FESTYN LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ W ŁAPACH

W dniu 5 maja 2019, miał miejsce festyn morski zorganizowany przez prężnie działający Podlaski Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej oraz parafię pw. Św. Piotra i Pawła w Łapach. Wydarzenie wpisało się w cykl obchodów Roku Ligi Morskiej i Rzecznej.

Festyn rozpoczął się od Mszy Świętej celebrowanej przez ks. kan. dr Waldemara Krzywińskiego - Kapelana Krajowego LMiR. Po liturgii, dotychczasowi członkowie LMiR Oddziału Podlaskiego odnowili swoje ślubowanie, a nowo przyjęci jungowie złożyli uroczystą przysięgę na banderę organizacji. W ceremonii uczestniczyli goście: prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. mgr Andrzej Potapowicz z żoną Hanną, Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, radny Powiatu Białostockiego Andrzej Gąsowski, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Maciejewski, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku mł. bryg. Dariusz Koc oraz dowódca JRG PSP w Łapach bryg. Robert Dzierżek oraz mieszkańcy Łap.

Termin niedzielnego festynu zbiegł się z datą imienin Kapelana Krajowego LMiR; albowiem, w dniu 5 maja w kalendarzu przypada święto Waldemara. Z tej okazji, Ksiądz Kapelan otrzymał wiele życzeń imieninowych, gratulacji i upominków od przybyłych na uroczystość przedstawicieli LMiR, obecnych innych gości oraz społeczności lokalnej.

Po mszy i części oficjalnej, na terenach wokół obiektu sakralnego, rozpoczął się piknik morski. Odbywały się konkursy o tematyce morskiej, strażackiej oraz turnieje szachowe. Na chętnych czekało „jezioro na trawie” pełne ryb (w typie popularnej w Anglii gry dla dzieci ”catch fish”), tarcze z rzutkami, ogrodowa wersja „Strefy Kubusia”, „fotobudka”, miasteczko ruchu drogowego oraz wiele innych atrakcji. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty tworzenia przypinek. Dzieci miały okazję stworzenia oryginalnych przypinek o tematyce patriotycznej. Do dyspozycji najmłodszych i ich rodziców oddano maszynę do przypinek, komponenty, materiały plastyczne oraz szablony i wzory. Warsztaty zostały zorganizowane przez Fundację Wspierania Przedsiębiorczości OPTIMA. Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” finansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu były tu Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej.

W trakcie festynu serwowano najrozmaitsze posiłki. Dzięki zaangażowaniu i pracy wspólnot i grup parafialnych na stołach pojawiło się wiele potraw, a smacznych dań z grilla starczyło dla wszystkich uczestników. Jak na każdym pikniku, pojawiła się znakomita gorąca grochówka, którą przygotowali strażacy z OSP Dębowina. Równie wielkim powodzeniem cieszył się serwis kawowy przygotowany przez państwa Dobkowskich z Łap. Natomiast, dla dzieci przez cały czas największą atrakcją pikniku było stoisko z watą cukrową.

W trakcie Festynu Ligi Morskiej i Rzecznej, wystąpił zespół muzyczny „Stary Port Białystok”, którego show na tle scenerii ogrodów plebanii był wielkim wydarzeniem muzycznym.

Gratulujemy Oddziałowi Podlaskiemu LMiR w Łapach wielce udanej i pięknej imprezy, w której widać było kultywowanie najlepszych tradycji w zakresie wychowania morskiego młodych Polaków. Szczególne gratulacje i wyrazy uznania należą się Kapelanowi Krajowemu LMiR ks. kan. dr Waldemarowi Krzywinskiemu oraz mgr Esterze Gąsowskiej – za kreatywność, zaangażowanie i wytrwałość w realizacji statutowych zadań Ligi Morskiej i Rzecznej.

(opracowano na podstawie materiałów opublikowanych przez Oddział Podlaski LMiR)