STULECIE BITWY WARSZAWSKIEJ – UROCZYSTOŚCI W RZEKUNIU

W niedzielę, dnia 23 sierpnia 2020 w Rzekuniu – miejscowości położonej 5 km na wschód od Ostrołęki – miały miejsce uroczyste obchody Stulecia Bitwy Warszawskiej, których współorganizatorem był Okręg Mazowiecki LMiR.  Na Cmentarzu Parafialnym w Rzekuniu pochowanych jest 53 marynarzy z I-go Batalionu Pułku Morskiego i 18 żołnierzy z 2 Pułku Ulanów Grochowskich, którzy polegli w walkach w obronie Ojczyzny w trakcie batalii z bolszewickim najeźdźcą.

Preludium do obchodów stanowiła uroczysta sesja Rady Gminy Rzekuń w dniu 22 sierpnia 2020 (sobota), w trakcie której przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego LMiR tj. Prezes – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ oraz Sekretarz - mgr Hanna POTAPOWICZ przekazali na ręce Wójta mgr Bartosza PODOLAKA przyznany przez Prezesa LMiR Gminie Rzekuń KRZYŻ „PRO MARI NOSTRO”. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla wieloletnich działań społeczności lokalnej i samorządu na rzecz upamiętnienia bohaterskiego czynu Obrońców Ojczyzny i kultywowania etosu Polskiego Marynarza.

Na niedzielne wydarzenie patriotyczno-religijne przybyło wielu znakomitych gości. Senat RP był reprezentowany przez senatora Roberta MAMĄTOWA. Przybyli przedstawiciele Wojska Polskiego, między innymi: gen. broni pil. Jan ŚLIWKA - I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. pil. Dariusz MALINOWSKI – Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kmdr Włodzimierz KUŁAGIN – Zastępca Inspektora Marynarki Wojennej, płk Leszek IWANIEC – Dowódca Garnizonu Ostrów Maz. oraz ppłk Dariusz ZDROJEWSKI – Komendant WKU w Ostrołęce. W uroczystości brała udział Kompania Honorowa i Sztandar 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie oraz Poczet Sztandarowy Marynarki Wojennej RP i oddział marynarzy z Komendy Portu Wojennego z Gdyni pod dowództwem kpt. mar. Kacpra ZARYCHTY. Byli obecni weterani, żołnierze rezerwy oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. Pięknie prezentowała się na koniach Grupa Rekonstrukcyjna 5 Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki z por. k. o. Janem GRZYBEM. Władze lokalne reprezentowali V-ce Starosta Powiatu Ostrołęckiego mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI i Wójt Gminy Rzekuń mgr Bartosz PODOLAK.  Z ramienia Okręgu Mazowieckiego LMiR, w uroczystości uczestniczyli: kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ – Prezes OM, kmdr Józef  KOWALEWSKI i kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – V-ce prezesi OM, mgr Hanna POTAPOWICZ – sekretarz OM, płk Andrzej CIEŚLAK i por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA – członkowie Zarządu OM oraz kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OM.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, na placu przed Kościołem Parafialnym, Dowódca Garnizonu płk L. IWANIEC złożył I Zastępcy DG RSZ gen. Broni J. ŚLIWCE meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów. Następnie, dokonano wciągnięcia na maszt flagi państwowej przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wykonanego przez Orkiestrę Straży Pożarnej z Ostrołęki pod dyrekcją kapelmistrza Zenona BROŻYNY.

O godz. 12.00, w Kościele parafialnym w Rzekuniu p. w. Najświętszego Serca Jezusowego rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo dedykowane pamięci bohaterów roku 1920. Celebransami byli: ks. kan. ppłk Jan MROWCA – proboszcz, Monsignore ks. prałat Czesław MŁYNARCZYK, ks. kpt. mar. dr Tomasz OLSZEWSKI – kapelan MW RP, który wygłosił okolicznościową homilię oraz ks. Szymon KURPIEWSKI.

