STULETNIA ROCZNICA CZYNU ZBROJNEGO POLONII AMERYKAŃSKIEJ – UROCZYSTOŚCI W WARSZAWIE

Dnia 23 lipca 2016 o godzinie 12.00, przy Pomniku Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie, w Alei Wojska Polskiego, przy Placu Grunwaldzkim, miały miejsce obchody stuletniej rocznicy utworzenia korpusu polonijnego w USA, który zasilił szeregi tzw. „Błękitnej Armii” generała broni Józefa HALLERA – formacji, która w znaczący sposób przyczyniła się do odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą w roku 1918. Postać gen. Józefa HALLERA jest bliska członkom LMiR, jako że każdego roku, 10 lutego obchodzimy uroczystość Zaślubin z Morzem w Pucku, gdzie osoba Generała zawsze stawiana jest na pierwszym miejscu.

Pomnik, przy którym odbywała się uroczystość, został odsłonięty w roku 1996, a wydarzeniu temu towarzyszyło następujące przesłanie:

"Na chwałę czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej w okresie I wojny światowej i jej wkład w dzieło odzyskania niepodległości Polski po 123 latach niewoli pomnik ten ofiaruje narodowi polskiemu Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Polonia Amerykańska".
 
Uroczystość dnia 23 lipca br. rozpoczęła się od powitania uczestników. Na miejsce przybyli: Pani Anna Maria ANDERS - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, prof. dr hab. Wiesław WYSOCKI - wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią, gen. dyw. Richard HAYES – dowódca Gwardii Narodowej Stanu Illinois, gen. bryg. Adam JOKS - dowódca części polskiej Wielonarodowej Brygady w Lublinie, płk dr Krzysztof GAJ - szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego WP, płk Raymond WÓJCIK – attaché wojskowy w Ambasadzie USA w Warszawie, oraz st. chor. mar. Patrice KOVATCHEVSKI – asystent attaché obrony w Ambasadzie Francuskiej w Warszawie. Przybyla liczna grupa weteranów Powstania Warszawskiego – przedstawiciele Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari – płk Zygmunt ŁABĘDZKI, płk Bolesław SIEMIĄTKOWSKI, płk Danuta GAŁKOWA i mjr Wacław SIKORSKI. Pojawiły się również liczne reprezentacje organizacji patriotycznych. Miedzy innymi, ze Związku Piłsudczyków RP przybyli: gen. bryg. ZP Tomasz MADEJ – skarbnik ZG ZP, płk ZP Julian MICHAŚ – prezes Okręgu Pomorskiego ZP oraz płk ZP Jacek STACHIEWICZ – prezes Okręgu Ciechanowskiego ZP. Związek Polskich Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ” reprezentował dh Zbigniew OKORSKI – v-ce prezes; natomiast, Ligę Morską i Rzeczną - kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes Okręgu Mazowieckiego. Przybył ks. prałat Józef MAJ – kapelan „Solidarności” oraz liczne poczty sztandarowe. Koordynacją uroczystości zajął się st. of. inż. Mirosław WIDLICKI – v-ce prezes Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Należy również wspomnieć o gospodarzach uroczystości, którymi byli dr Adam BUŁAWA – przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz i Grzegorz HLEBOWICZ – v-ce burmistrz.
 
Oficjalne wystąpienia zainaugurował prof. dr hab. Wiesław WYSOCKI, który przedstawił tło historyczne i uwarunkowania polityczne w okresie tworzenia i działań bojowych tzw. „Błękitnej Armii” oraz udział żołnierzy rekrutujących się z Polonii Amerykańskiej w rzeczonej formacji. Kolejno, zabrał glos gen. dyw. Richard HAYES przedstawiając swój punkt widzenia na temat braterstwa broni i działań sojuszniczych amerykańsko-polskich od XVIII wieku do chwili obecnej. General również wyróżnił trzyosobową grupę najstarszych weteranów Powstania Warszawskiego flagami USA (wszyscy powyżej 90-tego roku życia).
Wystąpił także płk dr Krzysztof GAJ. Pułkownik, który ma spory dorobek naukowy uzupełnił, w znaczący sposób, informacje przekazane przez poprzedników. W imieniu wyróżnionych, glos zabrał płk Zygmunt ŁABĘDZKI, dziękując za wyróżnienie flagami i równocześnie odnosząc się do nadchodzącej 72-ej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
 
