Flisacy z Ulanowa w Warszawie 2017

ULANOWSCY FLISACY ZNÓW W WARSZAWIE

14 lipca 2017 o godzinie 16.00 do nabrzeża usytuowanego obok Bulwaru Jana Karskiego dobiły tratwy Flisu Ulanów – Gdańsk 2017 i jego uczestnicy - flisacy rekrutujący się z Bractwa p. w. Św. Barbary w Ulanowie mogli zakończyć kolejny etap tej niezwykłej operacji nautycznej na Sanie i na Wiśle, której celem jest, nie tylko uczczenie Roku Wisły 2017, ale również podtrzymanie etosu flisactwa, jako narodowego dziedzictwa kultury.

Ulanowscy flisacy rozpoczęli swą ekspedycję 2 lipca na Sanie, z zakończą ją 22 sierpnia na Zalewie Wiślanym. Koordynatorem wyprawy jest Tomasz SKIBA, a wydarzenie odbywa się pod patronatem burmistrza Ulanowa Stanisława GARBACZA, który również dotarł na warszawskie nabrzeże (drogą lądową). Należy podkreślić fakt, że działalność flisaków z Bractwa p. w. Św. Barbary została doceniona przez UNESCO i w roku 2014 zostało ono wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kultury.

Po zacumowaniu tratew, ulanowscy flisacy tradycyjnie oddali honorową salwę ze znajdującej się na pokładzie jednej ze tratew armaty ˮWiwatówkiˮ, po czym nastąpiło oficjalne powitanie grupy. W imieniu Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej, ulanowskich flisaków przywitał prezes kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ oraz sekretarz mgr Hanna POTAPOWICZ. W skład delegacji weszli również wiceprezesi kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI wraz z małżonką oraz kmdr Józef KOWALEWSKI. Obecny był skarbnik Zarządu Okręgu Mazowieckiego mgr inż. Roman LULIS również z małżonką. Na nabrzeże przybyli także dr Stanisław KUBEŁ - starosta ostrołęcki – kawaler Krzyża PRO MARI NOSTRO oraz kpt. ż. ś. Witold GINTER – doświadczony nawigator, retman pierwszej edycji Flisów Wiślanych w latach 1995 – 2000.  Obecni byli przedstawiciele mediów.

Ciekawe, że Urząd Miasta Stołecznego Warszawy reprezentowała młoda pani inspektor, która po wręczeniu flisakom drobnych gadżetów w płóciennych torbach, oddaliła się w sobie wiadomym kierunku. Naszym zdaniem, ranga wydarzenia – ROK WISŁY 2017 (uchwalony przez Sejm RP) - zasługiwała na obecność osób funkcyjnych wyższego szczebla. Skoro wiceprezydenci byli prawdopodobnie mocno obciążeni, to na nabrzeżu powinien pojawić się przynajmniej pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. zagospodarowania Wisły. Brak rzeczonego rzedstawiciela rzuca cień na opinię nt. efektywnego funkcjonowania warszawskiego magistratu w obszarze działań na Wiśle.  

Ulanowscy flisacy wyruszyli z Warszawy następnego dnia o 4.00. Wisła jest dość trudnym akwenem – szczególnie w okresie niskich stanów wody, co można obecnie zaobserwować. Jednakże, kunszt retmanów i pozostałych załogantów z Ulanowa, ich determinacja oraz utrzymywanie wielowiekowej tradycji wodniackiej to czynniki, które gwarantują, że ich ekspedycja zakończy się sukcesem. I tego właśnie im życzymy!