WIOSENE SPOTKANIA Z WOJSKIEM W WYSZKOWIE

Corocznie, w dniu 21 marca, w Wyszkowskim Centrum Sportu i Rekreacji mają miejsce Wiosenne Spotkania z Wojskiem – wydarzenie organizowane w celu popularyzacji wśród młodzieży spraw obronności oraz rekrutacji w szeregi Sił Zbrojnych RP. Tegoroczna impreza miała miejsce już po raz ósmy – dzięki wysiłkowi organizacyjnemu naszego wypróbowanego sojusznika ppłk mgr inż. Leszka WIECZORKA – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie – kawalera Krzyża PRO MARI NOSTRO.    W tegorocznych Spotkaniach, Okręg Mazowiecki reprezentowali: kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes ds. edukacji, kultury i mediów oraz mgr Paweł RÓŹAŃSKI – członek Zarządu i jednocześnie opiekun Koła Krótkofalowców LMiR w Brańszczyku.

Władze miasta Wyszkowa reprezentowała dr Aneta KOWALEWSKA – v-ce burmistrz. Obecny był również prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku doc. dr Henryk GORYSZEWSKI (b. wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej).  Licznie pojawili się przedstawiciele Departamentu Kadr MON, Sztabu Generalnego WP, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz administracji wojskowej Województwa Mazowieckiego.

Kandydaci na studia w strukturach szkolnictwa wojskowego mieli przestawioną szeroką ofertę edukacyjną, albowiem pięknie wydane i obszerne materiały informacyjne znalazły się na stoiskach Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sił Powietrznych oraz Akademii Wojsk Lądowych. Przez cały czas ekspozycji, były wyświetlane klipy promocyjne uczelni wojskowych, a uczestniczący w wydarzeniu delegowani oficerowie    i podchorążowie oddzielali zainteresowanym wyczerpujących informacji. Oddzielnie, swoje stoiska wystawiły Żandarmeria Wojskowa, Kartografia Wojskowa oraz inne specjalistyczne jednostki wojskowe. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie, wystąpiła w podwójnej roli – jako organizator i uczestnik (ze stoiskiem).

Niewątpliwe, sporą atrakcję dla młodzieży stanowiły pokazy sprzętu wojskowego i uzbrojenia zlokalizowane zarówno w hali sportowej jak i na zewnątrz. Uwagę przyciągały również pojazdy wojskowe, jednostki ognia artyleryjskiego oraz kuchnia wojskowa, z której serwowano znakomitą grochówkę dla wszystkich uczestników.

Najmłodsi uczestnicy VIII Wiosennych Spotkań z Wojskiem (7-11 lat) byli zachwyceni pokazem tresury psów wojskowych, które po występie dały im się pogłaskać. Natomiast, dla nastolatków interesującym elementem wydarzenia były pokazy walki wręcz przedstawione przez młodzież ze szkół o profilu wojskowym, które również wystawiły swoje stoiska.

Wiosenne Spotkania z Wojskiem, to bardzo udana impreza, trafny wybór w zakresie działalności promocyjnej na rzecz obronności. Należy, pogratulować tego pomysłu inicjatorowi – ppłk Leszkowi WIECZORKOWI i wskazane jest by wydarzenia tego typu były kontynuowane. TAK TRZYMAC!

 

 

„MORZE, NASZE MORZE, WIERNIE CIEBIE BĘDZIEM STRZEC...” - ZAŚLUBINOWA UROCZYSTOŚĆ W RZEKUNIU

W środę 7 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 98. rocznicę Hallerowskich zaślubin Polski z morzem i 73. rocznicę Zaślubin w Kołobrzegu.

Akademia została przygotowana przez Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Panie Edytę Morawską i Ewę Szatanek.
Na zaproszenie organizatorów w uroczystości uczestniczyli:

  • ks. kanonik ppłk Jan Mrowca,
  • Krzysztof Parzychowski – wicestarosta powiatu ostrołęckiego,
  • Stanisław Godzina – wójt gminy Rzekuń
  • Grażyna Talarek i Agnieszka Kowalewska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
  • kpt. żeglugi śródlądowej Andrzej Potapowicz z małżonką reprezentujący Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej.