Trzecim etapem uroczystości było złożenie wieńców przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, przed którym wartę trzymali zarówno żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego MON jak i żołnierze amerykańscy. W tej części uroczystości, na tle łoskotu werbli, brały udział delegacje parlamentarzystów, Wojska Polskiego, Armii Stanów Zjednoczonych, weteranów Powstania Warszawskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, organizacji pożytku publicznego oraz samorządowców. Zgodnie z ceremoniałem, na zakończenie, trębacz z Orkiestry Reprezentacyjnej WP wykonał pieśń „Śpij Kolego”.
 
Finalnym elementem uroczystości było wykonanie wspólnych fotografii, które nie tylko stanowić będą ważny dokument z wydarzenia, lecz utrwalą w pamięci uczestników poczucie przynależności do kręgów cywilizacyjnych, gdzie wyznawane są podobne zasady i wartości. Te istotne elementy aksjologiczne leżą również u podstaw działalności Ligi Morskiej i Rzecznej. 


 

DZIEŃ WISŁY 25.06. 2016r. W PŁOCKU

W ostatniej dekadzie czerwca, przypada okres DNI MORZA, kończący się ŚWIĘTEM MARYNARKI WOJENNEJ, a w około 24 czerwca ma miejsce staropolskie święto o nazwie WIANKI. Łącząc te tradycje, organizacje samorządowe z Płocka, Towarzystwo Przyjaciół Płocka, Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej, Żegluga Wyszogrodzka oraz liczne płockie organizacje wodniackie obchodziły w dniu 25 czerwca (sobota) DZIEŃ WISŁY.

Po mszy w intencji marynarzy wiślanych, odbyła się uroczystość składania wieńców na Płycie Nieznanego Żołnierza, prowadzona przez kpt. ż. ś. Pawła ŚLIWINSKIEGO. Po odegraniu przez Orkiestrę Reprezentacyjną LMiR Hymnu do Bałtyku, przy tremolo werbli, delegacje złożyły wiązanki kwiatów dla upamiętnienia czynu bojowego Marynarzy Flotylli Wiślanej MW i Oddziału Wydzielonego Rzeki Wisły. W skład delegacji weszli, między innymi: kmdr Marek PADJAS – v-ce prezes Zarządu Głównego LMiR, mgr Elżbieta KASIŃSKA – członek Zarządu Głównego LMiR, kpt. ż. ś. Jerzy PELACIŃSKI – członek ZG LMiR oraz v-ce prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR, oraz kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS – pisarz marynista. Po odegraniu na trąbce sygnału za poległych, okolicznościową modlitwę odprawił ks. kan. Stefan CEGŁOWSKI – proboszcz Parafii Katedralnej i kapelan płockich wodniaków.

Następnie, poczet sztandarowy oraz grupa marynarzy i wodniaków przemieściła w szyku zwartym na nabrzeże zlokalizowane przy ul. Rybaki. Na czele, maszerowała orkiestra prowadzona przez kapelmistrza Benedykta Cezarego CELIANA i tamburmajora bsm. Jarosława MORAWSKIEGO. Warunki meteorologiczne tego dnia były wyjątkowo trudne zarówno dla orkiestry jak i uczestników przemarszu, albowiem tego dnia temperatura wyniosła 35ºC w cieniu.

Po dotarciu na nabrzeże, po wybiciu tradycyjnych „szklanek”, o godzinie 14.00, dwóch marynarzy podniosło banderę na maszcie, a orkiestra wykonała Hymn Państwowy, po czym miały miejsce oficjalne wystąpienia.

