Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku 2017

mam przyjemność złożyć w imieniu

Ligi Morskiej i Rzecznej Okręg Mazowiecki

w Warszawie i własnym

najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

oraz sukcesów w pracy zawodowej.

 

 

 

Z wyrazami szacunku


kpt.ż.ś .mgr Andrzej Potapowicz

PREZES ZARZĄDU

 

 

 

 

 Warszawa, 24 Grudzień 2016r

 

LMiR w przededniu 100-lecia

25 istopada. 2016r w budynku Biblioteki  Głównej Akademii  Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się uroczyste otwarcie wystawy  Liga Morska i Rzeczna  w przededniu 100-lecia czyli „Trzymajmy się Morza”. Wystawę otworzyli Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej komandor profesor dr hab. Tomasz Szubrycht i Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż .w.  dr inż. Andrzej Królikowski.   Na otwarcie wystawy przybyli Szef Centrum Operacji Morskich wiceadmirał dr Stanisław Zarychta, wiceadmirał rez. Jerzy Patz oraz byli rektorzy-komendanci AMW kontradmirał rez. dr inż.  Czesław Dyrcz i kontradmirał rez. prof. dr hab. Antoni Komorowski, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Pani Joanna Zielińska , przedstawiciel Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,  Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół „ DARU POMORZA”, członkowie Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej oraz ligowcy z całego kraju. Na eksponowanych planszach  przedstawiono cele organizacji, zarys historyczny , działalność i osiągnięcia.

Do końca lutego, wystawa prezentowana będzie w Gdyni .  Od miesiąca marca 2017r prezentowana będzie w miejscowościach będących siedzibami Okręgów, Oddziałów, Klubów i Kół Ligi Morskiej i Rzecznej na terenie kraju.

 

Akademia Marynarki Wojennej GDYNIA w LMiR w przededniu 100 – lecia obchodów
WYSTAWA (od - 25.11.2016r do  2018r. w całej   Polsce)

 

 

 

 


 

 

 

NIECH ŻYJE WOLNA I NIEPODLEGŁA POLSKA

OKRĘG MAZOWIECKI LMiR NA OBCHODACH DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
W KADZIDLE
W dniu 11 listopada 2016, na zaproszenie starosty ostrołęckiego dr Stanisława KUBŁA, przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej wraz z orkiestrą uczestniczyli w obchodach Dnia Niepodległości w Kadzidle (Powiat Ostrołęcki), które postrzegane jest, jako ważne regionalne centrum kultury kurpiowskiej.
 
Uroczystości miały miejsce w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Ducha i obejmowały Mszę za Ojczyznę celebrowaną przez ks. kan. Ryszarda KŁOSIŃSKIEGO, koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej raz składanie wieńców i wiązanek kwiatów w Mauzoleum nieopodal kościoła. To patriotyczne wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: Stanisław KUBEŁ – starosta ostrołęcki, Krzysztof PARZYCHOWSKI - v-ce starosta oraz Anna ŚNIADACH – v-ce przewodnicząca Rady Powiatu i Dariusz ŁUKASZEWSKI - wójt Gminy Kadzidło. Uczestniczyła również delegacja Okręgu Mazowieckiego LMiR na czele z kpt. ż. ś. Andrzejem POTAPOWICZEM – prezesem Okręgu wraz z małżonką Hanną. Przybyły poczty sztandarowe, przedstawiciele Wojska i Policji, Straży Pożarnej oraz młodzież szkolna i okoliczni mieszkańcy.
 
Liturgię poprzedził program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej Gimnazjum w Kadzidle, w którym zaakcentowano elementy narodowo-patriotyczne oraz religijne. Natomiast, Msza za Ojczyznę rozpoczęła się od hymnu Gaude Mater Polonia w wykonaniu OR LMiR. Wierni w skupieniu wysłuchali homilii wygłoszonej przez ks. kan. Ryszarda KŁOSIŃSKIEGO. Mszę zakończyło wspólne wykonanie pieśni Boże, Coś Polskę  akompaniamentem OR LMiR i organów.
 
