Uroczystości patriotyczne w hołdzie Marynarzom i Ułanom 19 sierpnia 2019

Mieszkańcy gminy Rzekuń oddali hołd marynarzom i ułanom poległym na ziemi rzekuńskiej w 1920 roku. Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się od wciągnięcia flagi państwowej na maszt i wprowadzenia pocztów sztandarowych do kościoła w Rzekuniu. Mszę świętą w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy odprawili ks. kan. ppłk Jan Mrowca oraz Jan Świerad, proboszcz ostrołęckiej parafii pw. Zbawiciela Świata. Nabożeństwo uświetniła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie uczestnicy wydarzenia przeszli na cmentarz parafialny. Tam odczytany został apel pamięci, a na mogiłach żołnierskich złożono kwiaty.

Później przyszedł czas na spotkania z historią, czyli inscenizację historyczną, pokazy kawaleryjskie oraz integracyjne zabawy ułańskie dla dzieci. Mieszkańcy mogli też skosztować pysznego bigosu z wojskowego kotła.

Organizatorami uroczystości byli: Gmina Rzekuń, Parafia pw. Serca Jezusowego w Rzekuniu, Stowarzyszenie V Pułku Ułanów Zasławskich, OSP Rzekuń oraz Powiat Ostrołęcki.