Kolejna częścią DNIA WISŁY był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej pod dyrekcją kmdr Józefa KOWALEWSKIEGO i kplm. Benedykta Cezarego CELIANA. Zespól wystąpił na estradzie wzniesionej na nabrzeżu z repertuarem muzyki patriotycznej, wojskowej, klasycznej i rozrywkowej, a partie wokalne wykonał bsm. Stanisław RAPACZ.  

W godzinach popołudniowych, organizatorzy zaoferowali uczestnikom wiele atrakcji – między innymi rejsy na pokładzie MS MARIANNA – dowodzonej przez kpt. ż. ś. Mariusza PIELACŃSKIEGO, paradę jednostek pływających na Wiśle, koncerty zespołów w amfiteatrze, oraz puszczanie wianków.

Wydarzenia tego typu są istotne dla społeczności zamieszkałej nad Wisła, ponieważ stanowią one zarówno kontynuację najlepszych tradycji żeglugowych i wodniackich jak przypominają o znaczeniu rzeki, która jest nie tylko źródłem pożywienia oraz materiałów budowlanych, ale również arterią komunikacyjną. DZIEŃ WISŁY to czas by o tym przypomnieć, a sprawna organizacja tej imprezy to klucz do sukcesu.
 

 

FLIS 400-LECIA ULANOWA W WARSZAWIE

W dniu 2 czerwca 2016 (czwartek), mieliśmy okazję gościć w Warszawie uczestników jubileuszowego Flisu 400-lecia Miasta Ulanowa. Ta specyficzna operacja nautyczna, której przewodzi Pan Mieczysław ŁABĘDZKI – doświadczony retman Flisu stojący na czele 12- osobowej załogi - obejmuje przemieszczanie się flisackich tratew o długości ok. 70 metrów od Ulanowa aż do Gdańska – ponad 700-kilometrową trasą poprzez San, Wisłę, Martwą Wisłę i Motławę. Miejscem docelowym, po około 30 dniach żeglugi, jest historyczny Stary Żuraw w Gdańsku, gdzie przez stulecia załogi dokonywały rozładunku swoich jednostek płynących samospławem.

W Warszawie, tratwa zacumowała na lewym brzegu Wisły, na uzbrojonym nabrzeżu poniżej Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Delegacja Okręgu Mazowieckiego LMiR w składzie: prezes – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, v-ce prezes - kmdr Józef KOWALEWSKI i sekretarz – sternik morski Hanna POTAPOWICZ dotarła do miejsca cumowania Flisu na pokładzie policyjnej motorówki. Przedstawicieli Okręgu Mazowieckiego LMiR powitał wystrzał z armaty „Wiwatówki” znajdującej się na pokładzie tratwy. Po oficjalnym powitaniu, prezes Okręgu Mazowieckiego kpt. POTAPOWICZ wręczył retmanowi Mieczysławowi ŁABĘDZKIEMU okolicznościowy dyplom PRO MEMORIA oraz kilka suwenirów. Prezes Okręgu zabezpieczył posiłek dla całej załogi, a dodatkowo firma KORADO pana Rafała KOLESZYŃSKIEGO – członka Komisji Rewizyjnej Okręgu - również dostarczyła gorący obiad dla całej grupy flisaków.

Należy podkreślić fakt, że flisacy zmagali się z wieloma przeciwnościami w trakcie podejścia do granic Warszawy. Stan wody na wodowskazie wynosił zaledwie 105 cm, wiatr od północy znacznie utrudniał sampospław, a wypłycenia poniżej Mostu Siekierkowskiego też nie ułatwiały nawigacji.  Bardzo pomocne w bezpiecznym przemieszczaniu tratew w obrębie Warszawskiego Węzła Wodnego były załogi Komisariatu Rzecznego Policji pod dowództwem komendanta mł. insp. Marka GAGO, które zapewniły zarówno pilotaż jak i nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na całym obszarze podległym Ich jurysdykcji. Składamy za to serdeczne podziękowania.