Dyrektor Szkoły – Pani Magdalena Mieszkowska – przywitała zaproszonych gości, grono pedagogiczne oraz całą społeczność szkolną. W wystąpieniu okolicznościowym przedstawiła historyczny przebieg wydarzeń towarzyszących rewindykacji Pomorza i ceremonii zaślubin Polski z Bałtykiem przez gen. Józefa Hallera 10 lutego 1920 roku w Pucku (omówiła między innymi poświęcenie i podniesienie polskiej bandery, wbicie symbolicznego słupa granicy morskiej na wieczną pamiątkę z napisem: „Roku pańskiego 1920, 10 lutego wojsko polskie z generałem Hallerem na czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze”).  O zaślubinach, powrocie nad Bałtyk, znaczeniu tego faktu dla odrodzonej Niepodległej Polski, pracy i osiągnięciach w rozwoju gospodarki morskiej, budowie Gdyni, obronie wybrzeża, a także zaślubinach z 18 marca 1945 roku w Kołobrzegu, odwiecznych prawach do Bałtyku i o wielkich zasłużonych patriotach, którym zawdzięczamy Niepodległość mówili w swych wystąpieniach  wicestarosta powiatu ostrołęckiego Krzysztof Parzychowski, wójt gminy Rzekuń Stanisław Godzina i sekretarz Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej Hanna Potapowicz.

Członkowie Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej z uczniami i pedagogami – Edytą Morawską i Ewą Szatanek – przygotowali piękny program artystyczny. Zgodnie z ceremoniałem uroczystości patriotycznych odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego” oraz „Hymn do Bałtyku”. Ponadto zaprezentowano wiersze okolicznościowe poetów marynistów, między innymi Artura Oppmana i Edwarda Słońskiego. Chór i soliści wykonali poruszające pieśni o tematyce morskiej (wojskowe i żeglarskiej.

Uroczystość, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć, była piękną lekcją historii i patriotyzmu. Atmosferę wyjątkowego święta i bliskości morza czuło się po przekroczeniu progu Szkoły dzięki pięknie wykonanym dekoracjom.

Akademia Zaślubinowa w Szkole Podstawowej w Rzekuniu wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz upamiętnienia   100. rocznicy Ligi Morskiej i Rzecznej.

 

 

250 - ROCZNICA KONFEDERACJI BARSKIEJ

W dniu 28 lutego bieżącego roku obchodziliśmy 250 rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej. Jubileusz ten w wyjątkowy sposób łączy się z rocznicą 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w kościele farnym w Ostrołęce odprawiona została msza Święta w intencji Ojczyzny. To w tym kościele 1769 roku odbył się Zjazd Konfederatów ziemi łomżyńskiej. Marszałkiem Konfederacji Ziemi łomżyńskiej został przebywający wówczas  w  Ostrołęce  Kazimierz Pułaski i tu  złożył przysięgę jak najwierniej wypełniać powierzone mu obowiązki.

Następnie w Muzeum Kultury Kurpiowskiej odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu poświęcona 250 -  Rocznicy Konfederacji Barskiej i pamięci gen. Kazimierza Pułaskiego.

Konfederacja Barska to pierwsze Powstanie Narodowe –„ w obronie odwiecznej wiary katolickiej, swobód ,wolności i praw narodowych”. 1768 – 1772.

Organizatorem obchodów było Starostwo Powiatowe w Ostrołęce Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowali Prezes kpt.ż.ś. mgr Andrzej Potapowicz z małżonką.

 

OBCHODY 98. ROCZNICY HALLEROWSKICH ZAŚLUBIN Z MORZEM ORAZ 100-LECIA LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ W OKREGU MAZOWIECKIM

W ramach obchodów 98-ej Rocznicy Hallerowskich Zaślubin z Morzem oraz 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej, dnia 24 lutego 2018, w Wyszkowie w auli Filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica miały miejsce okolicznościowe uroczystości. Uczestniczyli w nich prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej OM LMiR kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK wraz z małżonką. Brała w nich udział Orkiestra Reprezentacyjna LMiR z dyrygentami, solistami i instrumentalistami.

„Hymn do Bałtyku” rozpoczął oficjalną część uroczystości. Przypomniano jeszcze jeden jubileusz - 10. Rocznicę istnienia Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej, która tego dnia wystąpiła z okolicznościowym koncertem. Podczas imprezy promowano również książkę kpt. ż. w. doc. Eugeniusza DASZKOWSKIEGO „Morski kalejdoskop”.

