ORKIESTRA REPREZENTACYJNA LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ Zaproszenie do współpracy

Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej to od roku 2008 muzyczny ambasador LMiR. W pełnym składzie, wielopokoleniowy zespół liczy 36 muzyków – instrumentalistów oraz dwoje artystów wokalistów (sopran i tenor).  Muzycy rekrutują się z Wyszkowa (gdzie orkiestra na swoją siedzibę), Pułtuska, Marek, Ciechanowa, Jońca, Łasku, Warszawy, a nawet Wiednia. Wykonawcy, to byli muzycy wojskowi, absolwenci szkół muzycznych oraz utalentowani amatorzy.  Na estradzie lub w marszu, zespół występuje w mundurach marynarskich kroju oficerskiego z oznakowaniem stopni wojskowych lub funkcyjnych; na otwartym powietrzu – dodatkowo w białych czapkach. Orkiestra jest organizacją typu non-profit, a jej działalność jest realizowana całkowicie w ramach wolontariatu.

Orkiestra, ze względu na swój charakter, ma w swoim składzie instrumenty - typowe dla orkiestr wojskowych, a więc: flety, klarnety, saksofony, trąbki i kornety, waltornie, puzony, euphonia oraz tuby basowe – wykonujące odpowiednie partie melodyczne, harmoniczne oraz kontrapunkt. Są również instrumenty perkusyjne, których głównym zadaniem jest podkreślanie rysunku rytmicznego utworów.

Repertuar orkiestry obejmuje hymny narodowe (orkiestra jest w stanie wykonać hymny większości krajów europejskich, państw Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a nawet Japonii), marsze - prawie z całego świata, muzykę religijną, klasyczną (między innymi, takich kompozytorów jak Haendel, Clarke, Kurpiński, Chopin, Wagner, Verdi, Elgar, Nowowiejski) oraz utwory współczesnej muzyki rozrywkowej i filmowej. Ważną pozycję repertuaru stanowią utwory o charakterze morskim.

Zadaniem zespołu jest oprawa muzyczna świąt narodowych, uroczystości patriotyczno-religijnych, inauguracji roku akademickiego, ważnych wydarzeń LMiR – takich jak zjazdy krajowe, rocznice Zaślubin z Morzem, Dni Morza i Dni Wisły, Zloty Jungów LMiR oraz obsługa rozmaitych wydarzeń, gdzie potrzebna jest obecność orkiestry w marynarskich mundurach. Zespół występował w Dęblinie, Gdańsku, Gdyni, Gniewie, Jastarni, Kołobrzegu, Koszalinie, Łęczycy, Łomży, Modlinie, Nasielsku, Ostrołęce, Płocku, Pucku, Pułtusku, Warszawie i w Wyszkowie. Z zagranicznych wojaży, orkiestra ma na swoim koncie wyjazd na terytorium Republiki Ukrainy oraz Królestwa Danii.

Za swoje dokonania, orkiestra została wielokrotnie wyróżniona:
  • Rok 2012 – Nagroda im. Witolda Hulewicza przyznana przez Związek Literatów Polskich w Warszawie;
  • Rok 2015 - Krzyż PRO MARI NOSTRO – przyznany przez Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdańsku;
  • Rok 2018 – Srebrny Krzyż GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – przyznany przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego;
  • Rok 2019 – III Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego w Kategorii Kultura.

Dyrygentami orkiestry są: kmdr dr Józef KOWALEWSKI (założyciel zespołu), ppor. mgr Szczepan NEVLAČIL, dyr. Benedykt Cezary CELIAN oraz mł. chor. mgr Andrzej Jacek GEREK. Tamburmajorem orkiestry jest st. bsm. Jarosław MORAWSKI; natomiast funkcję logistyka orkiestry pełni st. bsm. Maciej JASTRZĘBSKI. W charakterze konferansjerów, z zespołem występują mgr Aleksandra KOWALEWSKA i dr Andrzej SAWICKI. W działalności zespołu, kładzie się nacisk na wychowanie morskie, tradycje i etos Polskiego Marynarza. Wielu członków zespołu uzyskało uprawnienia żeglarskie i patenty motorowodne. Najbardziej zasłużeni muzycy  zostali wyróżnieni odznaczeniami, takimi jak, Krzyż PRO MARI NOSTRO, Złoty Srebrny i Brązowy Medal „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej” oraz Odznaką Pamiątkową Dowódcy Marynarki Wojennej RP.

W najbliższej przyszłości, orkiestra planuje rozszerzyć swój stan osobowy i dlatego serdecznie zapraszamy do wstępowania w szeregi naszego zespołu osoby z Mazowsza, które osiągnęły elementarną umiejętność gry na instrumentach dętych lub perkusyjnych. Praca w zespole, który jest muzycznym ambasadorem elitarnej organizacji, jaką jest Liga Morska i Rzeczna, na pewno, dostarczy wiele satysfakcji. Wiąże się to również z poznawaniem nowych miejsc i ciekawych ludzi, jako że orkiestra sporo podróżuje. Zapewniamy dostęp do wysokiej jakości instrumentów muzycznych, interesujący i ambitny repertuar oraz fachowe kształcenie.

Osoby, z którymi można się kontaktować w sprawach naboru:

- St. bsm. Jarosław MORAWSKI – tamburmajor OR LMiR - tel. kom. (0-48) 500 742 835;

- St. bsm. Maciej JASTRZĘBSKI – logistyk OR LMiR - tel. kom. (0-48) 506 835 911.