Uroczystości pogrzebowe Trzech Wyższych Oficerów Marynarki Wojennej