Po mszy, w świątyni, miał miejsce koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej, w trakcie którego wykonano utwory narodowe i patriotyczne. Orkiestrą dyrygowali kmdr Józef KOWALEWSKI i kplm. Benedykt Cezary CELIAN. Zgromadzona publiczność ciepło przyjęła wykonania zespołu. 
 
Po krótkiej uroczystości pod Mauzoleum, gdzie złożono wieńce i wiązanki kwiatów, miało miejsce spotkanie mniej formalne, w którym uczestniczyły osoby oficjalne i orkiestra. W czasie spotkania dyrygenci otrzymali od organizatorów artefakty w postaci pary figurek w kurpiowskich strojach regionalnych, co stanowiło miły akcent wydarzenia.
 
Należy złożyć organizatorom wyrazy uznania za kontynuowanie najlepszych wzorców tradycji patriotycznych i narodowych przy jednoczesnym utrzymywaniu własnego regionalnego dziedzictwa kultury. Tak trzymać!
 

 

IV BIEG PAMIĘCI MARYNARZY I UŁANÓW W SUSKU STARYM

Dnia 2 października 2016, w miejscowości Susk Stary miał miejsce IV Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów. To wydarzenie patriotyczno-sportowe organizowane jest od roku 2013 – dla uczczenia czynu zbrojnego żołnierzy poległych pod Rzekuniem w trakcie Wojny Polsko-Bolszewickiej w roku 1920. IV edycja Biegu zgromadziła ponad 250 zawodników – kobiet i mężczyzn w różnych przedziałach wiekowych. Ze sportowego punktu widzenia, bieg może być klasyfikowany, jako ćwierć-maraton, a jego trasa wynosi dziesięć kilometrów w naturalnych warunkach terenowych.

Organizatorami wydarzenia byli: Klub Sportowy ARCO-ŁAWY, Urząd Gminy w Rzekuniu, Hotel ZIELONY ZAKĄTEK, Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ulanów Zasławskich z Ostrołęki oraz Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie. Pomocy udzielili kadra i uczniowie Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce. Uczniowie szkół podstawowych  zorganizowali strefy kibica na trasie biegu. W piękny niedzielny poranek, przybyło do Suska sporo widzów i sympatyków. Licznie były również reprezentowane media.

 IV Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów rozpoczął się o godz. 11.00 od ceremonii złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem czynu zbrojnego z roku 1920. Wzięła w niej udział delegacja władz Gminy Rzekuń z wójtem Stanisławem GODZINĄ i sołtysem Suska Starego Marzeną PÓŹNIEWSKĄ. Klub Sportowy ARCO-ŁAWY reprezentowali członkowie Zarządu Klubu Norbert SIEMIĄTKOWSKI i Leszek MAŁKOWSKI. W imieniu Stowarzyszenia Krajowego Koła Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ulanów Zasławskich w Ostrołęce, wystąpił Dariusz OLECH; natomiast, Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali prezes kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ oraz v-ce prezes kmdr Józef KOWALEWSKI. Po wprowadzeniu wygłoszonym przez prezesa Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY - Arkadiusza ZYŚKA, nastąpił oficjalny start IV Biegu. '

Po dość intensywnych zmaganiach, po około 60 minutach, organizatorzy i zawodnicy przybyli na teren kompleksu hotelowo-gastronomicznego ZIELONY ZAKĄTEK, gdzie uczestnicy spożyli posiłek regeneracyjny. Tu należą się wyrazy uznania i podziękowanie dla właścicieli hotelu – Panow Janusza i Rafała PIEŃKOWSKICH oraz Pani Urszuli KĘPIŃSKIEJ, którzy znakomicie przygotowali na terenie kompleksu zaplecze organizacyjno-logistyczne IV Biegu. 

