XXVII UROCZYSTA SESJA RADY POWIATU OSTROŁĘCKIEGO 22.XII.2016r

Dnia 22 grudnia 2016, w pomieszczeniach Zajazdu NOWA OSTOJA w Ostrołęce miała miejsce uroczysta, przedświąteczna sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej. W wydarzeniu uczestniczyli: prezes OM LMiR – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, v-ce prezes – kmdr Józef KOWALEWSKI oraz sekretarz – mgr Hanna POTAPOWICZ.  

W trakcie debaty, miedzy innymi, starosta ostrołęcki dr inż. Stanisław KUBEŁ przedstawił projekt finansów Powiatu na przyszły rok, a radni podjęli uchwałę dotyczącą budżetu na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029, wręczono nagrody starosty, a także podzielono się opłatkiem.

Spotkanie było również okazją, by podziękować w imieniu LMiR Panu Staroście dr Stanisławowi KUBŁOWI i Panu V-ce Staroście mgr Krzysztofowi PARZYCHOWSKIEMU za dotychczasową współpracę z naszą organizacją. Obaj Panowie Starostowie otrzymali od OM LMiR dyplomy PRO MEMORIA – wręczone przez prezesa kpt. Andrzeja POTAPOWICZA, a stosowną laudację wygłosiła oraz życzenia świąteczne złożyła sekretarz OM mgr Hanna POTAPOWICZ. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce jest wieloletnim wypróbowanym i sprawdzonym sojusznikiem Okręgu Mazowieckiego LMiR.

Z kolei, dr inż. Stanisław KUBEŁ, w uznaniu współpracy z Powiatem Ostrołęckim, przekazał na rzecz Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR dar w postaci instrumentu muzycznego. Jest to kornet Bb firmy VINCENT BACH z Nowego Jorku, USA, instrument wysokiej klasy, który jest znakomitym uzupełnieniem składu zespołu.  W imieniu orkiestry, podziękowania złożył kmdr Józef KOWALEWSKI.

Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem kolęd przy akompaniamencie muzyków Kapeli Kurpiowskiej oraz degustacją świątecznych potraw regionalnych.