Uroczystość prowadziła mgr Aleksandra KOWALEWSKA, która określiła ramowe okoliczności wydarzenia. Natomiast, w swoim wystąpieniu programowym, prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ nie tylko przypomniał historię powstania LMiR oraz symbolicznych Hallerowskich Zaślubin Polski z Morzem: 10 lutego 1920 r. w Pucku, ale również podkreślił znaczenie daty 18 marca 1945 r. – Zaślubin z Morzem w Kołobrzegu.

Z kolei, burmistrz Wyszkowa Grzegorz NOWOSIELSKI odniósł się do tradycji morskich na kartach historii Wyszkowa i do ich kultywowania za sprawą Ligi Morskiej i Rzecznej. W imieniu władz samorządowych, burmistrz NOWOSIELSKI podziękował za działalność statutową i zauważył, ze LMiR wzbogaca życie publiczne i artystyczne miasta i regionu.

Następnie, komendant WKU w Wyszkowie ppłk Leszek WIECZOREK zauważył, że na wspomniane wcześniej wielkie jubileusze nakłada się jubileusz 10-lecia orkiestry LMiR. Z tej okazji, podziękował założycielowi i dyrektorowi artystycznemu kmdr. Józefowi KOWALEWSKIEMU za kultywowanie tradycji oręża polskiego, tradycji patriotycznych, morskich, Marynarki Wojennej w lokalnym środowisku, za 10 lat wspólnej pracy i wręczył mu pamiątkowy ryngraf.

Rozkazem Komendanta WKU w Wyszkowie, który odczytał ppor. Mariusz GIEREK, dyrygent Andrzej Jacek GEREK oraz muzycy Maciej JASTRZĘBSKI i Jarosław MORAWSKI zostali awansowani na stopień starszego bosmana rezerwy. Akty nominacyjne wręczył podoficerom komendant ppłk Leszek WIECZOREK.

Decyzją Prezesa LMiR, za zaangażowanie i wieloletni wkład pracy w rozwój organizacji, srebrnymi medalami „Zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej” wyróżnieni zostali: st. bsm. Maciej JASTRZĘBSKI, st. bsm. Jarosław MORAWSKI, bsm. Wojciech DECEWICZ, bsm. Stanisław RAPACZ oraz muzycy: Janusz ŁAKUS, Jan JOŃCZYK i Rafał SUCHTA. Brązowe medale otrzymali muzycy: Łukasz CHRUSTOWSKI, Rafał JAGIELSKI, Patryk MICHALAK, Artur MORAWSKI, Maciej TRANCZEWSKI, Eliza TRZCIŃSKA i Hubert ŻYLUK. Odznaczenia wręczyli kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, kmdr Józef KOWALEWSKI oraz mgr Hanna POTAPOWICZ.

W swoim wystąpieniu, prezes Nadbużańskiego Okręgu Związku Piłsudczyków RP płk ZP Konrad WRÓBEL stwierdził ze LMiR przybliża lokalnej społeczności morze, kulturę, a przede wszystkim - kulturę legionową. Pułkownik podziękował orkiestrze w imieniu wyszkowskich piłsudczyków. Kmdr. Józefowi KOWALEWSKIEMU wręczył przedwojenny szkic oraz okolicznościową publikację książkową.

List z życzeniami i gratulacjami dla orkiestry od wiceprezesa LMiR kmdr. Marka PADJASA przeczytała prezes Wyszkowskiego Oddziału LMiR mgr Elżbieta KASIŃSKA. Przekazała również życzenia od prezydenta Kołobrzegu Janusza GROMKA.

Kolejnym punktem była prezentacja książki kpt. ż. w. Eugeniusza A. DASZKOWSKIEGO, „Morski kalejdoskop” napisanej przez tegorocznego recipienta Pierścienia Hallera i honorowego obywatela miasta Wyszkowa. Autor, z osobistych powodów, nie mógł przyjechać do Wyszkowa. Zatem, przesłanie autora do publiczności odczytał inż. Leszek MARSZAŁ – naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Wyszkowie.  W ramach prezentacji książki, v-ce burmistrz Wyszkowa dr Aneta KOWALEWSKA przedstawiła zarys tej niezwykle ciekawej publikacji opisującej doświadczenia nawigacyjne autora na większości morskich akwenów i jego trudną rolę, jako dowódcy załóg wielonarodowych.

