ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OKRĘGU MAZOWIECKIEGO LMiR

28 grudnia 2017, zgodnie z planem zamierzeń, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej. Spotkanie, na które przybyli przedstawiciele LMiR z Brańszczyka, Nieporętu, Ostrołęki, Płocka, Pułtuska, Warszawy, Wyszkowa i Wyszogrodu, miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Obrady otworzył prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ i następnie, przekazał prowadzenie obrad mgr Krzysztofowi PARZYCHOWSKIEMU – v-ce staroście ostrołęckiemu i jednocześnie członkowi Zarządu OM LMiR. Po zatwierdzeniu porządku zebrania, delegaci przystąpili do realizacji jego kolejnych punktów.

Po ukonstytuowaniu się regulaminowych komisji zebrania sprawozdawczo-wyborczego, przystąpiono do przedstawienia sprawozdania Zarządu OM LMiR za lata 2013-2017 oraz sprawozdania finansowego, które omówiła sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ. Oprócz materiału przedstawionego w wystąpieniu, delegaci mieli bezpośredni dostęp do dokumentów zarówno merytorycznych jak i finansowych obejmujących wspomnianą kadencję, które były wyłożone do wglądu obok stołu prezydialnego.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej OM LMiR na temat działalności Zarządu,prezes OM LMiR kpt. A. POTAPOWICZ podziękował delegatom za owocną współpracę w minionej kadencji, a następnie odbyło się glosowanie nad udzieleniem ustępującemu Zarządowi absolutorium, które delegaci przyznali jednogłośnie.

Delegaci, na kolejną kadencję władz Okręgu, na funkcję prezesa wybrali ponownie kpt. ż. ś. mgr Andrzeja POTAPOWICZA, a do władz Okręgu Mazowieckiego desygnowano następujące osoby:
ZARZĄD OM LMiR
1. płk mgr Andrzej CIEŚLAK;
2. mgr Elżbieta KASIŃSKA;
3. kmdr dr Józef KOWALEWSKI;
4. kpt. ż. w. mgr inż. Andrzej KRAWCZYK;
5. mgr inż. Roman LULIS;
6. mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI;
7. kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI;
8. mgr Hanna POTAPOWICZ;
9. mgr Paweł RÓŻAŃSKI.

KOMISJA REWIZYJNA
1. por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA;
2. mgr Dariusz BIELSKI;
3. bsm. Maciej JASTRZĘBSKI.

Zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna OM LMiR ukonstytuują się w czasie najbliższej sesji w styczniu 2018.

Ważnym elementem zebrania sprawozdawczo-wyborczego było przedstawienie zarysu działań programowo-statutowych na kolejny okres działalności. Należy podkreślić, ze największy nacisk w działaniach OM LMiR będzie położony na obchody stulecia Ligi Morskiej i Rzecznej, które przypada na dzień 1 października 2018. Jednakże, program obchodów tejże rocznicy jest zaplanowany na dłuższy okres, w który zostały włączone Zlot Jungów LMiR 2018, Flis Wiślany 2018, sesje międzynarodowej łączności radiowej Klubu Krótkofalowców LMiR oraz występy Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR

Po wyczerpaniu porządku obrad, delegaci udali się na wspólny obiad do zajazdu NOWA OSTOJA, gdzie, w przyjaznej atmosferze, dzielono się refleksjami i uwagami po odbytym zebraniu.