Oficjalne wyniki ćwierć-maratonu przedstawił prezes Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY Arkadiusz ZYSK. Nagrody tj. puchary i nagrody rzeczowe wręczyli wójt Gminy Rzekuń - Stanisław GODZINA, członkowie Zarządu Klubu, w imieniu OM LMiR - kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, w imieniu Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich – por. mgr Jan GRZYB, a imieniu Stowarzyszenia Krajowego Koła Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ulanów Zasławskich w Ostrołęce - Dariusz OLECH. Na zakończenie tej części spotkania, rys historyczny oraz uwarunkowania społeczno-polityczne minionych wydarzeń przedstawiła zebranym sekretarz OM LMiR sternik morski mgr Hanna POTAPOWICZ. 

IV Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów zakończył się spotkaniem integracyjnym, które przebiegało w bardzo milej atmosferze. Działaczom Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY należy pogratulować pięknej inicjatywy, wytrwałości i osiągniętych oczywistych sukcesów w działalności sportowej, jak i również patriotyczno-wychowawczej. Tak trzymać!

 

 


 

 

 

Uroczystości 77 rocznicy Samozatopienia Flotylli Wiślanej w dniu 24.09.2016 w Modlinie.

Liga Morska i Rzeczna
Okręg Mazowiecki i Oddział Wyszkowski
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego
uroczystości
77 rocznicy Samozatopienia Flotylli Wiślanej
w dniu 24.09.2016 w Modlinie.
 
Dnia 24 września, w obrębie Twierdzy Modlin (obecnie dzielnica Nowego Dworu Mazowieckiego) miały miejsce obchody 77 rocznicy Kampanii Wrześniowej. Dwa istotne elementy tych wydarzeń, które rozegrały się we wrześniu roku 1939, to obrona Twierdzy oraz działania obronne i samozatopienie jednostek Oddziału Wydzielonego Rzeki Wisły – określanego również, jako Flotylla Wiślana. Ugrupowanie to było częścią Flotylli Pińskiej Marynarki Wojennej - operujące jednostkami bojowymi oraz statkiem sztabowym. Uroczystości zostały zorganizowane przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym, Zarząd Okręgu Mazowieckiego LMiR w Warszawie oraz Zarząd Oddziału LMiR w Wyszkowie. 
 
Pierwsza cześć uroczystości miała miejsce o godzinie 10.00 w dawnym porcie nad Narwią przy tablicy dedykowanej czynowi zbrojnemu marynarzy. Tablica ta została odsłonięta 20 lat temu – w czerwcu roku 1996 w czasie II-ej edycji Operacji Nautycznej Flis Wiślany. Po powitaniu uczestników przez sekretarza Okręgu Mazowieckiego mgr Hannę POTAPOWICZ, prezes OM LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ złożył meldunek o gotowości v-ce prezesowi Zarządu Głównego Wacławowi Leonardowi KOWALSKIEMU. Po odegraniu Hymnu Narodowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Ligi Morskiej i Rzecznej, prezes OM LMiR, w swoim wystąpieniu, przedstawił rys historyczny i uwarunkowania minionych wydarzeń. Z kolei sekretarz generalny LMiR j. kpt. ż. w. Tadeusz KUŚMIERSKI odczytał przeslanie prezesa LMiR kpt. ż. w. Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO, który z ważnych przyczyn nie mógł uczestniczyć w uroczystościach. W apelu pamięci - prowadzonym przez prezes Oddziału LMiR w Wyszkowie mgr Elżbietę KASIŃSKĄ - przywołano postacie admirałów - twórców Marynarki Wojennej RP, marynarzy biorących udział w II wojnie światowej oraz osoby, które przyczyniły się do stworzenia Polski Morskiej. W apelu, wymieniono również szczególnie zasłużonych członków Ligi Morskiej i Rzecznej. Po apelu, poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed miejscem pamięci narodowej. W okolicznościowych wystąpieniach, zabrali glos dr Elżbieta MARSZAŁEK – v-ce prezes ZG LMiR ds. młodzieży oraz kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI – prorektor, zastępca komendanta Akademii Marynarki Wojennej ds. wojskowych. Po krótkiej modlitwie odprawionej przez ks. kan. Janusza NAWROCKIEGO – proboszcza parafii p.w. Św. Barbary w Modlinie i odegraniu Hymnu do Bałtyku, orkiestra oraz poczty sztandarowe przemaszerowały w kierunku Bramy Ostrołęckiej, gdzie nastąpiło rozwiązanie pododdziałów.
 