Grupa flisaków z Ulanowa to autentyczni entuzjaści, którzy są kontynuatorami lokalnego dziedzictwa kultury. Flisactwo i jego cala otoczka kulturowa spowodowała intensywny rozwój miasta i jego bogacenie, a w okresie swojej świetności, Ulanów był określany, jako „Mały Gdańsk”.  Dziś ulanowscy flisacy świadomie kontynuują tę tradycję i chwała im za to.

 

XXV ZLOT JUNGÓW LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ– ORKIESTRA LMiR W KOŁOBRZEGU PO RAZ SZÓSTY

Udział naszego zespołu w Zlotach Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej praktycznie wrósł w tradycję wydarzeń kulturalnych w Kołobrzegu. W dniach 19 – 22 maja 2016, orkiestra pojawiła się w mieście określanym, jako „Perła Bałtyku” po raz szósty. Tegoroczny, jubileuszowy 25. Zlot wkomponowany w Dni Kołobrzegu był okazją do spotkań nie tylko członków LMiR, ale również gości zza zachodniej granicy.  

Zespól miał swoją kwaterę w Ośrodku BUKOWINA, znajdującego się we wschodniej dzielnicy miasta Podczele – w malowniczo położonym pensjonacie w nadmorskim parku. Znakomite warunki lokalowe, świetne wyżywienie oraz życzliwa obsługa to walory tego miejsca, gdzie orkiestra przebywała po raz trzeci. Właścicielem ośrodka jest Pan Prezes Zenon BUKOWIŃSKI – wielki sympatyk naszego zespołu.

Tegoroczny pobyt w Kołobrzegu był to dla zespołu czas wytężonej pracy, ale również okres satysfakcjonujący.  W piątek, po porannej próbie, zespól udał się do portu jachtowego, gdzie o godzinie 15.00 przybił do nabrzeża ORP ISKRA – barkentyna Marynarki Wojennej RP  z grupą jungów LMiR. Komendantką rejsu była mgr Elżbietą KASIŃSKA – prezes Oddziału LMiR w Wyszkowie. Po muzycznym powitaniu żaglowca, OR LMiR udała się pod Ratusz, gdzie miało miejsce oficjalne otwarcie zlotu oraz odbył się okolicznościowy koncert. Orkiestrą dyrygowali kmdr Józef  KOWALEWSKI- wiceprezes OM-LMiR i kplm. Benedykt Cezary CELIAN. Partie wokalne wykonali kplm. Benedykt Cezary CELIAN oraz Ewa RAPACZ – dyplomantka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kołobrzeska publiczność, turyści i kuracjusze przyjęli wykonania orkiestry i solistów gromkimi brawami.

W sobotę 21 maja, zespól miał do wykonania trzy kolejne zadania. O godz. 10.30 orkiestra wystąpiła na promenadzie nad rzeką Parsętą w czasie regat smoczych łodzi (Drachenboots), w których uczestniczyły załogi z różnych krajów i organizacji. Głównym koordynatorem zawodów był kpt. Antoni SZARMACH – prezes Zarządu Oddziału Kołobrzeskiego LMiR. Publiczność na promenadzie ciepło przyjęła występ orkiestry pod batutami naszych dyrygentów. Również, kilka utworów poprowadził gościnnie st. chor. szt. Kazimierz KORDAS – były wieloletni kapelmistrz Orkiestry Garnizonowej w Kołobrzegu (niestety rozwiązanej).  Kolejnym wydarzeniem dnia był przemarsz uczestników ulicami Kołobrzegu od Ratusza do portu rybackiego. Utworzony korowód na czele z orkiestrą – prowadzoną przez tamburmajora bsm. Jarosława MORAWSKIEGO przeszedł ulicami miasta wzbudzając zainteresowanie mieszkańców i gości. W barwnym korowodzie, znaleźli się prezydent Kołobrzegu Pan Janusz GROMEK, członkowie Ligi Morskiej, młodzież szkolna, osoby w historycznych ubiorach, a nawet przedstawiciele Bractwa Kurkowego ciągnący pięciofuntową armatę, z której oddano kilkanaście wystrzałów.  Ostatnim etapem sobotnich wydarzeń było oficjalne Otwarcie Sezonu Żeglarskiego 2016, co miało miejsce w Porcie Rybackim nieopodal pomnika kmdr Mieszkowskiego i latarni morskiej. Najbardziej zasłużeni marynarze i żeglarze zostali uhonorowani krzyżami PRO MARI NOSTRO, a wśród tegorocznych recipientów tego prestiżowego wyróżnienia, znaleźli się, miedzy innymi, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż. w. prof. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI oraz dowódca ORP ISKRA kmdr ppor. Jacek MIŁOWSKI. Uroczystości zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Honorowej Zespołu Szkół Morskich oraz przemarsz Kompanii wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną LMiR.   

