Liga Morska i Rzeczna Zarząd Okręgu Mazowieckiego

 

 Skład

Zarządu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej wybrany

na Walnym Zebraniu Delegatów OM.LMiR w dniu 27.12.2013 roku.

 


 

 PREZES ZARZĄDU

 kpt. ż.ś. mgr Andrzej Potapowicz

 

 WICEPREZES ZARZĄDU

 kmdr. dr Kowalewski Józef

 

 WICEPREZES ZARZĄDU

 kpt.ż.ś. Pielaciński Jerzy

 

 SEKRETARZ ZARZĄDU

 mgr Potapowicz Hanna

 

 SKARBNIK ZARZĄDU

 mgr.inż. Lulis Roman

 

 CZŁONEK ZARZĄDU

 kpt.ż.w. mgr Andrzej Krawczyk

 

 CZŁONEK ZARZĄDU

 płk.mgr Cieślak Stanisław Andrzej

 

 CZŁONEK ZARZĄDU

 mgr Parzychowski Krzysztof

 

 Komisja Rewizyjna OM.LMiR.

 

 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 mgr Małkowski Dariusz

 

 CZŁONEK KOMISJI

 Bielski Dariusz

 

 CZŁONEK KOMISJI

 Kolaszyński Rafał