Ślubowanie członków Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej przy Szkole Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu

W dniu 05.06.2017r odbyło się uroczyste ślubowanie członków powołanego w dniu 06.04.2017 Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej przy Szkole Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu. Koło liczy 18- członków, opiekunem koła jest wychowawca Pani Edyta Morawska. Ślubowanie odbyło się na uroczystym apelu  w obecności dyrektora szkoły Pana Marka Podolaka, grona pedagogicznego i  społeczności szkolnej. Obecni byli przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej – Prezes kpt.ż.ś. Andrzej Potapowicz i sekretarz zarządu Hanna Potapowicz. Pan Marek Podolak – dyrektor szkoły wyraził zadowolenie z powstania Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej , podkreślił znaczenie morza i gospodarki morskiej oraz wdzięczną pamięć mieszkańców  o Marynarzach   I Batalionu Morskiego poległych w obronie Ziemi Rzekuńskiej w sierpniu 1920.roku . Sekretarz Zarządu OM. LMiR Hanna Potapowicz z radością powitała nowych członków w gronie Ligi Morskiej i Rzecznej , przedstawiła historię organizacji ,cele i zadania dla szkolnych kół które realizując zadania statutowe upowszechniają wiedzę o morzu, szeroko rozumianej gospodarce wodnej , żegludze śródlądowej, ochronie środowiska, sportach wodnych, turystyce i rekreacji oraz kształtują niezbędne życiowo umiejętności . Członkom Szkolnego Koła LMiR wręczono legitymacje. Na zakończenie zebrani obejrzeli film  Obchody Święta Morza w 1932roku.