Nie mniej pracowity był trzeci dzień pobytu orkiestry w Kołobrzegu. Dzień rozpoczął się od mszy w Bazylice Konkatedralnej w intencji Ludzi Morza, gdzie głównym celebransem był kapelan krajowy LMiR ks. kan. dr Waldemar KRZYWIŃSKI (gratulujemy uzyskanego niedawno stopnia naukowego).  Zadaniem OR LMiR było, jak zwykle, zapewnienie oprawy muzycznej liturgii.  Po mszy, orkiestra przemieściła się na katamaran M/S JANTAR (który odbywa regularne rejsy z Kołobrzegu na Bornholm), gdzie odbyło się oficjalne zakończenie zlotu.  Rozdano puchary i dyplomy najlepszym załogom smoczych łodzi, a wszystkim biorący udział w zlocie wręczono certyfikaty uczestnictwa. 25 Zlot Jungów LMiR zakończył się wspólnym odśpiewaniem pieśni pożegnalnej Auld Lang Syne z akompaniamentem orkiestry.  Przed wyjazdem, zespól dał krótki koncert w kołobrzeskiej dzielnicy Podczele – dedykowany tamtejszym mieszkańcom.

W sumie, OR LMiR wystąpiła w Kołobrzegu dziewięć razy. Wyjazd był pracowity, lecz dostarczył muzykom sporo satysfakcji, ponieważ mieli oni sposobność do zademonstrowania swojego dorobku artystycznego szerszej publiczności. Przejazd i pobyt na 25 Zlocie Jungów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu, Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz Zarządu Głównego LMiR, za co kierownictwo i członkowie zespołu składają serdeczne podziękowania.


 

20.Luty.2016r w Wyszkowie uroczystości 96-rocznica Zaślubin Polski z Bałtykiem

Dnia 20 lutego 2016, dokładnie w dziesięć dni po zakończeniu centralnych obchodów Rocznicy Zaślubin z Morzem w Pucku, w auli Filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowicaw Wyszkowie, miał miejsce okolicznościowy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej oraz wystawa posterowa nt. historycznych zaślubin zarówno z roku 1920 jak i 1945. Organizatorami tego wydarzenia kulturalnego były Zarząd Okręgu Mazowieckiego i Zarząd Oddziału LMiR w Wyszkowie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: kmdr Marek PADJAS – v-ce prezes ZG LMiR, Aneta KOWALEWSKA – v-ce burmistrz Wyszkowa, ppłk Leszek WIECZOREK – komendant WKU w Wyszkowie, kmdr Józef POLAŃSKI i kmdr ppor. Stanisław TOPOL – przedstawiciele Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej z Warszawy, pułkownicy piloci Janusz DECEWICZ i Kazimierz POGORZELSKI ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, kapitanowie żeglugi śródlądowej Jerzy PIELACIŃSKI, Stanisław FIDELIS i Paweł ŚLIWIŃSKI – reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Płocka, płk Konrad WRÓBEL ze Związku Piłsudczyków RP wraz z grupą oficerów oraz duchowni, goście, sympatycy i współpracownicy LMiR.

