„MORZE, NASZE MORZE, WIERNIE CIEBIE BĘDZIEM STRZEC...” - ZAŚLUBINOWA UROCZYSTOŚĆ W RZEKUNIU

W środę 7 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 98. rocznicę Hallerowskich zaślubin Polski z morzem i 73. rocznicę Zaślubin w Kołobrzegu.

Akademia została przygotowana przez Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Panie Edytę Morawską i Ewę Szatanek.
Na zaproszenie organizatorów w uroczystości uczestniczyli:

  • ks. kanonik ppłk Jan Mrowca,
  • Krzysztof Parzychowski – wicestarosta powiatu ostrołęckiego,
  • Stanisław Godzina – wójt gminy Rzekuń
  • Grażyna Talarek i Agnieszka Kowalewska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
  • kpt. żeglugi śródlądowej Andrzej Potapowicz z małżonką reprezentujący Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej.

Dyrektor Szkoły – Pani Magdalena Mieszkowska – przywitała zaproszonych gości, grono pedagogiczne oraz całą społeczność szkolną. W wystąpieniu okolicznościowym przedstawiła historyczny przebieg wydarzeń towarzyszących rewindykacji Pomorza i ceremonii zaślubin Polski z Bałtykiem przez gen. Józefa Hallera 10 lutego 1920 roku w Pucku (omówiła między innymi poświęcenie i podniesienie polskiej bandery, wbicie symbolicznego słupa granicy morskiej na wieczną pamiątkę z napisem: „Roku pańskiego 1920, 10 lutego wojsko polskie z generałem Hallerem na czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze”).  O zaślubinach, powrocie nad Bałtyk, znaczeniu tego faktu dla odrodzonej Niepodległej Polski, pracy i osiągnięciach w rozwoju gospodarki morskiej, budowie Gdyni, obronie wybrzeża, a także zaślubinach z 18 marca 1945 roku w Kołobrzegu, odwiecznych prawach do Bałtyku i o wielkich zasłużonych patriotach, którym zawdzięczamy Niepodległość mówili w swych wystąpieniach  wicestarosta powiatu ostrołęckiego Krzysztof Parzychowski, wójt gminy Rzekuń Stanisław Godzina i sekretarz Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej Hanna Potapowicz.

Członkowie Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej z uczniami i pedagogami – Edytą Morawską i Ewą Szatanek – przygotowali piękny program artystyczny. Zgodnie z ceremoniałem uroczystości patriotycznych odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego” oraz „Hymn do Bałtyku”. Ponadto zaprezentowano wiersze okolicznościowe poetów marynistów, między innymi Artura Oppmana i Edwarda Słońskiego. Chór i soliści wykonali poruszające pieśni o tematyce morskiej (wojskowe i żeglarskiej.

Uroczystość, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć, była piękną lekcją historii i patriotyzmu. Atmosferę wyjątkowego święta i bliskości morza czuło się po przekroczeniu progu Szkoły dzięki pięknie wykonanym dekoracjom.

Akademia Zaślubinowa w Szkole Podstawowej w Rzekuniu wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz upamiętnienia   100. rocznicy Ligi Morskiej i Rzecznej.