Kolejnym etapem uroczystości była msza polowa koncelebrowana przed Pomnikiem Obrońców Modlina z udziałem ks. kan. Andrzeja REDMERA – dziekana Dekanatu Zakroczymskiego i proboszcza parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbego oraz ks. kan. Janusza NAWROCKIEGO. We mszy brała udział kompania honorowa 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej, która zapewniła oprawę muzyczna wydarzenia. Liturgię poprzedził meldunek złożony przez dowódcę kompanii ppłk Bogdanowi PROKOPOWI – zastępcy dowódcy 2 MPS oraz odegranie Hymnu Narodowego wraz z wciągnięciem na maszt flagi państwowej.
 
Po mszy, odbył się kolejny apel pamięci, tym razem dedykowany obrońcom Twierdzy. Po salwie honorowej i odegraniu przez sygnalistów Hasła Wojska Polskiego, delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Obrońców Modlina przy akompaniamencie werbli. Uczestniczyli w tym burmistrz Nowego Dworu Jacek KOWALSKI, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof BISIALSKI, przedstawiciele Dowództwa 2 MPS, delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, rodzina gen. Wiktora THOMMÉE – dowódcy obrony Modlina w roku 1939, przedstawiciele społeczeństwa oraz młodzież szkolna.  Po tej części, nastąpił wymarsz kompanii honorowej wraz z pocztem sztandarowym.
Finalny akcent obchodów stanowił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej. Zespól wystąpił z repertuarem utworów patriotycznych, muzyki marszowej oraz rozrywkowej. Orkiestrę prowadzili kmdr Józef KOWALEWSKI i kplm. Benedykt Cezary CELIAN. Partie wokalne wykonał bsm. Stanisław RAPACZ. Koncert został życzliwie przyjęty przez zgromadzoną publiczność.
 
Po koncercie, członkowie władz LMiR udali się do Muzeum Twierdzy Modlin, gdzie odbyło się robocze posiedzenie Zarządu Głównego. W czasie sesji, omówiono bieżące sprawy funkcjonowania organizacji oraz, w zarysie, zamierzenia na rok 2017. 
 
 
 

 
 

OKRĘG MAZOWIECKI LMiR NA UROCZYSTOŚCIACH W RZEKUNIU

Od połowy sierpnia, w Polsce, mają miejsce tradycyjne obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej i Dnia Wojska Polskiego. W Rzekuniu – miejscowości usytuowanej 10 km na wschód od Ostrołęki - znajduje się cmentarz parafialny, na którym pochowani są marynarze 1-go Batalionu Morskiego i ułani z 2 Pułku Ulanów Grochowskich, którzy polegli w walce z wojskami bolszewickimi w roku 1920. W niedzielę 21 sierpnia 2016, w tejże miejscowości, miały miejsce uroczystości ku czci marynarzy i ułanów - bohaterów wydarzeń sprzed dziewięćdziesięciu sześciu lat.

W uroczystościach uczestniczył, miedzy innymi, przedstawiciel Senatu RP – senator Robert MAMĄTOW, mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI – v-ce starosta ostrołęcki, Jerzy GRABOWSKI – przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka oraz inni animatorzy życia publicznego. Zarząd Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowała delegacja w osobach – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ – prezes, kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes i sternik morski Hanna POTAPOWICZ – sekretarz.