W trakcie części oficjalnej, prowadząca uroczystość - prezes Zarządu Oddziału w Wyszkowie mgr Elżbietą KASIŃSKA przedstawiła historyczny rodowód Zaślubin z Morzem w roku 1920, geopolityczne uwarunkowania oraz implikacje tych wydarzeń dla dzisiejszej rzeczywistości.  Następnie glos zabrał v-ce prezes LMiR kmdr Marek PADJAS, który, w skondensowanej formie, omówił realia aktualnego funkcjonowania organizacji. Również, w trakcie części oficjalnej, odznaczono dwie osoby – szczególnie zasłużone dla LMiR Krzyżami „PRO MARI NOSTRO”. Tegorocznymi recipientami odznaczenia z Okręgu Mazowieckiego są Pan Rafał KOLASZYNSKI – członek Komisji Rewizyjnej OM LMiR, bsm. Andrzej Jacek GEREK – dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR oraz mgr Elżbieta KASIŃSKA, która odebrała odznaczenie z rąk Prezydenta RP Andrzeja DUDY i prezesa LMiR kpt. ż. w. Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO dziesięć dni wcześniej w czasie centralnych obchodów w Pucku. W czasie uroczystości w Wyszkowie, aktu dekoracji dokonali kmdr Marek PADJAS, Aneta KOWALEWSKA - v-ce burmistrz Wyszkowa i kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ – prezes OM LMiR.

Kolejnym etapem uroczystości był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR. Orkiestrą dyrygowali kmdr Józef KOWALEWSKI, ppor. Szczepan NEVLAČIL, bsm. Andrzej Jacek GEREK i kplm. Benedykt Cezary CELIAN.  Koncert rozpoczął się marszem „Military Escort”, skomponowanym przez Harolda Bennetta. Kolejny utwór, popularną pieśń „Morze, nasze morze” z towarzyszeniem orkiestry zaśpiewali Ewa RAPACZ i bsm Stanisław RAPACZ. Soliści zaśpiewali jeszcze „Va’, pensiero” z opery „Nabucco” Verdiego, „To świt, to zmrok” z musicalu „Skrzypek na dachu” i żołnierskie pieśni „Maki” oraz „Jedzie, jedzie na kasztance”. Tę ostatnią orkiestra zadedykowała obecnym na koncercie piłsudczykom. Zespól wykonał także przeboje muzyki rozrywkowej, m.in. z repertuaru Beatlesów i Whitney Houston. Wystąpili również soliści-instrumentaliści: saksofonista Grzegorz MICHALSKI, trębacz Michał KOZŁOWSKI i kornecista Rafał GODLEWSKI.

Na finał koncertu zabrzmiał francuski marsz „Le revė passė”, znany w Polsce, jako „Wizja szyldwacha”. Koncert został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność, która zgotowała wykonawcom owację na stojąco.

Po koncercie publiczność została zaproszona do obejrzenia okolicznościowej wystawy we foyer Uczelni.

 

 
 

 

 

Zaślubiny Polski z Morzem. 10.luty.2016r.

 W uroczystości uczestniczył Prezydent RP Pan Andrzej Duda, przedstawiciele wojska, władz państwowych, organizacji społecznych ,lokalnych, ligowcy z całej Polski. Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowali prezes kpt.ż.ś.mgr Andrzej Potapowicz z małżonką, wiceprezes kmdr.dr  Józef Kowalewski z małżonką, wiceprezes kpt.ż.ś. Jerzy Pielaciński z małżonką, prezes Oddziału LMiR w Wyszkowie mgr Elżbieta Kasińska.
 

Więcej…

 

96- rocznica Zaślubin Polski z Morzem 10.luty.2016r.

W uroczystości uczestniczył Prezydent RP Pan Andrzej Duda, przedstawiciele wojska, władz państwowych, organizacji społecznych ,lokalnych, ligowcy z całej Polski. Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowali prezes kpt.ż.ś.mgr Andrzej Potapowicz z małżonką, wiceprezes kmdr.dr  Józef Kowalewski z małżonką, wiceprezes kpt.ż.ś. Jerzy Pielaciński z małżonką, prezes Oddziału LMiR w Wyszkowie mgr Elżbieta Kasińska.