OKRĘG MAZOWIECKI LMiR NA V BIEGU PAMIĘCI MARYNARZY I UŁANÓW

Od pięciu lat, tradycyjnie w Powiecie Ostrołęckim odbywa się „Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów”, w takcie którego jako goście są obecni przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej. W tym roku, na tym sportowo-patriotycznym wydarzeniu Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali prezes – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, v-ce prezes -kmdr Józef KOWALEWSKI oraz sekretarz – mgr Hanna POTAPOWICZ.


Impreza odbyła się w niedzielę, 1 października 2017 w miejscowości Susk Stary. Została ona zorganizowana dla uczczenia pamięci 53 marynarzy i 18 ułanów poległych w obronie Ojczyny na ziemi rzekuńskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920. Służyła również promocji zdrowego trybu życia. Rywalizacja przebiegała na dystansie 10 km; zatem, może kwalifikowana, jako ćwierć-maraton. Trasa biegu to jedna pętla przebiegająca przez miejscowości Susk Stary - Nowa Wieś Wschodnia - Ołdaki - Zabiele - Susk Stary.


Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod krzyżem upamiętniającym etos marynarzy i ułanów walczących w wojnie roku 1920 przez dwie delegacje. Pierwsza to grupa samorządowców z Gminy Rzekuń z wójtem Stanisławem GODZINĄ, sekretarzem Bożeną JASKÓLSKĄ oraz sołtysem Suska Starego Marzeną PÓŹNIEWSKĄ. W skład drugiej delegacji weszli kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ i kmdr Józef KOWALEWSKI (przedstawiciele OM LMiR) oraz por. mgr Jan GRZYB i ułan Dariusz OLECH (przedstawiciele środowisk 5-go Pułku Ułanów Zasławskich). Wieniec był niesiony przez Norberta SIEMIĄTKOWSKIEGO v-ce prezesa Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY, uczestnika biegu i jednego z współorganizatorów wydarzenia. Odegranie Hasła Wojska Polskiego oraz melodii Śpij Kolego przez sygnalistę (trębacza z orkiestry straży pożarnej), zakończyło uroczystość oficjalną.


Przed biegiem, zaledwie kilka dni po uruchomieniu zapisów wyczerpał się limit 250 miejsc, co wskazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta impreza - zorganizowana przez Klub Sportowy ARCO–ŁAWY, Osoby najbardziej zaangażowane w to przedsięwzięcie to Arkadiusz ZYŚK – prezes Klubu, Marek ŻEBROWSKI, Norbert SIEMIĄTKOWSKI v-ce prezes, Leszek MAŁKOWSKI, Piotr NABIAŁEK i Katarzyna CHOLEWA-MARCINOWSKA. Szczególne wyrazy uznania za wsparcie organizacyjno-logistyczne imprezy należą się Panu Rafałowi PIEŃKOWSKIEMU – właścicielowi zajazdu Zielony Zakątek.  Zajazd ten, od samego początku biegów służy, jako baza w trakcie tego corocznego wydarzenia sportowego.


Dokładnie 250 zawodniczek i zawodników wystartowało w V Biegu Pamięci Marynarzy i Ułanów w Susku Starym. Impreza, jak zawsze, cieszy się znacznym zainteresowaniem, a chętnych do udziału w zawodach z roku na rok przybywa. Rekordzistą tegorocznego ćwierć-maratonu został Przemysław DĄBROWSKI.


Po biegu, tuż przed ogłoszeniem wyników sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ przedstawiła rys historyczny początków Ligi Morskiej i Marynarki Wojennej RP – ze szczególnym naciskiem na czyn bojowy na lądzie oddziałów MW RP w roku 1920. Kolejną częścią imprezy było odczytanie wyników w kategoriach mężczyzn i kobiet oraz grup wiekowych. Wyróżnienia dla uczestników i organizatorów wręczali członkowie władz K. S. ARCO – ŁAWY, sponsorzy, przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Środowisk 5-go Pułku Ułanów Zasławskich. Wyróżnionym wręczono puchary, medale, dyplomy oraz nagrody pieniężne i rzeczowe.


Impreza miała swój finał przy ogniskach, gdzie pieczono kiełbaski i inne wyroby oraz serwowano różne napoje. Humory dopisywały, ponieważ było bardzo ciepło - mimo kalendarzowej daty 1-go października. Komentowano wydarzenie i dzielono się uwagami.


Klub Sportowy ARCO-ŁAWY to wieloletni wypróbowany i sprawdzony sojusznik Ligi Morskiej i Rzecznej. Klub, oprócz propagowania sportu i zdrowego stylu życia, ma swój wielki wkład w wychowanie narodowo-patriotyczne, czego przejawem są organizowane od pięciu lat Biegi Pamięci Marynarzy i Ułanów. Komitetowi organizacyjnemu w całości i każdemu jego członkowi ad personam składamy serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania za wkład w kultywowanie naszego dziedzictwa narodowego w najlepszym wydaniu.