OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM – OSTROŁĘKA 23 LUTEGO 2020

Setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem świętowano głownie na Wybrzeżu, ale i również w Ostrołęce – jako obchody Hallerowskich Zaślubin na Mazowszu. W niedzielę 23 lutego 2020, w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury, z tejże okazji miały miejsce uroczystości oficjalne połączone z wyróżnieniem osób najbardziej zasłużonych dla Ligi Morskiej i Rzecznej. Odbyły się również dwa koncerty okolicznościowe.

Na niedzielne uroczystości przybyła do Ostrołęki cała plejada znakomitych gości reprezentujących rozmaite sfery życia publicznego – od przedstawicieli Parlamentu, poprzez wojsko, administrację państwową i samorządową do organizacji pozarządowych.  Obecni byli liczni mieszkańcy miasta i regionu wraz z młodzieżą szkolną.

Na obchody rocznicy Hallerowskich Zaślubin z Morzem przybyli, miedzy innymi:

 • Arkadiusz CZARTORYSKI – Poseł na Sejm RP;
 • generał dywizji pilot Dariusz MALINOWSKI – Zastępca Dowódcy ·  Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
 • wiceadmirał Krzysztof JAWORSKI – Dowódca Centrum Operacji Morskich;
 • kmdr Marek CZARNECKI – Dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia  Hydrograficznego MW RP;
 • kmdr por. Stanisław GŁUCHOWSKI – Reprezentujący Pana Wiceadmirała  Jarosława ZIEMIAŃSKIEGO- Inspektora Marynarki Wojennej RP.
 • ppłk Robert GRODZIŃSKI – Reprezentujący płk Jana GLIŃSKIEGO - Dowódcę Garnizonu Ostrów Mazowiecka.
 • mjr Roman NICEWICZ – reprezentujący ppłk Dariusza ZDROJEWSKIEGO  Komendanta WKU w Ostrołęce.
 • płk Mieczysław MIERZEJEWSKI- były Szef Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Ostrołęce
 • mjr Krzysztof CZERW - Szef Logistyki Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.
 • starszy brygadier Jarosław WILGA - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.
 • Krzysztof PARZYCHOWSKI – Wicestarosta Ostrołęcki.
 • Piotr LIŻEWSKI  – Przewodniczący Rady Powiatu oraz radni.
 • Maciej KLECZKOWSKI – Wiceprezydent Ostrołęki.
 • Wojciech ZARZYCKI – Przewodniczący Rady Miasta oraz radni Ostrołęki.
 • kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI – Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej;
 • kmdr por. Marek PADJAS – Wiceprezes LMiR ds. Morskich.
 • Stanisław SPECZIK – Dyrektor Generalny Miedzi COPPER corp .
 • Wiesław SZCZUBEŁEK- Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie w Ostrołęce.

Gościem specjalnym była Pani Mirosława NIEDZIAŁEK – córka ś. † p. kmdr por. Adama RESZKI – Szypra Generalnego LMiR.

W czasie niedzielnej uroczystości, Okręg Mazowiecki reprezentowali: Prezes – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ z małżonką Hanną, wiceprezesi - kpt. ż. ś. Jerzy PIELACINSKI z małżonką Marianną oraz kmdr Józef KOWALEWSKI. Obecny był Członek Zarządu i Przewodniczący Kapituły Dystynktorium Okręgu Mazowieckiego LMiR - płk Stanisław Andrzej CIEŚLAK.  Przybyli członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej z Płocka, Warszawy, Kołobrzegu i Wyszkowa.

Całe wydarzenie prowadziła Sekretarz Okręgu Mazowieckiego LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych oraz po odegraniu Hymnu Narodowego poprzedzonego sygnałem Słuchajcie Wszyscy, Sekretarz OM powitała wszystkich uczestników spotkania.  Następnie, głos zabrał Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI. W swoim wystąpieniu, Prezes LMiR nawiązał do historycznych i politycznych uwarunkowań wydarzeń w Pucku w roku 1920. Ponadto, zaakcentował również rolę gospodarki morskiej i obronności Wybrzeża, jako istotnych czynników polskiej państwowości. Kpt. ż. w. Andrzej KRÓLIKOWSKI odniósł się również do istotnego problemu świadomości morskiej społeczeństwa.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Sekretarz Generalny LMiR kpt. jachtowy Tadeusz KUŚMIERSKI odczytał decyzję Prezesa LMiR nt. nadania najwyższego odznaczenia LMiR, jakim jest Pierścień Hallera. W trakcie niedzielnej uroczystości, godność Kawalera Pierścienia Hallera uzyskał kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – V-ce Prezes OM LMiR oraz armator Żeglugi Wyszogrodzkiej.

