WIGILIJNE SPOTKANIE OKREGU MAZOWIECKIEGO LMiR

Dnia 13 grudnia 2018 o godz. 12.00, w lokalu „Warszawski Dzień” przy ul. Młynarskiej 42, miało miejsce wigilijne spotkanie Okręgu Mazowieckiego LMiR. Spotkanie to było poprzedzone, we wczesnych godzinach porannych, kurtuazyjną wizytą prezesa Okręgu Mazowieckiego kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA oraz sekretarz OM LMiR mgr Hanny POTAPOWICZ w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, w którym uczestniczyli ks. prałat płk January WĄTROBA – Wikariusz Generalny, płk Wojciech ZAPALSKI – szef Pionu Wojskowego Ordynariatu Polowego WP oraz ks. kpt. Marcin JANOCHA – Sekretarz Biskupa Polowego. W czasie wizyty, prezes OM LMiR podziękował przedstawicielom Kurii Polowej za pomoc w organizacji obchodów 100-lecia LMiR, jako że msza stulecia LMiR była celebrowana przez J. E. Ordynariusza Polowego WP gen. bryg. dr Józefa GUZDKA w Katedrze Polowej WP, a spotkanie uczestników wydarzenia po uroczystościach oficjalnych miało miejsce w pomieszczeniach recepcyjnych Ordynariatu Polowego WP. Wizyta zakończyła się tradycyjną wymianą okolicznościowych medali 100-lecia LMiR oraz suwenirów. Za szczególny udział oraz za wieloletnią współpracę, płk Wojciech ZAPALSKI został udekorowany przez prezesa OM LMiR Krzyżem PRO MARI NOSTRO.

O godzinie 12.00 w lokalu „Warszawski Dzień” miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń i medali pamiątkowych. Odznakę pamiątkową 100-lecia Marynarki Wojennej RP otrzymali: Pan Jerzy KURPIJANIUK - wieloletni sojusznik i sponsor OM LMiR, płk mgr Andrzej CIEŚLAK – członek ZOM LMiR, oraz kmdr Józef KOWALEWSKI dyr. artystyczny OR LMiR. Złoty Medal Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej otrzymali mgr inż. Roman LULIS – skarbnik ZOM LMiR oraz st. bsm. mgr Andrzej Jacek GEREK – kapelmistrz OR LMiR. Srebrny Medal otrzymał mgr Dariusz BIELSKI - członek Komisji Rewizyjnej OM LMiR. Z kolei, Medalami Stulecia Ligi Morskiej i Rzecznej zostali wyróżnieni: Pani Teresa KOWALEWSKA, kmdr Józef KOWALEWSKI, st. bsm. Andrzej Jacek GEREK, mgr Dariusz BIELSKI oraz kpt. ż. ś. Mariusz PIELACIŃSKI.

Specjalnym gościem na spotkaniu wigilijnym OM LMiR był Pan Tadeusz POTAPOWICZ prokurator w stanie spoczynku. Ten 93-letni pan, jest synem marynarza Floty Czarnomorskiej Imperium Rosyjskiego, która stacjonowała w Odessie. W tym czasie – w okresie zaborów, wielu młodych ludzi z Polski (wtedy z Królestwa Kongresowego) wcielanych do floty carskiej musiało odbyć minimum dziesięcioletni okres służby wojskowej. Gość specjalny stwierdził, że ze względu na pamięć Jego Ojca, jest sentymentalnie związany ze środowiskiem marynarzy – stad Jego obecność na spotkaniu wigilijnym OM LMiR.

Na spotkaniu w dniu 13 grudnia, prezes Okręgu Mazowieckiego złożył wszystkim uczestnikom najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne w imieniu własnym oraz prezesa Zarządu Głównego LMiR kpt. ż. w. Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO. Zebrani się odwzajemnili. Następnie, przy blasku świec, uczestnicy spotkania degustowali tradycyjne polskie świąteczne potrawy.

Finalnym wydarzeniem dnia było złożenie przez delegację OM LMiR wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ś.†p. kmdr Adama RESZKI – szypra generalnego LMiR pochowanego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim mieszczącym się nieopodal. W uroczystości uczestniczyli kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ z małżonką oraz kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu.