97. ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

Corocznie, rocznica Hallerowskich Zaślubin z Morzem – 10 lutego - stanowi okazję dla spotkania środowisk Ligi Morskiej, młodzieży akademickiej i szkolnej, harcerzy, związków kaszubskich oraz organizacji patriotycznych celem zamanifestowania silnych więzi  z Bałtykiem. Na zaproszenie Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Burmistrza Pucka, delegacja Okręgu Mazowieckiego uczestniczyła w tegorocznej edycji ważnego wydarzenia. W rzeczonych obchodach, z ramienia OM LMiR uczestniczyli kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – prezes, kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – v-ce prezes, mgr Hanna POTAPOWICZ – sekretarz oraz kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes wraz z małżonką. Specjalnym gościem na uroczystościach Zaślubin był dr inż. Stanisław KUBEŁ – starosta ostrołęcki – osoba wielce zasłużona dla Ligi Morskiej i Rzecznej.
 
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, o godz. 9.30 na puckim rynku, uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę Kompanii Reprezentacyjnej MW por. mar. Pawła NARLOCHA – dowódcy 3. Flotylli Okrętów kontradm. Krzysztofowi JAWORSKIEMU. Następnie, przy dźwiękach Hymnu Narodowego na maszt została wciągnięta Flaga Państwowa RP.
 
Przybyłych gości, jako gospodarz powitała burmistrz Pucka Hanna PRUCHNIEWSKA. W imieniu współorganizatora uroczystości – Ligi Morskiej i Rzecznej, wystąpił również prezes kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI. W tegorocznych obchodach uczestniczyli, miedzy innymi: wspomniany kontradm. Krzysztof JAWORSKI – dowódca 3 Flotylli Okrętów, kontradm. Krzysztof TERYFTER – zastępca szefa Centrum Operacji Morskich, Michał STRUK – marszałek Województwa Pomorskiego, J.E. Abp. dr Sławoj Leszek GŁÓDŹ – Metropolita Gdański, dyrektorzy Urzędów Morskich i Urzędów Żeglugi Śródlądowej.
 
Następnie, po przemarszu wszystkich uczestników do puckiej fary, w asyście Orkiestry  Kompanii Honorowej MW, miała miejsce msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny  Ludzi Morza, pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego J.E. Abp. dr Sławoja Leszka GŁÓDZIA.
 
Ostatnia część obchodów 97 Rocznicy Zaślubin z Morzem miała miejsce po mszy w Porcie Rybackim. Po pokrzepiającym artystycznym interludium w wykonaniu artystów Klubu Marynarki Wojennej RIVIERA, odbyła się ceremonia wręczania Krzyży PRO MARI NOSTRO i medali Za Zasługi dla LMiR, którą poprowadził sekretarz generalny LMiR
j. kpt. ż. w. Tadeusz KUŚMIERSKI.
W roku 2017, recipientami ligowych wyróżnień zostali:
Krzyże PRO MARI NOSTRO:
 • Komenda Portu Wojennego Gdynia,
 • Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy,
 • Szkolą Podstawowa Nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi,
 • Hanna PRUCHNIEWSKA – Burmistrz Miasta Puck,
 • Anna STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA – Dyrektor ds. Technicznych Urzędu Morskiegow Gdyni,
 • kpt. ż. w. prof. dr hab. inż. Adam WEINTRIT - Akademia Morska w Gdyni,
 • dr inż. Stanisław KUBEŁ – Starosta Powiatu Ostrołęckiego,
 • Tomasz JARZYŃSKI - Oddział LMiR w Tomaszowie Mazowieckim, 
 • Maciej MARIAŃSKI - opiekun szkolnego Koła LMiR w Nieszawie.
 Złote Medale ZASŁUŻONYM DLA LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ:
 • dr Elżbieta MARSZAŁEK – v-ce prezes Ligi Morskiej i Rzecznej ds. młodzieży,
 • dr hab. Andrzej RZEPKA - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Tradycyjnie, z helikoptera MW na wody Zatoki Puckiej został zrzucony wieniec dla upamiętnienia Ludzi Morza, po czym delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera. Uroczystość zakończyła się odegraniem przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej HYMNU DO BAŁTYKU Feliksa Nowowiejskiego pod batutą
kmdr ppor. Macieja BUDZIŃSKIEGO.