OBCHODY 80. ROCZNICY OBRONY MODLINA I WALK FLOTYLLI WIŚLANEJ

Weekend 14-15 września upłynął pod znakiem uroczystych obchodów 80. Rocznicy bohaterskiej Obrony Modlina. W sobotę, odbył się pogrzeb 17 żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku na terenie dawnej Państwowej Stoczni Modlin. W niedzielę, 15 września 2019, członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej, którzy przybyli do Modlina z całego kraju, upamiętnili 80. rocznicę działań bojowych oraz samozatopienia Flotylli Wiślanej.

W niedzielę 15 września 2019, pod tablicą upamiętniającą I Port Marynarki Wojennej RP, członkowie Ligii Morskiej i Rzecznej uczcili 80. rocznicę działań bojowych oraz samozatopienia Flotylli Wiślanej – dokładnie jednostek Oddziału Wydzielonego „Wisła”. Uroczystość pod tablicą upamiętniająca pierwszy port Marynarki Wojennej RP rozpoczęła się o godzinie 10.00 od złożenia przez prezesa Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Meldunek przyjął prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI, któremu towarzyszył v-ce prezes LMiR ds. morskich kmdr por. Marek PADJAS. Przy dźwiękach „Marsza Generalskiego” w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR, oficerowie oddali honory pocztom sztandarowym.

Po oficjalnych powitaniach uczestników przez sekretarz Okręgu Mazowieckiego LMiR mgr Hannę POTAPOWICZ, glos zabrał prezes LMiR kpt. Andrzej KRÓLIKOWSKI.  W swoim okolicznościowym wystąpieniu, podkreślił ogromną rolę, jaką pełniła Flotylla Wiślana w Marynarce Wojennej II RP oraz wyraził nadzieję, na przywrócenie ówczesnej roli Wisły i Ligi Morskiej i Rzecznej w  rozwoju m.in. gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej oraz promocji turystyki wodnej.

Po krótkiej modlitwie, miał miejsce Apel Pamięci, który odczytał st. chor. szt. mar. Wiesław JANCZAREK. Przy łoskocie werbla w wykonywanym przez bsm. Janusza ŁAKUSA z OR LMiR tremolo, prowadzący odczytał kolejne 10 pozycji Apelu, w którym przywołana została pamięć bohaterów oraz osób wielce zasłużonych dla Floty Polskiej i Ligi Morskiej. Na zakończenie Apelu, sygnał „Hasło Wojska Polskiego” odegrali trębacze OR LMiR: st. bsm. Jarosław MORAWSKI oraz mar. Mateusz SOCHOCKI i mar. Rafał MATYJASZEK.

Po Apelu Pamięci, przy łoskocie werbli, delegacje LMiR, parlamentarzystów, przedstawicieli organów samorządowych z Burmistrzem Nowego Dworu Panem Jackiem KOWALSKIM, mieszkańców miasta, harcerzy z Nowodworskiego Hufca ZHP oraz młodzieży szkolnej złożyły kwiaty pod tablicą I-go Portu  Marynarki Wojennej. Na zakończenie tej części uroczystości, st. bsm. Jarosław MORAWSKI z OR LMiR odegrał sygnał „Śpij Kolego”.

W czasie uroczystości, nie mogło zabraknąć wystąpień publicznych. Tak więc, glos zabrały Posłanki na Sejm RP Kinga GAJEWSKA i Jolanta HŰBNER. Podobnie jak prezes LMiR kpt. Andrzej KRÓLIKOWSKI, nawiązały do problematyki gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Ostatnim mówcą był kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS, którego wystąpienie było prezentacją Jego najnowszych pozycji dorobku literackiego tj. poezji poświęcanej rzece Wiśle.

Na zakończenie wydarzenia w Modlinie, Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej pod batutą dyr. Benedykta Cezarego CELIANA, wystąpiła z krótkim programem muzyki patriotycznej i wojskowej.

W dniu 15 września, w Modlinie, oprócz kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA i mgr Hanny POTAPOWICZ, Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali: kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK, kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI, por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA oraz kmdr Józef KOWALEWSKI.

