PIKNIK MILITARNY W WYSZKOWIE

Jednym z statutowych obszarów działalności Ligi Morskiej i Rzecznej jest promocja obronności. Stąd bierze się uczestnictwo naszej organizacji w wielu wydarzeniach mających na celu rozwój Sił Zbrojnych RP. 19 czerwca, na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, po raz pierwszy, miał miejsce piknik wojskowy pod hasłem "Zostań Terytorialsem", który miał na celu promocję nowego rodzaju sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej. W pikniku brali udział, miedzy innymi, ppłk Leszek WIECZOREK – komendant WKU w Wyszkowie, ppłk Jan JÓŹWIK - dowódca 52 Batalionu Piechoty Lekkiej z Komorowa, Grzegorz NOWOSIESLKI – burmistrz Wyszkowa, Adam RACHUBA – wójt Gminy Pokrzywnica oraz Mirosław BARSZCZ – sekretarz Gminy Obryte. Okręg Mazowiecki reprezentował kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes ds. edukacji, kultury i mediów.

Według ppłk Leszka WIECZORKA – komendanta WKU w Wyszkowie oraz głównego organizatora, ideą pikniku jest przedstawienie – szczególnie młodej generacji Polaków - wiedzy na temat Wojsk Obrony Terytorialnej, które po Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych, Marynarce Wojennej i Jednostkach Specjalnych, są kolejnym, już funkcjonującym rodzajem sił zbrojnych. Komendant WKU poinformował również, że na ścianie wschodniej powstały brygady m.in. na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Kolejne brygady są w trakcie formowania. Na Mazowszu powstaną dwie brygady WOT. Formowana jednostka w Komorowie – to Batalion Piechoty Lekkiej, który wchodzić będzie w skład V Mazowieckiej Brygady z dowództwem w Ciechanowie.

Z kolei, uwarunkowania prawno-organizacyjne służby oraz problemy związane ze szkoleniem w jednostkach WOT przedstawił dowódca 52 BLP w Komorowie ppłk Jan JÓŹWIK; natomiast, mjr Agnieszka KRYSTMAN - szef Wydziału Rekrutacji WKU w Wyszkowie, jedyna kobieta na takim stanowisku w Polsce – omówiła problemy rekrutacji do WOT oraz procedur naboru.

Podczas pikniku odbył się pokaz sztuk walki przygotowany przez uczniów, klasy wojskowej Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej “Kopernik" w Wyszkowie, pod kierownictwem sierż. Andrzeja GRAJCZYKA – absolwenta Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica (Wydział Pedagogiczny).  Na stoiskach wystawionych na murawie, zaprezentowano kolekcję broni palnej zgromadzonej przez mjr rez. Andrzeja CZYŻEWSKIEGO. Na odwiedzających czekały również stoiska m.in. Sekcji Strzeleckiej K. S. "Nadnarwianka" z Pułtuska, na czele której stoi Janusz DUBAJ. Gospodarze wystawili stoisko WKU w Wyszkowie, gdzie można było składać wnioski o przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej. Zainteresowaniem cieszyło się również stoisko 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. I oczywiście, nie mogło zabraknąć tradycyjnej grochówki wojskowej dla wszystkich uczestników pikniku.