„Arka Józefa” w Ostrołęce

26 lipca, o godz. 18.20 przycumowała do kei w Ostrołęce (148 km rzeki Narew) ekspedycja zorganizowana przez Ligię Morską i Rzeczną oraz Drużynę Harcerską „Szara Szekla” z Łap płynąca na trasie Łapy – Gdańsk. Na nabrzeżu, wodniaków serdecznie przywitali członkowiewładz Okręgu Mazowieckiego  Ligi Morskiej i Rzecznej - Prezes - kpt.ż. ś Andrzej POTAPOWICZ oraz Sekretarz Okręgu Hanna POTAPOWICZ, członkowie kół LMiR, ks. kan. dr Waldemar KRZYWIŃSKI- Kapelan Krajowy LMiR, Komendant Hufca Harcerskiego w Ostrołęce Pani Barbara JARNUTOWSKAi Pan Tadeusz JARNUTOWSKI,członkowie Klubu Motorowodnego „ZAŁOGA”, członkowie PZW, WOPR-Ostrołęka. Rozmowy o Narwi i o żegludze, rajdach, spływach trwały do późnych godzin. Harcerze zorganizowali ognisko. Były śpiewy i biesiada.

W roku Wisły, chcemy przypomnieć, że już w średniowieczu Narew była główną arterią komunikacyjną i transportową z Mazowsza do Gdańska. Złoty okres w dziejach Narwiańskiej Żeglugi przypada na XV – XVII w. Retmanem spływu jest ks. prof. Józef ŁUPIŃSKI.