Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich - 22.09.2019r. - Ostrołęka

Uroczystość, jak co roku, rozpoczęła się mszą świętą w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy 5 Pułku Ułanów oraz w intencji uczestników uroczystości w kościele pogarnizonowym p. w. Św. Wojciecha w Wojciechowicach.

Tegoroczne wydarzenie patriotyczno-religijne upamiętni szereg ważnych, historycznych wydarzeń. Obchody przypadają w 189 rocznicę utworzenia Pułku 5 Ułanów Zamoyskich, 188 rocznicę bitwy pod Ostrołęką, w której uczestniczył Pułk 5 Ułanów Zamoyskich, 102 rocznicę odtworzenia 5 Pułku Ułanów w Besarabii, 99 rocznicę zwycięskiej bitwy pułku pod Zasławiem, 98 rocznicę przybycia pułku do Ostrołęki, na stały pokojowy postój, 28 rocznicę przywrócenia otwartych uroczystości patriotyczno-religijnych święta pułkowego w Ostrołęce oraz 26 rocznicę utworzenia w Ostrołęce Izby Tradycji 5 Pułku Ułanów Zasławskich.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy przeszli pod pobliski pomnik poświęcony 5. Pułkowi Ułanów Zasławskich. Tamże, gości i uczestników powitała Wiesława GAŁKA – prezes Krajowego Koła Weteranów Ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich – głównego organizatora uroczystości. Ważnym elementem uroczystości było złożenie ślubowania przez uczniów klas pierwszych o profilu wojskowym w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, który kultywuje w Ostrołęce tradycje 5. Pułku.. W uroczystości z ceremoniałem wojskowym, nie mogło zabraknąć apelu pamięci i salwy honorowej.

Kompanię Honorową wystawił Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Orzysz” w Bemowie Piskim – Komendant Ośrodka ppłk Jarosław WYSZECKI, a oprawę muzyczną zapewniła – Orkiestra Wojskowa z Giżycka prowadzona przez tamburmajora st. chor. sztab. Waldemara PESTKĘ. W uroczystości udział wzięli między innymi: Poseł Arkadiusz CZARTORYSKI, Prezydent Ostrołęki Łukasz KULIK, Przewodniczący Rady Miasta Wojciech ZARZYCKI, Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR ·kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, Komendant WKU Ostrołęka ppłk Dariusz ZDROJEWSKI; obecny był ppłk Jarosław WYSZECKI - komendant ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz, w Bemowie Piskim, kpt Kazimierz BIEŃKOWSKI - z-ca Szefa Garnizonu w Ostrowi Maz, płk Artur NIZIŃSKI z Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie, przedstawiciele II Przasnyskiego Ośrodka Poligonowego, członkowie stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie z Białegostoku, Grajewa, Wyszkowa, Zambrowa, Ostrołęki, radni miejscy oraz radni powiatu ostrołęckiego, przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy Ostrołęki, delegacja samorządowców z Zasławia. Uroczystość prowadził kpt. Marcin MARKIEWICZ z WKU Ostrołęka. Po części oficjalnej, t. j. po złożeniu kwiatów pod pomnikiem i odczytaniu apelu pamięci miał miejsce piknik i spotkanie „Czterech Pokoleń Polaków”.

Członkowie LMiR zawsze uczestniczą w święcie 5-Pułku Ułanów Zasławskich – jest to tradycja więzi utrzymywana od okresu międzywojennego, Ówczesna Liga Morska i Kolonialna ściśle współpracowała z dowództwem Pułku, nadawała ton życiu kulturalnemu miasta, wspólnie organizowano obchody świąt narodowych, pikniki oraz bale charytatywne. Oficerowie i żołnierze 5. Pułku byli również członkami LMiK.

Z kart historii.

Od czasu otwarcia portu Gdyni prawie każdego roku obchodzono Święto Morza. Uroczystości te z czasem urosły do rangi święta narodowego. W 1936 roku uroczystości te miały imponujący charakter. Zorganizowały je Rada Miejska w Ostrołęce i Rada Gminy w Rzekuniu z siedzibą w Ostrołęce. Po raz pierwszy w tym roku terytoria gminy Rzekuń otaczały miasto ze wszystkich stron. Ostrołęka i Rzekuń przyjęły odświętny wygląd. Wszystkie gmachy urzędowe, a także wiele domów prywatnych zostały ozdobione flagami narodowymi i flagami Ligi Mor¬skiej i Kolonialnej. 28 czerwca o godz. 20.00 odbył się capstrzyk z udziałem trę¬baczy 5 pułku ułanów i malowniczy pochód młodzieży gimnazjalnej z olbrzymimi flagami wykonanymi na wzór flag olimpijskich i z bardzo pomysłowymi lampio-nami. Na placu 3 Maja nastąpiło spotkanie z władzami miasta Ostrołęki, gminy Rzekuń i ze starostą ostrołęckim - Franciszkiem Kulikowskim. Następnego dnia, 29 czerwca, mieszkańców miasta obudził „Hejnał Morski” odegrany przez tręba¬czy 5 pułku ułanów z wieży ratuszowej i z wieży strażackiej oraz głos syren kole¬jowych, który był dobrze słyszany w Rzekuniu. O godz. 10.00 na placu 3 Maja ustawiły się spieszone oddziały 5 Pułku Ułanów Zasławskich, 12 Dywizjonu Artylerii Konnej, poczty chorągwialne gimnazjalnego Koła Ligi Morskiej i Kolo¬nialnej, Strzelcy, Ochotnicze Straże Pożarne Ostrołęki i gminy Rzekuń oraz tłumy publiczności miasta i rzekuńskich wsi. Nadjechał dowódca pułku ppłk Stefan Chomicz, orkiestra odegrała marsz powitalny, podpułkownik przyjął raport i tak została rozpoczęta uroczystość drugiego dnia obchodów. Potem była Msza św. poświęcenie sztandaru oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej w Ostrołęce, defilada wojskowa i ludności cywilnej. Organizacją udziału ludności wiejskiej w tej uro¬czystości zajął się Zarząd Gminy w Rzekuniu, a szczególnie sekretarz gminy W. Piotrowicz. Jak informował Przegląd Ostrołęcki „pięknie udekorowany wóz drabiniasty z godłem stanu rolniczego, tj. snopem zboża i zatkniętymi weń gra¬biami i kosą zaprzężony czwórką koni z jadącymi dziewczętami w barwnych strojach ludowych, wywołał żywy poklask publiczności”.

Pokłosiem tej wspaniałej imprezy było podjęcie patriotycznej akcji zbiórki środków finansowych na Fundusz Obrony Narodowej i na dozbrojenie Polski na morzu.

Źródło: Jerzy Dziewirski „Rzekuń i okolice. Zarys historii” Ostrołęka 1999 r.