„NICKO SPIRIT” NA WIŚLE

W ostatnią dekadę czerwca 2020, na Wiśle miała miejsce dość poważna operacja nautyczna. Na trasie od Płocka do Gdańska-Westerplatte, należało przeprowadzić nowo wybudowaną jednostkę floty pasażerskiej o nazwie Nicko SPIRIT wybudowanego przez polskie przedsiębiorstwo CENTROMOST na zamówienie holenderskiego armatora Nicko River Cruises.

Podstawowymi parametrami jednostki są:
Typ statku – Nicko Modern
Długość    L= 110 m;
Szerokość B = 11,40 m;
Zanurzenie D = 1,70 m;
Zasilanie – 220 V;
Załoga 38 osób (pokładowa, maszynowa, hotelowa i restauracyjna);
Liczba pasażerów 170 osób
Akwen działania: Rzeki Europy Zachodniej (od Morza Północnego do Morza Czarnego).

Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania hydrologiczne oraz nawigacyjne (szczególnie meandry) na Wiśle, ryzykownej operacji przeprowadzenia statku aż pod Westerplatte podjął się doświadczony Kapitan Żeglugi Śródlądowej Jerzy PIELACIŃSKI (wiceprezes Okręgu Mazowieckiego LMiR) ze swoją załogą oraz potężnym pchaczem MS ALEKSANDER, który wielokrotnie sprawdził się już w różnych trudnych sytuacjach. MS ALEKSANDRER posiada również lądowisko dla helikoptera, który w niektórych rejsach jest kpt. PIELACIŃSKIMU wielce pomocny. Na Westerplatte, jednostkę przejęły odpowiednie służby armatora, które przeprowadzą statek pasażerski do stoczni holenderskich, gdzie zostaną przeprowadzone odpowiednie prace wykończeniowe, co może potrwać kilka miesięcy. Oczywiście, po tym, muszą być przeprowadzone stosowne próby techniczne oraz inspekcje - zanim statek (czterogwiazdkowy pływający hotel) zostanie dopuszczony do eksploatacji.

Najbliższe planowane rejsy Nicko SPIRIT:

Kolonia → Amsterdam → Nijmegen → Kolonia 29.11.2020 - 02.12.2020 (4 dni);

Kolonia → Amsterdam → Nijmegen → Kolonia 5.12.2020 - 08.12.2020 (4 dni);

Kolonia → Amsterdam → Nijmegen → Kolonia 17.12.2020 - 20.12.2020 (4 dni).

Życzymy stopy wody pod kilem.

 

Wizualizacja docelowego wyglądu statku