Obchody Dnia Świętej Barbary w Płocku

Czwartego grudnia 2019 roku w Płockiej Katedrze o godzinie 18 00 odbyła się Płocka Wodniacka Barbórka. Mszę świętą koncelebrował Ksiądz Biskup Senior Roman Marcinkowski, Ksiądz Infuat Profesor Wojciech Góralski Ksiądz Kanonik Stefan Cegłowski Proboszcz Parafii Katedralnej i wielu innych księży.

Organizatorami tradycyjnie są Towarzystwo Przyjaciół Płocka, Bractwo Świętej Barbary, Koło Płockie Ligi Morskiej i Rzecznej, Parafia Katedralna i Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Tegoroczna Barbórka była już siódmą po jej reaktywacji przez płockich wodniaków. Barbórka Wodniacka w Płocku była tradycją która narodziła się w dziewiętnastym wieku i była kultywowana do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Później wraz z zamieraniem żeglugi tradycja ta zanikła. Została reaktywowana wraz z Bractwem Świętej Barbary siedem lat temu.W Wodniackiej Barbórce uczestniczą Płoccy Wodniacy, Żeglarze, Motorowodniacy, Armatorzy, Ratownicy i wszyscy miłośnicy rzeki.

Uczestniczyły Poczty sztandarowe :

  • Płockie Towarzystwo Wioślarskie
  • Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Klub Olimpijczyka
  • NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów
  • Historyczne Sztandary Bractwa Świętej Barbary z początku XX w.
  • Sztandar Świętej Barbary z Parafii Świętego Benedykta w Płockim Radziwiu

Po Mszy Świętej odbył się koncert Kameralnego Zespołu Wokalnego Płockiego Ośrodka.