 Uroczystości z udziałem kompanii honorowej Marynarki Wojennej, którą wystawił Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej z Wejherowa oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszcie przed kościołem p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i odegrania hymnu narodowego.

Przed liturgią, która miała miejsce wewnątrz pięknej neo-gotyckiej świątyni, młodzież szkolna przedstawiła rys historyczny wydarzeń pod Ostrołęką w roku 1920 oraz scharakteryzowała sylwetki i postawy najważniejszych uczestników walk. Msza święta dedykowana marynarzom i ułanom – bohaterom roku 1920 - odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem kompanii honorowej MW i sprawowana była w koncelebrze przez ks. kmdr por. Jana MALISZEWSKIEGO (kapelana MW), ks. ppłk Jana MROWCĘ (proboszcza z Rzekunia) oraz ks. kan. Stanisława SIEMIONA (proboszcza z Goworowa). Oprawę muzyczną liturgii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna LMiR.

 Po mszy uformował się korowód, który przemaszerował na cmentarz parafialny, gdzie pochowani są żołnierze polegli w roku 1920. Czoło korowodu stanowili ułani z Grupy Rekonstrukcyjnej 5 Pułku Ulanów Zasławskich, następnie orkiestra LMiR, kompania honorowa MW ze sztandarem, poczty sztandarowe organizacji para-militarnych i szkół, goście oraz przedstawiciele władz lokalnych i pozostali uczestnicy uroczystości.

Na cmentarzu odbył się apel pamięci. Następnie, oddział Marynarki Wojennej oddał salwę honorową, a po odegraniu przez trębaczy Hasła Wojska Polskiego, delegacje przystąpiły do składania wieńców i wiązanek kwiatów przy tremollo wykonywanym przez werble. Na zakończenie uroczystości na cmentarzu, trębacz OR LMiR odegrał sygnał Śpij Kolego. 

Finalnym elementem obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej w Rzekuniu były pokazy umiejętności kawaleryjskich, rekonstrukcja fragmentów działań bojowych z roku 1920 oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR, którą dyrygowali kmdr Józef KOWALEWSKI i kplm. Benedykt Cezary CELIAN. Po uroczystościach, zaproszeni goście i grupy realizujące określone zadania w trakcie obchodów uczestniczyły we wspólnym obiedzie.

 


 

 

STULETNIA ROCZNICA CZYNU ZBROJNEGO POLONII AMERYKAŃSKIEJ – UROCZYSTOŚCI W WARSZAWIE

Dnia 23 lipca 2016 o godzinie 12.00, przy Pomniku Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie, w Alei Wojska Polskiego, przy Placu Grunwaldzkim, miały miejsce obchody stuletniej rocznicy utworzenia korpusu polonijnego w USA, który zasilił szeregi tzw. „Błękitnej Armii” generała broni Józefa HALLERA – formacji, która w znaczący sposób przyczyniła się do odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą w roku 1918. Postać gen. Józefa HALLERA jest bliska członkom LMiR, jako że każdego roku, 10 lutego obchodzimy uroczystość Zaślubin z Morzem w Pucku, gdzie osoba Generała zawsze stawiana jest na pierwszym miejscu.

Pomnik, przy którym odbywała się uroczystość, został odsłonięty w roku 1996, a wydarzeniu temu towarzyszyło następujące przesłanie:

"Na chwałę czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej w okresie I wojny światowej i jej wkład w dzieło odzyskania niepodległości Polski po 123 latach niewoli pomnik ten ofiaruje narodowi polskiemu Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Polonia Amerykańska".
 
