TRATWA PIELGRZYM W PŁOCKU

W dniu 16 czerwca 2020 r. Koło Ligi Morskiej i Rzecznej w osobach kpt ż. ś. Jerzego PIELACIŃSKIGO i jego żony por. ż. ś. Marianny PIELACIŃSKIEJ oraz kpt. ż ś. Stanisława FIDELISA, wraz z zaproszonymi gośćmi w osobach Ks. Infułata. prof. dr hab. Wojciecha GÓRALSKIGO oraz proboszcza Płockiej Katedry ks. kan. mgr. Stefana CEGŁOWSKIEGO, przywitało na płockiej Wiśle tratwę „Pielgrzym", płynącą z Krakowa do miasta Puck na Zatoce Puckiej. Na pokładzie tratwy znajdują się relikwie św. Jana Pawła II, wtopione w piękną mosiężną figurkę przedstawiającą naszego wielkiego Polaka Papieża, św. Jana Pawła II. Tratwa „Pielgrzym", obleczona jest plandeką z pięknym wizerunkiem św. Jana Pawła II.  Grupa wodniaków pod dowództwem kmdr por. Marka PADJASA -V-ce Prezesa LMR - i przy udziale jego czteroosobowej załogi, której członkowie, reprezentują miasta Kołobrzeg, Wyszków i Sandomierz, podjęła szlachetne, a jednocześnie ogromne wyzwanie, którego intencją jest uczczenie trzech ważnych dla Polaków patriotycznych rocznic:

  1. 100. Rocznica urodzin św. papieża Jana Pawła II;
  2. 100. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem;
  3. 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 r.

Tratwa „Pielgrzym" w rejsie Wisłą od kilometra " O", zatrzymuje się w miejscowościach i miastach, które odwiedził Papież św. Jan Paweł II. Podczas spotkań z nadwiślańskimi społecznościami, załoga tratwy lokalnym mieszkańcom, oferuje wspólne spotkania na swym pokładzie, informując o swych przedsięwzięciach, których podjęła się prowadząc niekiedy trudną walkę z żywiołem, jakim jest nasza królowa rzek polskich - Wisła.

Na podkreślenie tych wspólnych spotkań z lokalnymi mieszkańcami, niekiedy na pokładzie tratwy " Pielgrzym ", odprawiana jest msza święta, przez miejscowego księdza. Rejs tej szczególnej tratwy z relikwiami naszego jednego z największych Polaków świętego Jana Pawła II, oglądanych z lądu i toni Wisły, budzi w nas, przedstawicielach nadrzecznych społeczności wielki podziw i patriotyzm, wyrażony owacjami, a niekiedy łezką w oku.

Tratwa z 16 metrowym masztem, na topie którego dumnie i swobodnie powiewa flaga narodowa, a pod nią flaga w barwach narodowych z nadrukiem św. Jan Paweł II, prezentuje się na wodach Wisły pięknie, majestatycznie i sprawnie przemierzy szlak Wisły od kilometra "0" do 941kilometra Wisły, i dalej przez Zatokę Gdańską i Zatokę Pucką, gdzie zakończy uroczyście swój rejs w dniu 27 czerwca, razem z rybakami Helu, Jastarni, Kuźnicy i Chałup, w Pucku.

opracował kpt. ż. ś. Stanisław Fidelis