Flis Obojga Narodów 1.08.2019 w Ostrołęce

Flis Obojga Narodów – Polski i Litwy płynie dla upamiętnienia 450-lecia Unii Lubelskiej. W roku 1569, Polska i Litwa, jako Rzeczpospolita Obojga Narodów stały się największym państwem ówczesnej Europy. Kraj rozwijał się dzięki szlakom wodnym. Flisacy biorący udział w tegorocznej operacji nautycznej płyną tradycyjnym szlakiem łączącym Polskę z Litwą – rzekami: Biebrzą, Narwią i Wisłą.

1 sierpnia 2019, Flis Obojga Narodów dotarł do Ostrołęki. Tratwa mierzy ponad 80 metrów długości, jest wykonana z 56 metrów sześciennych drewna, a dokładnie z 13-metrowych bali podsychających świerków, specjalnie na ten cel wybranych w Puszczy Knyszyńskiej. Drewniane bale są wiązane tradycyjnymi metodami.

Historyczny spływ rozpoczął się 27 lipca w Goniądzu nad Biebrzą. Właśnie Biebrzą, Narwią i Wisłą, flisacy płyną do Torunia, gdzie uczestniczyć będą w Festiwalu Wisły obywającym się w dniach 11- 15 sierpnia 2019.

Flisacy chcą, tym spływem, przybliżyć wszystkim Polakom tradycję spławiania drewna. Bo to, co dziś jest tylko atrakcją dla mieszkańców Ostrołęki, jeszcze kilkadziesiąt lat temu było czymś zwyczajnym. Narew, od wieków, była ważnym szlakiem spławiania drewna. Setki osób przyszły nad rzekę by przywitać flisaków. Punktualnie o godz. 18.00 – tak jak wcześniej zaplanowano – tratwa zacumowała w Ostrołęce owacyjnie witana. Na jej pokładzie znaleźli się, między innymi, Prezydent Ostrołęki oraz Wicestarosta Ostrołęcki, którzy dopłynęli tam nieco wcześniej, by wspólnie z flisakami przybić do nabrzeża Narwi.

Uczestnicy Flisu – z retmanem Mieczysławem Łabędzkim na czele – zostali oficjalnie powitani w Ostrołęce na scenie na plaży miejskiej.

Uroczyście i serdecznie witali flisaków Prezydent Miasta Ostrołęki Pan Łukasz Kulik, Wicestarosta Pow. Ostrołęckiego Pan Krzysztof Parzychowski, Dyrektor Delegatury w Ostrołęce UMWM Pan Mariusz Popielarz, Z-ca Dyrektora PGW Wody Polskie Pan Łukasz Budniak, Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej Pani Maria Samsel. W imieniu Okręgu Mazowieckiego LMiR, Prezes kpt. ż. ś. Andrzej Potapowicz z Sekretarzem Okręgu Hanną Potapowicz przekazali uczestnikom Flisu wyrazy uznania i szacunku za wysiłek i trud pracy flisaków w tak trudnych warunkach nawigacyjnych (niskie stany wód), za wykonywanie profesji praojców, za kultywowanie rodzimej kultury i tradycji, za wcześniej organizowane flisy oraz za wiele lat współdziałania i współpracy z Ligą Morską i Rzeczną.

Na ręce Retmana Flisu Pana Mieczysława Łabęckiego wręczono flisakom okolicznościowy dyplom i medal 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej - Okręgu Mazowieckiego. Komandor Flisu Pan Wacław Witkowski i Retman Flisu Pan Mieczysław Łabęcki przedstawili zarys historii i działania stowarzyszeń kultywujących tradycje dawnych rzemiosł związanych z żeglugą rzeczną – spławami drewna – ziemiopłodów i innych towarów. Podziękowali za gościnne przyjęcie za otrzymane upominki i wyróżnienia. Witających również obdarowali upominkami oraz pięknie zaśpiewali starą flisacką pieśń „Od morza aż do gór”. Do późnych godzin trwała wspólna biesiada, serwowano jadło i napitki kurpiowskie. Podano tort ze specjalną dedykacją dla flisaków. Miały miejsce gawędy i śpiewy. Uczestnikom wydarzenia czas umilał występ kapeli kurpiowskiej Jana Kani oraz koncert zespołu Droga na Ostrołękę.