Rada Powiatu Ostroleckiego 31.01.2020

 

W dniu 31 stycznia 2020 w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce miały miejsce kolejne obrady władz samorządowych. W ich trakcie, radni podjęli uchwały m. in. w sprawach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zawarcia porozumienia z miastem Ostrołęką w zakresie transportu zbiorowego. Na sesję zostali zaproszeni przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej: Prezes kpt. ż. ś. mgr Andrzej Potapowicz oraz Sekretarz Okręgu mgr Hanna Potapowicz, którzy zapoznali zebranych z programem uroczystości, które odbędą się na Mazowszu z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem w dniu 23 lutego 2020 w Ostrołęckim Centrum Kultury.

Prezes i Sekretarz OM LMiR przedstawili uczestniczącym w sesji przebieg historycznego wydarzenia z dnia 10-lutego 1920, jego znaczenie skutkujące odzyskaniem dostępu do morza dla młodego państwa polskiego oraz zaakcentowali osiągnięcia Polski okresu międzywojennego w zakresie budowy gospodarki morskiej i zbrojnej ochrony wybrzeża. Prezentacja  Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej w trakcie sesji Rady Powiatu zakończyła się projekcją filmu dokumentalnego z uroczystych obchodów 80. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.