WIOSENE SPOTKANIA Z WOJSKIEM W WYSZKOWIE

Corocznie, w dniu 21 marca, w Wyszkowskim Centrum Sportu i Rekreacji mają miejsce Wiosenne Spotkania z Wojskiem – wydarzenie organizowane w celu popularyzacji wśród młodzieży spraw obronności oraz rekrutacji w szeregi Sił Zbrojnych RP. Tegoroczna impreza miała miejsce już po raz ósmy – dzięki wysiłkowi organizacyjnemu naszego wypróbowanego sojusznika ppłk mgr inż. Leszka WIECZORKA – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie – kawalera Krzyża PRO MARI NOSTRO.    W tegorocznych Spotkaniach, Okręg Mazowiecki reprezentowali: kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes ds. edukacji, kultury i mediów oraz mgr Paweł RÓŹAŃSKI – członek Zarządu i jednocześnie opiekun Koła Krótkofalowców LMiR w Brańszczyku.

Władze miasta Wyszkowa reprezentowała dr Aneta KOWALEWSKA – v-ce burmistrz. Obecny był również prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku doc. dr Henryk GORYSZEWSKI (b. wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej).  Licznie pojawili się przedstawiciele Departamentu Kadr MON, Sztabu Generalnego WP, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz administracji wojskowej Województwa Mazowieckiego.

Kandydaci na studia w strukturach szkolnictwa wojskowego mieli przestawioną szeroką ofertę edukacyjną, albowiem pięknie wydane i obszerne materiały informacyjne znalazły się na stoiskach Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sił Powietrznych oraz Akademii Wojsk Lądowych. Przez cały czas ekspozycji, były wyświetlane klipy promocyjne uczelni wojskowych, a uczestniczący w wydarzeniu delegowani oficerowie    i podchorążowie oddzielali zainteresowanym wyczerpujących informacji. Oddzielnie, swoje stoiska wystawiły Żandarmeria Wojskowa, Kartografia Wojskowa oraz inne specjalistyczne jednostki wojskowe. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie, wystąpiła w podwójnej roli – jako organizator i uczestnik (ze stoiskiem).

Niewątpliwe, sporą atrakcję dla młodzieży stanowiły pokazy sprzętu wojskowego i uzbrojenia zlokalizowane zarówno w hali sportowej jak i na zewnątrz. Uwagę przyciągały również pojazdy wojskowe, jednostki ognia artyleryjskiego oraz kuchnia wojskowa, z której serwowano znakomitą grochówkę dla wszystkich uczestników.

Najmłodsi uczestnicy VIII Wiosennych Spotkań z Wojskiem (7-11 lat) byli zachwyceni pokazem tresury psów wojskowych, które po występie dały im się pogłaskać. Natomiast, dla nastolatków interesującym elementem wydarzenia były pokazy walki wręcz przedstawione przez młodzież ze szkół o profilu wojskowym, które również wystawiły swoje stoiska.

Wiosenne Spotkania z Wojskiem, to bardzo udana impreza, trafny wybór w zakresie działalności promocyjnej na rzecz obronności. Należy, pogratulować tego pomysłu inicjatorowi – ppłk Leszkowi WIECZORKOWI i wskazane jest by wydarzenia tego typu były kontynuowane. TAK TRZYMAC!