SPOTKANIE WIGILIJNE W OSTROŁĘCE

W środę, 20 grudnia, odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego, na które zaproszeni zostali prezes Okręgu Mazowieckiego kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, v-ce prezes kmdr Józef KOWALEWSKI oraz sekretarz mgr Hanna POTAPOWICZ. Dwa najważniejsze punkty w porządku obrad to uchwalenie budżetu na 2018 rok a także wręczenie Dorocznych Nagród Starosty oraz nagród okolicznościowych. Sesja, z racji zbliżającego się Bożego Narodzenia, miała świąteczną oprawę.  Zaproszono na nią bardzo wielu gości, wśród nich JE Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej dr Janusza STEPNOWSKIEGO, księży proboszczów, wójtów, przewodniczących rad gmin, dyrektorów  szkół, służby mundurowe - policję, straż pożarną, wojsko i oczywiście laureatów nagród. Dlatego też radni obradowali w jednej z przestronnych sal restauracji Nowa Ostoja. Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego nie pomieściłaby tak licznego i zacnego grona.

Podczas sesji pamiątkowy medal PRO MASOVIA, przyznany przez marszałka województwa dr Adama STRUZIKA, wicestaroście Krzysztofowi PARZYCHOWSKIEMU wręczył radny sejmiku Marian KRUPIŃSKI. Dla Okręgu Mazowieckiego LMiR, spotkanie stanowiło okoliczność, w trakcie której można było uhonorować sojuszników i współpracowników naszej organizacji. Decyzją Prezesa ZG LMiR Srebrnym Medalem Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej wyróżniono Panów Stanisława KUBŁA – starostę i Krzysztofa PARZYCHOWSKIEGO v-ce starostę. Brązowy Medal prezes ZG LMiR przyznał Panu Krzysztofowi DZWONKOWSKIEMU – pracownikowi Starostwa i wieloletniemu współpracownikowi LMiR. Ceremonii dekoracji dokonali obecni na uroczystości reprezentanci Okręgu Mazowieckiego LMiR..

Tuż po zakończeniu obrad, miał miejsce krótki koncert kolęd w wykonaniu zespołu z Państwowej Szkoły I i II st. w Ostrołęce.  Wszyscy też złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia, łamiąc się opłatkiem.