USTAWA SENATU RP O USTANOWIENIU ROKU 2019 ROKIEM LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

Senat podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej (inicjatywa grupy senatorów). Przypomina w niej, że 1 października 1918 r. w Warszawie powołano Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, które w 1924r. przyjęło nazwę.

„Liga Morska i Rzeczna”

Liga od 100 lat konsekwentnie skupia się na sprawach morskich i rzecznych, na promowaniu rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej i bezpieczeństwa powodziowego. Dba o rozwijanie świadomości morskiej polskiego społeczeństwa, umacnianie polskiego patriotyzmu  i  podtrzymywanie tradycji narodowych.  Zainicjowała m.in. działania na rzecz rozwoju dróg wodnych w Polsce.