Dodatkowo, po zakończeniu wydarzenia, Burmistrz Jacek KOWALSKI, Posłanki na Sejm RP Kinga GAJEWSKA i Jolanta HŰBNER, przedstawiciele Ligii Morskiej i Rzecznej oraz harcerze z Nowodworskiego Hufca ZHP złożyli kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Modlina.Ostatnim punktem obchodów był piknik militarny i rekonstrukcja bitwy „Obrona Modlina”.


Wystąpienie Prezesa LMiR

Witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości.

Spotykamy się tu w centrum Polski w Twierdzy Modlin. Jest to miejsce niezwykle ważne dla powstającego po latach niewoli państwa polskiego oraz dla założycieli naszej organizacji, których życie zawodowe oraz praca w organizacji była służbą w budowaniu Polski Morskiej. Dlatego jesteśmy dzisiaj tu przy tablicy upamiętniającej pierwszy port wojenny Niepodległej Rzeczypospolitej.

W Modlinie dnia 23 grudnia 1918r podniesiono biało-czerwoną banderę i dokładnie tu powstała pierwsza formacja Marynarki Wojennej tj. Flotylla Wiślana, która odegrała ważną rolę w kampaniach wojennych na naszych ziemiach. Również w centrum Polski - na Mazowszu zainicjowano działalność naszego stowarzyszenia.

80 lat temu, we wrześniu 1939 roku, w obronie Rzeczypospolitej dokładnie na Wiśle i na Narwi walczyli dzielnie marynarze Oddziału Wydzielonego „Wisła”.   Dziś składamy hołd tym, którzy dali dowód swojego patriotyzmu i heroizmu.  Wspominamy dzisiaj postacie takie jak kmdr ppor. Roman KANAFOYSKI – dowódca OW „Wisła”, por. mar. Olgierd KOREYWO – dowódca CKU „Nieuchwytny”, bsm. Edward ADAMOSZEK – dowódca KU 30, bsmt. Wiktor BONFIG – dowódca KU 6, mat Henryk MAZUREK – dowódca KU 4, kpt. ż. ś. Bolesław LIPSKI – dowódca statku sztabowego s/s „Zółkiewski” oraz wielu innych bohaterskich marynarzy. Część jednostek pływających Oddziału Wydzielonego „Wisła” została zniszczona w czasie walki, natomiast pozostałe – łącznie ze statkiem sztabowym – marynarze zatopili, aby nie dostały się w ręce wroga. Wkrótce, złożone przez nas kwiaty pod tablicą pamiątkową będą wyrazem hołdu, wdzięczności i uznania dla obrońców Ojczyzny w marynarskich mundurach.

W roku 2019 – roku 80-lecia wybuchu II Wojny Światowej mamy szczególną świadomość naszego dziedzictwa, dorobku i wartości narodowych, a ogłoszenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2019 – Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej w pełni wpisuje się w rzeczony system wartości.

Dzisiejsza Liga Morska i Rzeczna – jako organizacja pożytku publicznego – działa na rzecz umacniania wartości patriotyczno-narodowych, na rzecz świadomości morskiej, edukacji i kultury morskiej, gospodarki morskiej i ekologii wód oraz na rzecz rozwoju akwenów śródlądowych. W naszych szeregach, mamy dziesiątki entuzjastów autentycznie zaangażowanych w działalność PRO MARI NOSTRO. Ta rzesza wolontariuszy ma wsparcie naszych wieloletnich wypróbowanych sojuszników z kręgów administracji państwowej, samorządów, Sil Zbrojnych RP, kręgów biznesowych oraz organizacji społecznych. Mimo, że czasami występują obiektywne trudności, Liga Morska i Rzeczna nadal trwa i realizuje postanowienia Statutu. Liczne przedsięwzięcia realizowane przez nasza organizację zawsze spotykają się z pozytywnym odzewem społeczeństwa.

Dzisiejsze wydarzenie jest jednym ze stałych przedsięwzięć LMiR i ma zawsze charakter priorytetowy. Dziękuje wszystkim za obecność i pomoc w realizacji dzisiejszych obchodów.

TRZYMAJMY SIĘ MORZA!