250 - ROCZNICA KONFEDERACJI BARSKIEJ

W dniu 28 lutego bieżącego roku obchodziliśmy 250 rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej. Jubileusz ten w wyjątkowy sposób łączy się z rocznicą 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w kościele farnym w Ostrołęce odprawiona została msza Święta w intencji Ojczyzny. To w tym kościele 1769 roku odbył się Zjazd Konfederatów ziemi łomżyńskiej. Marszałkiem Konfederacji Ziemi łomżyńskiej został przebywający wówczas  w  Ostrołęce  Kazimierz Pułaski i tu  złożył przysięgę jak najwierniej wypełniać powierzone mu obowiązki.

Następnie w Muzeum Kultury Kurpiowskiej odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu poświęcona 250 -  Rocznicy Konfederacji Barskiej i pamięci gen. Kazimierza Pułaskiego.

Konfederacja Barska to pierwsze Powstanie Narodowe –„ w obronie odwiecznej wiary katolickiej, swobód ,wolności i praw narodowych”. 1768 – 1772.

Organizatorem obchodów było Starostwo Powiatowe w Ostrołęce Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowali Prezes kpt.ż.ś. mgr Andrzej Potapowicz z małżonką.