ORKIESTRA LMiR NA OBCHODACH DNIA WOJSKA POLSKIEGO W WYSZKOWIE

Dzień 15 sierpnia to najważniejsze wydarzenie dla Sił Zbrojnych RP. Dzień Wojska Polskiego obchodzony jest z okazji jednej z najważniejszych operacji wojskowych XX wieku, kiedy to Wojsko Polskie pod dowództwem Marszałka Józefa PIŁSUDSIEGO powstrzymało ekspansję bolszewików i zmusiło ich do odwrotu. 

15 sierpnia 2017 roku obchody miały miejsce również w Wyszkowie, a głównymi ich organizatorami były Urząd Miejski i Wojskowa Komenda Uzupełnień. Zadaniem orkiestry LMiR, która wystąpiła w nieco zmniejszonym składzie ze względu na urlopy, było zapewnienie oprawy muzycznej wydarzenia.

Uroczystości    rozpoczęły   się   w   Rybienku  Leśnym  o  godzinie  11.00  od  Mszy Za Ojczyznę w Kościele p. w. Matki Bożej Królowej Polski celebrowanej przez ks. proboszcza Eugeniusza LEDĘ oraz ks. kanonika Jerzego DĘBOWSKIEGO. Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną liturgii. Pod koniec nabożeństwa, burmistrz Wyszkowa Grzegorz NOWOSIELSKI wystąpił do zgromadzonych z relewantnym adresem okolicznościowym. 

Kolejnym etapem uroczystości był przemarsz z orkiestrą pocztów sztandarowych oraz innych uczestników do pomnika pamięci narodowej, który poprowadził tamburmajor OR LMiR bsm. Jarosław MORAWSKI. W Rybienku Leśnym jest to miejsce, gdzie w sierpniu 1920 roku, bolszewicy zamordowali ppor. Antoniego WOŁOWSKIEGO i sześciu żołnierzy z jego oddziału. Po przybyciu pod pomnik, orkiestra wykonała Hymn Narodowy i rozpoczęła się ceremonia składania wieńców. Uczestniczyły w tym delegacje władz Wyszkowa na czele z burmistrzem Grzegorzem NOWOSIELSKIM, przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w osobach: ppłk Leszek WIECZOREK – komendant, mjr Robert DYMERSKI  –  zastępca  i  mjr   Agnieszka KRYSTMAN   –   szef Wydziału Rekrutacji WKU. W imieniu Oddziału LMiR w Wyszkowie, kwiaty złożyli mgr Elżbieta KASIŃSKA – prezes oraz mgr Paweł RÓŻAŃSKI – członek Zarządu. 

Trzecia cześć obchodów Dnia Wojska Polskiego odbyła się na placu alarmowym Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie. Po przyjęciu meldunku o gotowości do uroczystości (meldunek przyjął komendant ppłk WIECZOREK) i po wykonaniu Hymnu Narodowego przez orkiestrę, odczytano rozkazy o mianowaniach na kolejne stopnie wojskowe i wręczono stosowne dokumenty. Wśród awansowanych znaleźli się członkowie Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR Piotr FILIPIAK oraz Michał KLIMKIEWICZ, którzy dołączyli do korpusu podoficerskiego po mianowaniu na stopień mata (kaprala). Uroczystość zakończyła się odegraniem przez OR LMiR kilku  utworów  o   charakterze  patriotycznym  pod dyrekcją kmdr Józefa KOWALEWSKIEGO, po czym wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na tradycyjną, żołnierską grochówkę.