Uroczystość dnia 23 lipca br. rozpoczęła się od powitania uczestników. Na miejsce przybyli: Pani Anna Maria ANDERS - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, prof. dr hab. Wiesław WYSOCKI - wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią, gen. dyw. Richard HAYES – dowódca Gwardii Narodowej Stanu Illinois, gen. bryg. Adam JOKS - dowódca części polskiej Wielonarodowej Brygady w Lublinie, płk dr Krzysztof GAJ - szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego WP, płk Raymond WÓJCIK – attaché wojskowy w Ambasadzie USA w Warszawie, oraz st. chor. mar. Patrice KOVATCHEVSKI – asystent attaché obrony w Ambasadzie Francuskiej w Warszawie. Przybyla liczna grupa weteranów Powstania Warszawskiego – przedstawiciele Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari – płk Zygmunt ŁABĘDZKI, płk Bolesław SIEMIĄTKOWSKI, płk Danuta GAŁKOWA i mjr Wacław SIKORSKI. Pojawiły się również liczne reprezentacje organizacji patriotycznych. Miedzy innymi, ze Związku Piłsudczyków RP przybyli: gen. bryg. ZP Tomasz MADEJ – skarbnik ZG ZP, płk ZP Julian MICHAŚ – prezes Okręgu Pomorskiego ZP oraz płk ZP Jacek STACHIEWICZ – prezes Okręgu Ciechanowskiego ZP. Związek Polskich Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ” reprezentował dh Zbigniew OKORSKI – v-ce prezes; natomiast, Ligę Morską i Rzeczną - kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes Okręgu Mazowieckiego. Przybył ks. prałat Józef MAJ – kapelan „Solidarności” oraz liczne poczty sztandarowe. Koordynacją uroczystości zajął się st. of. inż. Mirosław WIDLICKI – v-ce prezes Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Należy również wspomnieć o gospodarzach uroczystości, którymi byli dr Adam BUŁAWA – przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz i Grzegorz HLEBOWICZ – v-ce burmistrz.
 
Oficjalne wystąpienia zainaugurował prof. dr hab. Wiesław WYSOCKI, który przedstawił tło historyczne i uwarunkowania polityczne w okresie tworzenia i działań bojowych tzw. „Błękitnej Armii” oraz udział żołnierzy rekrutujących się z Polonii Amerykańskiej w rzeczonej formacji. Kolejno, zabrał glos gen. dyw. Richard HAYES przedstawiając swój punkt widzenia na temat braterstwa broni i działań sojuszniczych amerykańsko-polskich od XVIII wieku do chwili obecnej. General również wyróżnił trzyosobową grupę najstarszych weteranów Powstania Warszawskiego flagami USA (wszyscy powyżej 90-tego roku życia).
Wystąpił także płk dr Krzysztof GAJ. Pułkownik, który ma spory dorobek naukowy uzupełnił, w znaczący sposób, informacje przekazane przez poprzedników. W imieniu wyróżnionych, glos zabrał płk Zygmunt ŁABĘDZKI, dziękując za wyróżnienie flagami i równocześnie odnosząc się do nadchodzącej 72-ej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
 
Trzecim etapem uroczystości było złożenie wieńców przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, przed którym wartę trzymali zarówno żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego MON jak i żołnierze amerykańscy. W tej części uroczystości, na tle łoskotu werbli, brały udział delegacje parlamentarzystów, Wojska Polskiego, Armii Stanów Zjednoczonych, weteranów Powstania Warszawskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, organizacji pożytku publicznego oraz samorządowców. Zgodnie z ceremoniałem, na zakończenie, trębacz z Orkiestry Reprezentacyjnej WP wykonał pieśń „Śpij Kolego”.
 
Finalnym elementem uroczystości było wykonanie wspólnych fotografii, które nie tylko stanowić będą ważny dokument z wydarzenia, lecz utrwalą w pamięci uczestników poczucie przynależności do kręgów cywilizacyjnych, gdzie wyznawane są podobne zasady i wartości. Te istotne elementy aksjologiczne leżą również u podstaw działalności Ligi Morskiej i Rzecznej.