…”Ach, muzyko kochana, wzruszasz nas i cieszysz”... Jubileusz 10-lecia Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej

13 kwietnia zorganizowano uroczystości z okazji 99. Rocznicy Hallerowskich  Zaślubin z Morzem oraz 10. rocznicy powstania Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie Uroczystości rozpoczęły się od odegrania przez orkiestrę LMiR "Hymnu do Bałtyku". Były one okazją do przyznania wyróżnień: Złotym Medalem za Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej za zaangażowanie i wieloletni wkład pracy w rozwój organizacji wyróżniony został ppłk Leszek Wieczorek. Natomiast, Srebrne Medale wręczono: wicestaroście Leszkowi Marszałowi, ppor. mar. Szczepanowi Newlacilowi, dr Andrzejowi Sawickiemu oraz mgr Aleksandrze Kowalewskiej. Brązowe Medale wręczono: mat. Michałowi Klimkiewiczowi, muzykowi Ewie Chołyst, muzykowi Rafałowi Godlewskiemu, muzykowi Grzegorzowi Michalskiemu. Wręczono także okolicznościowe dyplomy "Pro Memoria": doc. dr Henrykowi Goryszewskiemu, inż. Krzysztofowi Falbie, chor. mar. Adamowi Cendrowskiemu, muzykowi Mariuszowi Milczarkowi, mgr Witoldowi Zdunkowi, technikowi Bogdanowi Skrzydlakowi. Medale pamiątkowe "Chwała Lotnikom Polskim" za udział w odsłonięciu pomnika poświęconego polskim lotnikom przyznano burmistrzowi Wyszkowa Grzegorzowi Nowosielskiemu, kmdr dr Józefowi Kowalewskiemu, Elżbiecie Kasińskiej, kpt. ż. ś. Andrzejowi Potapowiczowi.

Na koncert przybyło wielu znakomitych osobistości m.in. kpt .ż. w dr Andrzej Królikowski-Prezes LMiR z małżonką , – doc. dr Henryk Goryszewski w latach 1992–1993 wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej. , kpt ż. ś. mgr Andrzej Potapowicz - kawaler Pierścienia Hallera - Prezes OM-LMiR, kpt. ż. ś. Jerzy Pielaciński z małżonką , kpt. ż. w. Andrzej Krawczyk - przewodniczący komisji rewizyjnej OM-LMiR , kmdr por. Bogdan Grzelecki , mgr Hanna Potapowicz - sekretarz ZOM LMiR, kpt. ż. ś. Stanisław Fidelis - nestor nawigatorów w Płocku, st. chor. szt. mar. Wiesław Janczarek,  delegacja z Łęczycy - poseł Michał Pacholski, Jarosław Pacholski, mjr Krzysztof Czerw - wieloletni szef logistyki Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi, ppłk Mirosław Boruc - prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wraz z towarzyszącymi oficerami, inż. Mirosław Widlicki - prezes Okręgu Warszawa - Wschód Światowego Związku Żołnierzy AK, płk pil. Janusz Decewicz - honorowy obywatel Wyszkowa, przedstawiciele Związku Piłsudczyków na czele z gen. bryg. Związku Konradem Wróblem, Waldemar Sobczak - przewodniczący Rady Powiatu Wyszkowskiego, Elżbieta Piórkowska - przewodnicząca Rady Miejskiej w Wyszkowie, przedstawiciele środowisk akademickich, przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa z Warszawy oraz księża.

Orkiestra powstała w 2008 roku w Wyszkowie i tu ma swoją siedzibę. Muzycy rekrutują się z Ciechanowa, Jońca, Łasku, Marek, Pułtuska, Warszawy i Wyszkowa. Zespół zapewnia oprawę muzyczną wszystkich najważniejszych wydarzeń Ligi Morskiej i Rzecznej m.in. Rocznic Zaślubin z Morzem, Zlotów Jungów LMiR, Zjazdów Krajowych, Operacji Nautycznych FLIS WIŚLANY i innych. Orkiestra ma w swoim repertuarze ponad 200 opracowanych pozycji z różnych gatunków i form muzycznych.  Za swoje dokonana orkiestra została wyróżniona nagrodą im. Witolda Hulewicza w 2012 r., Krzyżem PRO MARI NOSTRO w 2015 r., Srebrnym Krzyżem Gryfa Zachodniopomorskiego w 2018 r., Nagrodą Starosty Powiatu Wyszkowskiego w 2019 r. Minutą ciszy uczczono pamięć najstarszego marynarza (96 lat) śp. kontradmirała Henryka Pietraszkiewicza, który w latach 1982 - 1986 był prezesem LM oraz muzyka LMiR śp. mar. Rafała Jagielskiego.