DYPLOM „PRO MEMORIA”

 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA

Dnia 14 stycznia w sali teatralnej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury miała miejsce uroczystość nadania tytułu honorowego obywatela miasta Wyszkowa płk. pil. Januszowi DECEWICZOWI.
 
Recipient to wielce zasłużony oficer Sił Powietrznych RP urodzony w Wyszkowie. Absolwent Dęblińskiej Szkoły Orląt, pilot samolotów bojowych i oblatywacz, a następnie kontroler ruchu lotniczego. Obecnie, członek Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa RP. Inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym – propagujących etos polskiego lotnictwa, jego historii i czynu bojowego. Wieloletni, wypróbowany współpracowniki sojusznik LMiR.
 
W trakcie uroczystości, Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowali kmdr Józef  KOWALEWSKI i bsm. Wojciech DECEWICZ.


 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

mam przyjemność złożyć w imieniu

Ligi Morskiej i Rzecznej Okręg Mazowiecki

w Warszawie i własnym

najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

oraz sukcesów w pracy zawodowej.

 

 

 

Z wyrazami szacunku


kpt.ż.ś .mgr Andrzej Potapowicz

PREZES ZARZĄDU

 

 

 

 

 Warszawa, 24 Grudzień 2015r

 

XXI Walny Zjazd Delegatów LMiR 21.11.2015r.

XXI Walny Zjazd Delegatów LMiR  odbył się 21.11.2015r w Gdyni. W wyniku głosowania delegaci kół, oddziałów i okręgów z całej Polski wybrali władze naczelne Ligi Morskiej i Rzecznej na lata 2015-2019: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński.

Prezesem został kpt. ż. w. dr Andrzej KRÓLIKOWSKI.

 

 

Orkiestra na XXI Zjezdzie LMiR w Gdyni

Dzień 21 listopada 2015 stanowił dla naszego zespołu dość istotny moment w działalności, albowiem w tym terminie, w auli Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni miał miejsce XXI Krajowy Zjazd Ligi Morskiej i Rzecznej.  Orkiestra, realizując zadania statutowe, zapewniła oprawę muzyczną Zjazdu. W trakcie tego występu, wykonano utwory z repertuaru oficjalnego, marsze i kilka pozycji z gatunku rozrywki. Zespól, w nieco okrojonym składzie wykonał należycie zadanie, co zostało dobrze przyjęte przez delegatów. Orkiestrą LMiR, w tym dniu, dyrygowali: kmdr J. Kowalewski, ppor. S. Newlacil i kplm. B. C. Celian.
Zjazdy Krajowe Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej – elitarnej organizacji morskiej – odbywają się co cztery lata. Zjazd dokonuje analizy czteroletniego okresu działalności i wybierane są władze krajowe na kolejną kadencję. 
Zjazd Krajowy wybrał na stanowisko prezesa LMiR kpt. ż. w. prof. dr inż. Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO oraz 26 członków Zarządu Głównego, wśród których znalazło się sześć osób z Województwa Mazowieckiego. Są to: kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR, kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – v-ce prezes OM LMiR, mgr inż. Wacław KOWALSKI – prezes Bractwa Wiślanego w Warszawie, mgr Krzysztof BUCHOLSKI – prezes Klubu LMiR „EKSPEDYCJA” w Warszawie, sędzia mgr Wojciech WICHERSKI – prezes Oddziału LMiR w Siedlcach i mgr Elżbieta KASIŃSKA – prezes Oddziału LMiR w Wyszkowie. W skład Sądu Koleżeńskiego LMiR weszła mgr Hanna POTAPOWICZ – sekretarz OM LMiR.
Zjazd Krajowy, na mocy posiadanych prerogatyw, nadal godność Członka Honorowego Ligi Morskiej i Rzecznej szczególnie zasłużonym działaczom. W grupie tej, znalazł się dyrektor artystyczny OR LMiR – kmdr Józef KOWALEWSKI.
 

 

Dzień Niepodległości w Ostrołęce nad Narwią

„ I póki kropla jest w Bałtyku”……

Dzień Niepodległości w Ostrołęce nad Narwią

Członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej, Klubu Motorowodnego Załoga, Polskiego Związku Wędkarskiego, WOPR, Harcerze - Wodniacy uczcili Święto Niepodległości śpiewając o godz.11:11 Hymn do Bałtyku (pobierz) na plaży miejskiej.

Droga do Niepodległości i Wolności była drogą do Bałtyku a wiodła przez Wersal.

Wspólne jednoczesne wykonanie Hymnu do Bałtyku przez stowarzyszenia wodne w całym kraju jest też sygnałem rozpoczęcia przygotowań do uroczystych obchodów w 2018 roku :
  • 100 rocznicy odzyskania Niepodległości
  • 100 rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej RP
  • 100 rocznicy  utworzenia Ligi Morskiej i Rzecznej
  • oraz zaprezentowania , podsumowania działalności i dokonań lokalnych stowarzyszeń wodnych w okresie 1918- 2018r.

 


 

 

 

Podziękowanie