Na zakończenie, publiczność z przyjemnością wysłuchała koncertu patriotyczno-rozrywkowego w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR, która powstała w 2008 r. w Wyszkowie. Muzycy w niej grający rekrutują się Wyszkowa, Ciechanowa, Lublina, Jońca, Marek, Pułtuska i Warszawy. Podczas sobotniego koncertu, dyrygowali nią: kmdr Józef KOWALEWSKI, ppor. Szczepan NEVLAČIL, st. bsm. Andrzej Jacek GEREK i kplm. Benedykt Cezary CELIAN. Zespól wykonał, między innymi, Marsza Sobieski pod Wiedniem, Trumpet Tune in D-Major, Hava-Nagila, Va’, Pensiero, One Moment in Time, September in the Rain, W rytm walczyka serce śpiewa (z operetki Kalmana „Księżniczka Czardasza”), Funiculi-Funicula, Róża i bez (melodia z filmu ”Jak rozpętałem II-gą Wojnę Światową”), New York, New York, i Kasztanka. Wokalne partie solowe wykonywali Ewa RAPACZ – dyplomantka studiów II-go stopnia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz bsm. Stanisław RAPACZ (mieszkający obecnie w Wiedniu – przybyły specjalnie na koncert – prywatnie - ojciec Ewy).

 

98. ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

10. Lutego.2018r. w Pucku miały miejsce obchody 98 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem pod patronatem Burmistrza miasta Puck oraz Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej z udziałem Marynarki Wojennej RP. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, wojska, władz wojewódzkich, episkopatu, oraz delegacje LMiR z całego kraju. Coroczne uroczystości odbywają się na pamiątkę odzyskania przez Polskę dostępu do morza w 1920 roku. Symbolicznie dokonał wówczas tego aktu gen. Józef Haller - dowódca Frontu Pomorskiego. Wrzucił on wówczas do morza platynowy pierścień - symbol  odzyskania przez Polskę dostępu do Bałtyku. „Staliśmy się Państwem Morskim – ziściły się marzenia i pragnienia Polaków”.  Dopełniła się Niepodległość.

Po oficjalnych uroczystościach na Puckim Rynku, uczestnicy uroczystości przeszli do pobliskiego kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie mszę w intencji Ojczyzny i Ludzi Morza koncelebrował Metropolita Gdański Abp. dr Sławoj Leszek Głódź.

Podczas uroczystości w porcie list Prezydenta RP odczytał zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dariusz Gwizdała.

List do uczestników uroczystości skierował też premier Mateusz Morawiecki. -  w którym podkreślił, „ gospodarczo efektywne wykorzystanie dostępu do morza jest polską racją stanu” – list odczytał minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

W czasie uroczystości w puckim porcie, Liga Morska i Rzeczna wyróżniła osoby najbardziej zasłużone – PIERŚCIENIAMI  HALLERA oraz Krzyżami  PRO MARI  NOSTRO.

W tym roku uhonorowano, miedzy innymi, PIERŚCIENIEM HALLERA Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza, inspektora Marynarki Wojennej kontradmirała Mirosława Mordela oraz kpt. ż. w. doc. Eugeniusza Daszkowskiego b. rektora WSM w Szczecinie i honorowego obywatela Wyszkowa. Krzyżem PRO MARI NOSTRO odznaczono ministra Marka Gróbarczyka, ks. prałata Jerzego Kunca - z kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku oraz Jerzego Kuprijaniuka - działacza OM- LMiR.

Uroczystość w porcie zakończyło złożenie kwiatów przy pomniku generała Józefa Hallera.

 

Zmieniony (Środa, 14 Luty 2018 10:43)

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OKRĘGU MAZOWIECKIEGO LMiR

28 grudnia 2017, zgodnie z planem zamierzeń, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej. Spotkanie, na które przybyli przedstawiciele LMiR z Brańszczyka, Nieporętu, Ostrołęki, Płocka, Pułtuska, Warszawy, Wyszkowa i Wyszogrodu, miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Obrady otworzył prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ i następnie, przekazał prowadzenie obrad mgr Krzysztofowi PARZYCHOWSKIEMU – v-ce staroście ostrołęckiemu i jednocześnie członkowi Zarządu OM LMiR. Po zatwierdzeniu porządku zebrania, delegaci przystąpili do realizacji jego kolejnych punktów.

Po ukonstytuowaniu się regulaminowych komisji zebrania sprawozdawczo-wyborczego, przystąpiono do przedstawienia sprawozdania Zarządu OM LMiR za lata 2013-2017 oraz sprawozdania finansowego, które omówiła sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ. Oprócz materiału przedstawionego w wystąpieniu, delegaci mieli bezpośredni dostęp do dokumentów zarówno merytorycznych jak i finansowych obejmujących wspomnianą kadencję, które były wyłożone do wglądu obok stołu prezydialnego.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej OM LMiR na temat działalności Zarządu,prezes OM LMiR kpt. A. POTAPOWICZ podziękował delegatom za owocną współpracę w minionej kadencji, a następnie odbyło się glosowanie nad udzieleniem ustępującemu Zarządowi absolutorium, które delegaci przyznali jednogłośnie.

