XXIII WALNY ZJAZD LIGI MORSKIEJ I RZECZENEJ

Zgodnie ze Statutem LMiR, organizacja nasza zobowiązana jest, co cztery lata rozliczyć poszczególne struktury z działalności w okresie mijającej kadencji, odbyć walny zjazd oraz dokonać wyboru nowych władz naczelnych organizacji. Stosowanie do powyższych ustaleń, w dniu 16 listopada 2019 (sobota) w Auli Mniejszej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni miał miejsce XXIII Walny Zjazd Ligi Morskiej i Rzecznej.

Zjazd poprzedziła uroczysta msza odprawiona w Kościele Garnizonowym Gdynia-Oksywie w intencji LMiR.  Jednym z koncelebransów w nabożeństwie był Kapelan Krajowy LMiR ks. kan. dr Waldemar KRZYWIŃSKI – również delegat na Zjazd.

XXIII Zjazd LMiR rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru organizacyjnego, a poczet stanowili mgr Gabriela ANTOS (dowódca), mgr Elżbieta KASIŃSKA (asystent) i mgr inż. Paweł RÓŻAŃSKI (chorąży) – poczet występujący w pełnym umundurowaniu. Następnie, wykonano „Hymn do Bałtyku”, który jest oficjalnym hymnem Ligi Morskiej i Rzecznej.

Prezes LMiR kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI powitał delegatów, ligowców oraz osoby zaproszone. Wśród gości XXIII-go Zjazdu LMiR znaleźli się, między innymi: wiceadmirał Krzysztof JAWORSKI – Szef Centrum Operacji Morskich, kmdr dr hab. inż. Bartłomiej PĄCZEK – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, kmdr dr Kazimierz PULKOWSKI – Szef Szkolenia 3 Flotylli Okrętów, Czesław NOWAK – działacz opozycji w okresie PRL oraz poseł na Sejm RP, kpt. ż. w. prof. dr Daniel DUDA – Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Witold GÓRSKI - Podsekretarz Stanu ds. gospodarki morskiej i transportu drogowego w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2003-2005,  gen. ZP Stanisław ŚLIWA – Prezes Związku Piłsudczyków RP, Bogusław WITKOWSKI – Prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego oraz kpt. ż. w. inż. Józef SZYŁEYKO – Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Na Zjeździe, Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali – kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR i kmdr dr Józef KOWALEWSKI – V-ce Prezes (jako delegaci) oraz kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI - V-ce Prezes, mgr Hanna POTAPOWICZ – Sekretarz i por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA – Członek Zarządu.

W trakcie pierwszej części Zjazdu (przed przerwą), miało miejsce uroczyste wyróżnienie dwojga działaczy LMiR godnością Członka Honorowego. Osoby te, wielce zasłużone dla Ligi, ze względu na stan zdrowia musiały zrezygnować z pełnionych funkcji. Są to dr Elżbieta MARSZAŁEK – V-ce Prezes LMiR oraz mgr inż. Stefan WASILJEW – członek Sądu Koleżeńskiego LMiR oraz Kapituły Wyróżnień.  Prezes LMiR kpt. ż. w. Andrzej KRÓLIKOWSKI złożył podziękowania obojgu recipientom, a następnie wręczył najwyższe wyróżnienie LMiR – tj. Pierścień Hallera Czesławowi NOWAKOWI wielce zasłużonemu pracownikowi i działaczowi związkowemu branży portowej na Wybrzeżu.

W kolejnym etapie Zjazdu, Prezes LMiR przedstawił delegatom obszerne sprawozdanie Zarządu Głównego z prowadzonej działalności organizacji w kadencji 2015-2019. W wystąpieniu kpt. KRÓLIKOWSKIEGO, znaczna część poświęcona była realizacji obchodów Stulecia LMiR, które przypadły na rok 2018 i obejmowały wiele istotnych wystąpień publicznych i wydarzeń oraz wielce udanych i spektakularnych przedsięwzięć odbywających się w całym kraju i podkreślających rolę LMiR w budowaniu Polski Morskiej.  Prezes LMiR osobiście podziękował szefom poszczególnych struktur organizacji za sprawną realizację statutowych zadań w minionej kadencji.

Po przerwie, sprawozdania za czteroletni okres kadencji złożyli Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Jerzy KWACZYŃSKI oraz Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kmdr Edward KINAS, po czym, zgodnie z programem Zjazdu, miała miejsce dyskusja, w której uczestniczyło kilkunastu delegatów i gości.

Po spełnieniu wymogów formalnych, poszczególne komisje zjazdowe przystąpiły do pracy. Ważne zadanie miała do wykonania Komisja Wyborcza, która w rzetelny sposób przeprowadziła wymagane procedury wyborcze. Prezesem LMiR został ponownie wybrany kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI, a w Prezydium Zarządu Głównego znaleźli się kmdr por. Marek PADJAS – V-ce Prezes, kpt. ż. w. Zenon KOZŁOWSKI – V-ce Prezes, mgr inż. Wacław KOWALSKI – V-ce Prezes, kpt. jachtowy mgr inż. Tadeusz KUŚMIERSKI - Sekretarz Generalny, ppłk Ryszard SIEKANOWICZ – skarbnik oraz sędzia mgr Wojciech WICHERSKI – członek Prezydium. W skład Zarządu Głównego LMiR, z Okręgu Mazowieckiego weszli: kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ oraz kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI. W Głównym Sądzie Koleżeńskim LMiR, przez kolejną kadencję funkcję arbitra będzie ponownie pełnić mgr Hanna POTAPOWICZ.

Kolejne cztery lata działalności LMiR nie będą łatwym okresem biorąc pod uwagę ogrom zadań i jednocześnie ograniczone zasoby, którymi Liga dysponuje. Jednakże, mając znaczny potencjał organizacyjny i spore doświadczenie działaczy, można założyć, że nie będzie poważniejszych zakłóceń w funkcjonowaniu LMiR, a postawione zadania statutowe będą realizowane pomyślnie.