski z Bałtykiem.

Generał Józef Haller wrzucił do morza jeden z pierścieni podarowanych mu przez Polonię Gdańską, a drugi pozostawił na swoim palcu mówiąc:

„Zaślubiam Cię morze na znak rzeczywistego i wieczystego
naszego panowania"

Zaślubiny 10 lutego 1920 roku miały szczególnie doniosły charakter. Polska, po ponad 100 latach zaborów, powróciła nad Bałtyk. To historyczny fakt, który spowodował falę kolejnych zdarzeń decydujących o kierunkach rozwoju II Rzeczpospolitej. Staliśmy się Państwem morskim, ziściły się marzenia i pragnienia Polaków.

Uczcijmy pamięć tych wydarzeń i - naszych wielkich przodków, którzy tego dokonali.

0