POMNIK BOHATERÓW PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w niedzielę, dnia 18 listopada 2018, w Wyszkowie, przed Sanktuarium Świętej Rodziny miała miejsce uroczystość odsłonięcia Pomnika Bohaterów Podziemia Antykomunistycznego dedykowana wszystkim żołnierzom walczącym o niepodległość Polski.  Wydarzenie patronatem narodowym objął prezydent RP Andrzej DUDA. Uroczystość została poprzedzona mszą celebrowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa dr Stanisława STEFANKA i ks. kan. Kazimierza WĄDOŁOWSKIGO – kustosza Sanktuarium.

Na uroczystość przybyli: gen. dyw. Wiesław KUKUŁA – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, prof. dr hab. Krzysztof SZWAGRZYK – wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, płk dypl. Andrzej WASILEWSKI – dowódca 5 Brygady Obrony Terytorialnej z Ciechanowa, ppłk Leszek WIECZOREK – komendant WKU w Wyszkowie, płk dr Dariusz SOBOTKA – b. dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych z burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem NOWOSIELSKIM oraz organizacji pozarządowych.

W uroczystości uczestniczyli również weterani i młodzież szkolna.  Ligę Morską i Rzeczną reprezentowali mgr Elżbietą KASIŃSKA – członek ZG LMiR oraz mgr inż. Paweł RÓŻAŃSKI – opiekun Koła Krótkofalowców LMiR z Brańszczyka. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna LMiR pod dyrekcją kmdr dr Józefa KOWALEWSKIEGO oraz st. bsm. mgr Andrzeja Jacka GERKA - w roli tamburmajora.

Po mszy, miała miejsce uroczystość, która odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Przy pomniku, przy dźwiękach „Marsza Generalskiego” wydarzenie rozpoczęto od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości ppłk Radzisława SMÓŁKOWSKIEGO dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesławowi KUKULE, któremu towarzyszył płk dypl. Andrzej WASILEWSKI. Podniesiona została na maszt flaga państwowa, a orkiestra odegrała cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie, głos zabrał gen. dyw. Wiesław KUKUŁA, a po nim prof. dr hab. Krzysztof SZWAGRZYK. Niezwykle emocjonalne wystąpienie miała Teresa CZAJKOWSKA – radna Powiatu Wyszkowskiego i jednocześnie córka kpt. Mariana CZAJKOWSKIEGO – ponad 90-letniego weterana - wielokrotnie represjonowanego w latach 50-tych przez Urząd Bezpieczeństwa - żołnierza podziemia antykomunistycznego. Kpt. Marian CZAJKOWSKI osobiście dokonał odsłonięcia pomnika, który następnie poświecił J. E. Biskup dr Stanisław STEFANEK.

Ważnym elementem uroczystości było wmurowanie tzw. kapsuły czasu – pojemnika zawierającego akt erekcyjny pomnika z podpisami inicjatorów, organizatorów i wykonawców, aktualne periodyki wyszkowskie oraz fotografie. Dokonali tego burmistrz Wyszkowa Grzegorz NOWOSIELSKI oraz kustosz Sanktuarium p.w. Świętej Rodziny ks. kan. Kazimierz WĄDOŁOWSKI.

W trakcie wydarzenia odbywającego się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, nie mogło zabraknąć apelu pamięci, który, po sygnale „Słuchajcie wszyscy”, odczytał ppor. Łukasz PORĘBSKI z Mazowieckiej Brygady OT z Ciechanowa przy łoskocie werbli i odzewie żołnierzy z kompanii honorowej. Tę część zakończyła salwa honorowa, po której sygnaliści z OR LMiR odegrali „Hasło Wojska Polskiego”.

Jako że nowo odsłonięty pomnik stał się miejscem pamięci narodowej, delegacje Wojska Polskiego, służb mundurowych, organów samorządowych, harcerzy oraz społeczności lokalnej złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, by w ten sposób uczcić pamięć żołnierzy walczących o Wolną Polskę. Po tej części uroczystości, st. bsm. Jarosław MORAWSKI z OR LMiR odegrał sygnał „Śpij kolego”.

Finalnym elementem niedzielnej ceremonii był wymarsz kompanii honorowej. W tym czasie, orkiestra wykonała marsza „Szara Piechota”, a jest to jeden z najbardziej popularnych utworów muzyki wojskowej z okresu międzywojennego.

Na terenie parafii miał również miejsce Piknik Militarny, gdzie zainteresowani mogli obejrzeć rozmaite elementy sprzętu wojskowego oraz pobrać materiały informacyjne na temat służby wojskowej, co było przeznaczone głownie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Odsłonięcie pomnika odbywało się w mglisty dzień przy bardzo niskiej temperaturze (około 2ºC) i znacznej wilgotności powietrza. Stąd, miłym akcentem ze strony gospodarzy był gorący posiłek dla gości oficjalnych, kompanii honorowej i orkiestry, który podano na terenie plebanii.