Delegaci, na kolejną kadencję władz Okręgu, na funkcję prezesa wybrali ponownie kpt. ż. ś. mgr Andrzeja POTAPOWICZA, a do władz Okręgu Mazowieckiego desygnowano następujące osoby:
ZARZĄD OM LMiR
1. płk mgr Andrzej CIEŚLAK;
2. mgr Elżbieta KASIŃSKA;
3. kmdr dr Józef KOWALEWSKI;
4. kpt. ż. w. mgr inż. Andrzej KRAWCZYK;
5. mgr inż. Roman LULIS;
6. mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI;
7. kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI;
8. mgr Hanna POTAPOWICZ;
9. mgr Paweł RÓŻAŃSKI.

KOMISJA REWIZYJNA
1. por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA;
2. mgr Dariusz BIELSKI;
3. bsm. Maciej JASTRZĘBSKI.

Zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna OM LMiR ukonstytuują się w czasie najbliższej sesji w styczniu 2018.

Ważnym elementem zebrania sprawozdawczo-wyborczego było przedstawienie zarysu działań programowo-statutowych na kolejny okres działalności. Należy podkreślić, ze największy nacisk w działaniach OM LMiR będzie położony na obchody stulecia Ligi Morskiej i Rzecznej, które przypada na dzień 1 października 2018. Jednakże, program obchodów tejże rocznicy jest zaplanowany na dłuższy okres, w który zostały włączone Zlot Jungów LMiR 2018, Flis Wiślany 2018, sesje międzynarodowej łączności radiowej Klubu Krótkofalowców LMiR oraz występy Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR

Po wyczerpaniu porządku obrad, delegaci udali się na wspólny obiad do zajazdu NOWA OSTOJA, gdzie, w przyjaznej atmosferze, dzielono się refleksjami i uwagami po odbytym zebraniu.

 

SPOTKANIE WIGILIJNE W OSTROŁĘCE

W środę, 20 grudnia, odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego, na które zaproszeni zostali prezes Okręgu Mazowieckiego kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, v-ce prezes kmdr Józef KOWALEWSKI oraz sekretarz mgr Hanna POTAPOWICZ. Dwa najważniejsze punkty w porządku obrad to uchwalenie budżetu na 2018 rok a także wręczenie Dorocznych Nagród Starosty oraz nagród okolicznościowych. Sesja, z racji zbliżającego się Bożego Narodzenia, miała świąteczną oprawę.  Zaproszono na nią bardzo wielu gości, wśród nich JE Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej dr Janusza STEPNOWSKIEGO, księży proboszczów, wójtów, przewodniczących rad gmin, dyrektorów  szkół, służby mundurowe - policję, straż pożarną, wojsko i oczywiście laureatów nagród. Dlatego też radni obradowali w jednej z przestronnych sal restauracji Nowa Ostoja. Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego nie pomieściłaby tak licznego i zacnego grona.

Podczas sesji pamiątkowy medal PRO MASOVIA, przyznany przez marszałka województwa dr Adama STRUZIKA, wicestaroście Krzysztofowi PARZYCHOWSKIEMU wręczył radny sejmiku Marian KRUPIŃSKI. Dla Okręgu Mazowieckiego LMiR, spotkanie stanowiło okoliczność, w trakcie której można było uhonorować sojuszników i współpracowników naszej organizacji. Decyzją Prezesa ZG LMiR Srebrnym Medalem Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej wyróżniono Panów Stanisława KUBŁA – starostę i Krzysztofa PARZYCHOWSKIEGO v-ce starostę. Brązowy Medal prezes ZG LMiR przyznał Panu Krzysztofowi DZWONKOWSKIEMU – pracownikowi Starostwa i wieloletniemu współpracownikowi LMiR. Ceremonii dekoracji dokonali obecni na uroczystości reprezentanci Okręgu Mazowieckiego LMiR..

Tuż po zakończeniu obrad, miał miejsce krótki koncert kolęd w wykonaniu zespołu z Państwowej Szkoły I i II st. w Ostrołęce.  Wszyscy też złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia, łamiąc się opłatkiem.