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Ligi Morskiej i Rzecznej zostali wyróżnieni mgr Jerzy DZIEWIRSKI oraz dr Jerzy KIJOWSKI – badacze i popularyzatorzy historii regionu. Medal100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej Okręgu Mazowieckiego został nadany Posłowi Arkadiuszowi CZARTORYSKIEMU.

Przyznano także Honorowe Komandorie PRO FLUMINIBUS POLONORUM (Dla Rzek Polaków) Okręgu Mazowieckiego LMiR:

 1. Kmdr por. kpt. ż. ś. Adamowi RESZCE, (post mortem). Odznaczenie odebrała córka Komandora - Pani Mirosława NIEDZIAŁEK;
 2. Wiceadmirałowi Krzysztofowi JAWORSKIEMU, Dowódcy Centrum Operacji Morskich w Gdyni;
 3. Kpt. ż. w. dr inż. Andrzejowi KRÓLIKOWSKIEMU – Prezesowi Ligi Morskiej i Rzecznej;
 4. Prezesowi Jerzemu KURPIJANIUKOWI - przedsiębiorcy z Warszawy;
 5. Prezesowi Ryszardowi MIKOŁAJCZYKOWI - przedsiębiorcy z Warszawy.

W imieniu wyróżnionych, okolicznościowe przemówienie wygłosił Poseł Arkadiusz CZARTORYSKI, który również podziękował organizatorom (pp. POTAPOWICZOM) za organizację i prowadzenie uroczystości.

Część oficjalna zakończyła się odegraniem przez OR LMiR Hymnu do Bałtyku i wyprowadzeniem pocztów sztandarowych. 
W części artystycznej, wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej oraz uczniowie członkowie szkolnych kół LMiR ze szkół podstawowych w Rzekuniu i Ostrołęce.

Orkiestra zaprezentowała program muzyki narodowo-patriotycznej i wojskowej oraz operetkowej i filmowej. Zespołem dyrygowali kmdr Józef KOWALEWSKI, ppor. mar. Szczepan NEVLAČIL, chor. mgr Andrzej Jacek GEREK oraz dyr. Benedykt Cezary CELIAN. Partie wokalne wykonali mgr Ewa CHOŁYST oraz st. bsm. Stanisław RAPACZ. Gościnnie w roli dyrygenta wystąpił również kapelmistrz Stanisław GAWRYCH – muzyk wielce zasłużony dla kultury regionu ostrołęckiego. Koncert prowadziła mgr Aleksandra KOWALEWSKA.

Młodzież szkolna zaprezentowała wzruszający program słowno-muzyczno-taneczny odnoszący się do patriotyzmu mieszkańców Wybrzeża – przywołujący najlepsze wartości narodowe. Tutaj, szczególne wyrazy uznania należą się pedagogom odpowiedzialnym za przygotowanie młodych artystów. Dotyczy to mgr Anety Zyśk, mgr Edyty MORAWSKIEJ, choreograf mgr Olgi SUCHOWIECKIEJ oraz chórmistrzyni mgr Agnieszki MAJEWSKIEJ.

Po występie, młodzi wykonawcy zostali ufetowani ogromnym tortem z zimnymi ogniami. Wykonano, przy tej okazji, pamiątkową fotografię młodzieży z oficjalnymi gośćmi.

Na zakończenie uroczystości, miało miejsce nieformalne spotkanie integracyjne w pomieszczeniach recepcyjnych Ostrołęckiego Centrum Kultury.

W imieniu organizatorów, dziękujemy partnerom i  sponsorom, za liczny udział i wsparcie. Dziękujemy również ostrołęckim mediom, gospodarzom obiektu - dyrekcji i pracownikom Ostrołęckiego Centrum Kultury za życzliwość i pomoc w organizacji i przeprowadzeniu uroczystości.