URCZYSTOŚCI ROCZNICOWE BITWY WARSZAWSKIEJ – RZEKUŃ 2018

W niedzielę, dnia 19 sierpnia 2018, w Rzekuniu k. Ostrołęki miały miejsce doroczne obchody Rocznicy Bitwy Warszawskiej z roku 1920 – dedykowane poległym marynarzom i ułanom poległych w rzeczonej bitwie i pochowanych na lokalnym cmentarzu parafialnym. W czasie uroczystości, przywołano czyn zbrojny marynarzy I-go Batalionu Morskiego (spieszonego) oraz II-go Pułku Ułanów, których waleczność miała zdecydowany wpływ na zwycięstwo odniesione w czasie działań wojennych pod Ostrołęką.

Tradycyjnie, w uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy społeczności lokalnej, młodzież szkolna i harcerze. W uroczystościach, uczestniczyły grupy rekonstrukcyjne 5-go Pułku Ulanów Zasławskich, które wystąpiły konno i z proporczykami na lancach. Morski akcent uroczystości podkreśliła obecność Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną MW RP.

Na uroczystości, nie zabrakło przedstawicieli Parlamentu RP w osobach senatora RP Roberta MAMĄTOWA oraz posła Arkadiusza CZARTORYSKIEGO. Władze samorządowe reprezentowali v-ce wojewoda mazowiecki - Sylwester DĄBROWSKI, starosta ostrołęcki – dr Stanisław KUBEŁ, prezydent Ostrołęki – Janusz KOTOWSKI oraz wójt Gminy Rzekuń - Stanisław GODZINA.  Wśród duchownych, na uwagę zasługuje obecność J. E. Biskupa Sufragana Diecezji Łomżyńskiej dr Tadeusza BRONAKOWSKIEGO oraz proboszcza Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu ks. kan. ppłk Jana MROWCY. Wojsko Polskie reprezentowali dowódca 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie ppłk Kazimierz BIEŃKOWSKI oraz komendant WKU w Ostrołęce ppłk Krzysztof GEMZA. Obecni tez byli przedstawiciele innych służb mundurowych. Na obchodach w Rzekuniu wystąpili również przedstawiciele Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej: Prezes – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, v-ce prezes - kmdr Józef KOWALEWSKI, sekretarz – mgr Hanna POTAPOWICZ oraz skarbnik – mgr inż. Roman LULIS wraz z małżonką Jadwigą.

Obchody Rocznicy Wojny Polsko-Bolszewickiej rozpoczęły się o godz. 11.50 na dziedzińcu przed kościołem parafialnym. Po złożeniu przez dowódcę Kompanii Honorowej MW RP meldunku ppłk Kazimierzowi BIENKOWSKIEMU, poczet flagowy dokonał podniesienia flagi państwowej przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Poczty sztandarowe i oficjele weszli do świątyni, gdzie miała miejsce uroczysta liturgia celebrowana przez bp. Tadeusza BRONAKOWSKIEGO. W homilii, Jego Ekscelencja podkreślił etos żołnierza polskiego oparty na trzech elementach BÓG, HONOR i OJCZYZNA i nawiązał do bohaterstwa i poświecenia poległych bohaterów wojny z roku 1920.

W czasie nabożeństwa, miała również miejsce uroczystość wyróżnienia oznaczeniami osób szczególnie zasłużonych dla kultywowania pamięci narodowej i patriotyzmu. Decyzją Prezydenta RP – Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony ks. kan. ppłk Jan MROWCA – proboszcz Parafii w Rzekuniu, a Srebrnym Krzyżem Zasługi został wyróżniony Stanisław GODZINA – wójt Gminy Rzekuń. Poza tym, dwóch członków grupy rekonstrukcyjnej 5. Pułku Ulanów Zasławskich otrzymało Brązowe Krzyże Zasługi. Aktu dekoracji dokonał wicewojewoda mazowiecki Sylwester DĄBROWSKI w asyście senatora Roberta MAMĄTOWA. Z kolei, na podstawie decyzji Kapituły Wyróżnień Ligi Morskiej i Rzecznej, za umacnianie tradycji Polski Morskiej, Krzyżem PRO MARI NOSTRO zostali uhonorowani: ks. ppłk Jan MROWCA i wójt Stanisław GODZINA. Natomiast, zgodnie z decyzją prezesa Okręgu Mazowieckiego LMiR, Medalem 100-Lecia LMiR wyróżniony został dr Stanisław KUBEŁ- starosta ostrołęcki. Aktu dekoracji odznaczeniami LMiR dokonali prezes OM LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ oraz v-ce prezes kmdr Józef KOWALEWSKI.

Po mszy uformował się korowód, który następnie przemieścił się na cmentarz parafialny.  Na jego czele jechali ulani 5. Pułku (rekonstruktorzy), następnie orkiestra i kompania honorowa w marynarskich mundurach, za nimi poczty sztandarowe, duchowni, zaproszeni goście oraz miejscowa ludność. Przy dźwiękach marszy wojskowych, rzeczona grupa uczestników wydarzenia dotarła do cmentarza po około dziesięciu minutach.

Apel pamięci przed grobami poległych marynarzy i ułanów był pierwszą częścią uroczystości na cmentarzu. Przy łoskocie werbli przywoływano pamięć poległych bohaterów. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, apel zakończył się salwą honorową, po której sygnaliści odegrali Hasło Wojska Polskiego.  Z kolei, oficjalne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów na grobach bohaterów roku 1920. Uroczystość na cmentarzu zakończyła się odegraniem sygnału Śpij Kolego, a następnie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

W Rzekuniu, na uczestników niedzielnego święta czekały jeszcze inne atrakcje. Oczywiście, nie mogło się odbyć bez pokazów kawaleryjskich w wykonaniu grupy 5. Pułku Ulanów Zasławskich i krótkiego koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej pod dyrekcja ppor. mar. Pawła KOŁODZIEJA.   Oba występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.