W kościele, miała również miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń Ligi Morskiej i Rzecznej. Pierwszym recipientem Krzyża PRO MARI NOSTRO była Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. Odznaczenie na ręce Ks. Proboszcza wręczył Prezes OM kpt. A. POTAPOWICZ. Akt Nadania Krzyża odczytała Sekretarz OM mgr H. POTAPOWICZ. Kolejnym odznaczonym Krzyżem PRO MARI NOSTRO był ppłk Dariusz ZDROJEWSKI – Komendant WKU w Ostrołęce. Następnie, Prezes OM LMiR kpt. A. POTAPOWICZ, w imieniu Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej, wręczył dwóm osobom medale „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej”. Medal Złoty otrzymał kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego LMiR, a Medalem Srebrnym wyróżniony został por. Adam ŁOŻYŃSKI – Komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu. Z okazji Stulecia Bitwy Warszawskiej, Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR przyznał Honorowe Komandorie „Pro Fluminibus Polonorum”. Otrzymali je: gen. broni pil. Jan ŚLIWKA, gen. dyw. pil. Dariusz MALINOWSKI, kmdr Włodzimierz KUŁAGIN, kmdr Józef KOWALEWSKI, płk Andrzej CIEŚLAK, kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI i mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI.

Sekretarz Zarządu OM Hanna Potapowicz przekazała w imieniu Prezesa LMiR kpt.ż.w.dr inż. Andrzeja Królikowskiego wyrazy wdzięczności i najwyższego uznania Księdzu Proboszczowi, władzom Gminy Rzekuń, parafianom oraz wszystkim mieszkańcom gminy za pielęgnowanie najwyższych wartości, za patriotyzm, nieprzerwane utrwalanie pamięci o obrońcach ojczyzny wpisanych w dzieje Ziemi Rzekuńskiej, za organizację obchodów upamiętniających te wydarzenia historyczne oraz za wieloletnią współpracę z Ligą Morską i Rzeczną oraz życzenia  by ten jubileusz wzmocnił wspólne działania w dalszej służbie publicznej dla dobra i rozwoju Ziemi Rzekuńskiej i Polski Morskiej

Na zakończenie liturgii, orkiestra wykonała hymn „Boże, coś Polskę”, po czym nastąpiła prezentacja montażu słowno-muzycznego w wykonaniu młodzieży szkolnej, który przygotowały dr Małgorzata LUBECKA z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego i mgr Agnieszka MAJEWSKA ze Szkoły Podstawowej w Rzekuniu. Wspaniały występ młodych artystów został nagrodzony gromkimi brawami.

Po nabożeństwie, uformował się pochód, który przeszedł od Kościoła Parafialnego na lokalny cmentarz, gdzie odbyła się ostatnia część obchodów Stulecia Bitwy Warszawskiej w Rzekuniu.  Na cmentarzu, po uformowaniu szyku uczestniczących pododdziałów, odbył się Apel Pamięci, który odczytał kpt. Marcin MARKIEWICZ z WKU w Ostrołęce. Następnie, dla uczczenia pamięci bohaterów, oddano trzykrotną salwę honorową, po czym, przy łoskocie werbli, uczestniczące w wydarzeniu delegacje i indywidualni przedstawiciele instytucji i organizacji złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Trębacz z orkiestry odegrał regulaminowy sygnał „Śpij Kolego”. Ostatnim elementem wydarzenia było złożenie przez płk Leszka. IWAŃCA meldunku gen. Broni Janowi ŚLIWCE o zakończeniu uroczystości.

Obchody Stulecia Bitwy Warszawskiej to ważny moment w historii Polski. Hołd złożony bohaterom przez społeczność lokalną, wojsko, organizacje pozarządowe oraz władze stanowi ciągłość w systemie wartości narodowych. Pamięć i szacunek należy się tym, którzy sto lat temu przyczynili się do utrzymania wolności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

0