15 SIERPNIA 2018 – NAJBARDZIEJ PRACOWITY DZIEŃ W ROKU DLA OR LMiR

Każdego roku, dzień 15 sierpnia to jedno z najważniejszych świąt narodowych – Rocznica Bitwy Warszawskiej oraz Dzień Wojska Polskiego. W tym roku, nastąpiła kulminacja wydarzeń patriotycznych, jako że zbiegają się z okrągła setną rocznicą odzyskania niepodległości. Dla orkiestry Ligi Morskiej i Rzecznej, w tym dniu, były aż aż cztery zadania do wykonania, pomimo faktu, że ze względu na sezon urlopowy zespół wystąpił w okrojonym składzie, na zasadzie „grupy awaryjnej”.

I    ODPRAWA TRATWY „PIELGRZYM”

O godzinie 9.30, w marinie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Służby Więziennej w Popowie Kościelnym nad Bugiem, miało miejsce uroczyste pożegnanie uczestników „Rejsu Stulecia” na pokładzie tratwy PIELGRZYM. Rejs zorganizowany został siłami wyszkowskiego Klubu Żeglarskiego SPINAKER oraz Ligi Morskiej i Rzecznej przy wsparciu logistycznym władz samorządowych oraz innych sponsorów. Chrzest tratwy i uroczyste podniesienie bandery LMiR, na 18-metrowym maszcie, poprzedziło operację nautyczną, która przebiega w dół Bugu, Jeziorem Zegrzyńskim, Kanałem Żerańskim oraz w dół Wisły aż do Westerplatte, gdzie planowane jest zakończenie rejsu - w dniu 1 września.

Uroczystość w marinie w Popowie swoją obecnością zaszczycili: gen. bryg. dr inż. Bogusław BĘBENEK – prezes Związku Saperów Polskich, kmdr por. Marek PADJAS – v-ce prezes LMiR ds. morskich, ppłk Leszek WIECZOREK – komendant WKU w Wyszkowie, starosta wyszkowski Bogdan PĄGOWSKI oraz v-ce starosta Adam MRÓZ, v-ce burmistrz Wyszkowa dr Aneta KOWALEWSKA, dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku dr Robert DYNAK oraz prezes Oddziału Wyszkowskiego LMiR Elżbieta KASIŃSKA. Po wejściu PIELGRZYMA na akwen Jeziora Zegrzyńskiego, tratwę z pokładu swojej jednostki powitali kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ – prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR wraz z małżonką.

Zadaniem orkiestry było wykonanie repertuaru narodowo-patriotycznego oraz utworów wojskowych i morskich. Po zakończeniu uroczystości w Popowie, muzycy udali się autokarem na kolejne występy.

II   UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO-PATRIOTYCZNE W RYBIENKU LEŚNYM

Pierwszym zadaniem dla OR LMiR była oprawa muzyczna Mszy za Ojczyznę, która rozpoczęła się o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Rybienku Leśnym. Głównym celebransem był ks. Jarosław BALIKOWSKI – nowy proboszcz. W liturgii brali udział przedstawiciele Wojska Polskiego z gen. bryg. Bogusławem BĘBENKIEM, ppłk Leszkiem WIECZORKIEM wraz podległymi im oficerami, reprezentanci innych służb mundurowych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej oraz członkowie lokalnej kongregacji.  Na uwagę zasługuje znakomicie przygotowana okolicznościowa homilia - wygłoszona przez ks. BALIKOWSKIEGO, w której połączył elementy aksjologii wiary i patriotyzmu. Duchowny dostał od zgromadzonych w świątyni gromkie brawa.

Po mszy, uformował się pochód, na czele którego maszerowała orkiestra prowadzona przez kmdr Józefa KOWALEWSKIEGO. Pochód, w rytmie muzyki marszowej, przeszedł od kościoła do Pomnika Pomordowanych w Roku 1920, gdzie miała miejsce kolejna część obchodów.

Uroczystość pod pomnikiem rozpoczęła się od odegrania przez OR LMiR Hymnu Narodowego, a kolejnym jej elementem był Apel Pamięci odczytany przez mjr Roberta DYMERSKIEGO z aktywnym uczestnictwem młodzieży z klas mundurowych pod dowództwem
sierż. lic. Andrzeja GRAJCZYKA. Apel zakończył się odegraniem przez trębaczy OR LMiR Hasła Wojska Polskiego, po czym, przy łoskocie werbli rozpoczęło się składanie wieńców i wiązanek kwiatów przez poszczególne delegacje. Finalnym elementem tej części uroczystości było odegranie przez st. bsm. Jarosława MORAWSKIEGO sygnału wojskowego Śpij Kolego. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem OR LMiR odegrała marsza wojskowego Sokół.

III  UROCZYSTOŚĆ W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ


O godzinie 13.30, w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Wyszkowie przy ul. Serockiej 3, miała miejsce kolejna edycja uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego. Przy dźwiękach Marsza Generalskiego został złożony przez mjr Roberta DYMERSKIEGO ppłk Leszkowi WIECZORKOWI meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Następnie, odegrany został Hymn Narodowy.

Odczytane zostały rozkazy Ministra Obrony Narodowej o awansach na stopnie oficerskie, a następnie rozkazy komendanta WKU o awansach na stopnie podoficerskie.   Wśród muzyków OR LMiR, na stopień starszego bosmana zostali awansowani Wojciech DECEWICZ i Stanisław RAPACZ. Komendant WKU, za dobrą współpracę, wyróżnił kilku pracowników etatowych Komendy nagrodami finansowymi, a współpracujących przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych nagrodami rzeczowymi. W trakcie uroczystości w WKU, głos zabrał b. wicepremier w rządzie Hanny SUCHOCKIEJ doc. dr Henryk GORYSZEWSKI - aktualnie prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Uroczystość w WKU zakończyło wykonanie przez OR LMiR Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz kilku marszy wojskowych.

IV    ŚLUB MUZYKÓW OR LMiR

W dniu 15 sierpnia 2018, po uroczystościach w WKU, o godz. 15.00, związek małżeński zawarła para muzyków OR LMiR Adam CHOŁYST (puzonista) i Ewa RAPACZ (wokalistka). Ceremonia miała miejsce w Sanktuarium p. w. Św. Idziego w Wyszkowie. Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną wydarzenia. Po uroczystości, wykonano wspólna fotografię. Kierownictwo OR LMiR oraz instrumentaliści składają młodej parze najlepsze życzenia na nowej drodze życia.

POPOWO - 15.08.2018

RYBIENKO

WKU WYSZKÓW