XXVII UROCZYSTA SESJA RADY POWIATU OSTROŁĘCKIEGO 22.XII.2016r

Dnia 22 grudnia 2016, w pomieszczeniach Zajazdu NOWA OSTOJA w Ostrołęce miała miejsce uroczysta, przedświąteczna sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej. W wydarzeniu uczestniczyli: prezes OM LMiR – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, v-ce prezes – kmdr Józef KOWALEWSKI oraz sekretarz – mgr Hanna POTAPOWICZ.  

W trakcie debaty, miedzy innymi, starosta ostrołęcki dr inż. Stanisław KUBEŁ przedstawił projekt finansów Powiatu na przyszły rok, a radni podjęli uchwałę dotyczącą budżetu na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029, wręczono nagrody starosty, a także podzielono się opłatkiem.

Spotkanie było również okazją, by podziękować w imieniu LMiR Panu Staroście dr Stanisławowi KUBŁOWI i Panu V-ce Staroście mgr Krzysztofowi PARZYCHOWSKIEMU za dotychczasową współpracę z naszą organizacją. Obaj Panowie Starostowie otrzymali od OM LMiR dyplomy PRO MEMORIA – wręczone przez prezesa kpt. Andrzeja POTAPOWICZA, a stosowną laudację wygłosiła oraz życzenia świąteczne złożyła sekretarz OM mgr Hanna POTAPOWICZ. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce jest wieloletnim wypróbowanym i sprawdzonym sojusznikiem Okręgu Mazowieckiego LMiR.

Z kolei, dr inż. Stanisław KUBEŁ, w uznaniu współpracy z Powiatem Ostrołęckim, przekazał na rzecz Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR dar w postaci instrumentu muzycznego. Jest to kornet Bb firmy VINCENT BACH z Nowego Jorku, USA, instrument wysokiej klasy, który jest znakomitym uzupełnieniem składu zespołu.  W imieniu orkiestry, podziękowania złożył kmdr Józef KOWALEWSKI.

Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem kolęd przy akompaniamencie muzyków Kapeli Kurpiowskiej oraz degustacją świątecznych potraw regionalnych.


 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku 2017

mam przyjemność złożyć w imieniu

Ligi Morskiej i Rzecznej Okręg Mazowiecki

w Warszawie i własnym

najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

oraz sukcesów w pracy zawodowej.

 

 

 

Z wyrazami szacunku


kpt.ż.ś .mgr Andrzej Potapowicz

PREZES ZARZĄDU

 

 

 

 

 Warszawa, 24 Grudzień 2016r

 

LMiR w przededniu 100-lecia

25 istopada. 2016r w budynku Biblioteki  Głównej Akademii  Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się uroczyste otwarcie wystawy  Liga Morska i Rzeczna  w przededniu 100-lecia czyli „Trzymajmy się Morza”. Wystawę otworzyli Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej komandor profesor dr hab. Tomasz Szubrycht i Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż .w.  dr inż. Andrzej Królikowski.   Na otwarcie wystawy przybyli Szef Centrum Operacji Morskich wiceadmirał dr Stanisław Zarychta, wiceadmirał rez. Jerzy Patz oraz byli rektorzy-komendanci AMW kontradmirał rez. dr inż.  Czesław Dyrcz i kontradmirał rez. prof. dr hab. Antoni Komorowski, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Pani Joanna Zielińska , przedstawiciel Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,  Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół „ DARU POMORZA”, członkowie Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej oraz ligowcy z całego kraju. Na eksponowanych planszach  przedstawiono cele organizacji, zarys historyczny , działalność i osiągnięcia.

Do końca lutego, wystawa prezentowana będzie w Gdyni .  Od miesiąca marca 2017r prezentowana będzie w miejscowościach będących siedzibami Okręgów, Oddziałów, Klubów i Kół Ligi Morskiej i Rzecznej na terenie kraju.

 

Akademia Marynarki Wojennej GDYNIA w LMiR w przededniu 100 – lecia obchodów
WYSTAWA (od - 25.11.2016r do  2018r. w całej   Polsce)

 

 

 

 


 

 

 

NIECH ŻYJE WOLNA I NIEPODLEGŁA POLSKA

OKRĘG MAZOWIECKI LMiR NA OBCHODACH DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
W KADZIDLE
W dniu 11 listopada 2016, na zaproszenie starosty ostrołęckiego dr Stanisława KUBŁA, przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej wraz z orkiestrą uczestniczyli w obchodach Dnia Niepodległości w Kadzidle (Powiat Ostrołęcki), które postrzegane jest, jako ważne regionalne centrum kultury kurpiowskiej.
 
Uroczystości miały miejsce w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Ducha i obejmowały Mszę za Ojczyznę celebrowaną przez ks. kan. Ryszarda KŁOSIŃSKIEGO, koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej raz składanie wieńców i wiązanek kwiatów w Mauzoleum nieopodal kościoła. To patriotyczne wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: Stanisław KUBEŁ – starosta ostrołęcki, Krzysztof PARZYCHOWSKI - v-ce starosta oraz Anna ŚNIADACH – v-ce przewodnicząca Rady Powiatu i Dariusz ŁUKASZEWSKI - wójt Gminy Kadzidło. Uczestniczyła również delegacja Okręgu Mazowieckiego LMiR na czele z kpt. ż. ś. Andrzejem POTAPOWICZEM – prezesem Okręgu wraz z małżonką Hanną. Przybyły poczty sztandarowe, przedstawiciele Wojska i Policji, Straży Pożarnej oraz młodzież szkolna i okoliczni mieszkańcy.
 
Liturgię poprzedził program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej Gimnazjum w Kadzidle, w którym zaakcentowano elementy narodowo-patriotyczne oraz religijne. Natomiast, Msza za Ojczyznę rozpoczęła się od hymnu Gaude Mater Polonia w wykonaniu OR LMiR. Wierni w skupieniu wysłuchali homilii wygłoszonej przez ks. kan. Ryszarda KŁOSIŃSKIEGO. Mszę zakończyło wspólne wykonanie pieśni Boże, Coś Polskę  akompaniamentem OR LMiR i organów.
 
Po mszy, w świątyni, miał miejsce koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej, w trakcie którego wykonano utwory narodowe i patriotyczne. Orkiestrą dyrygowali kmdr Józef KOWALEWSKI i kplm. Benedykt Cezary CELIAN. Zgromadzona publiczność ciepło przyjęła wykonania zespołu. 
 
Po krótkiej uroczystości pod Mauzoleum, gdzie złożono wieńce i wiązanki kwiatów, miało miejsce spotkanie mniej formalne, w którym uczestniczyły osoby oficjalne i orkiestra. W czasie spotkania dyrygenci otrzymali od organizatorów artefakty w postaci pary figurek w kurpiowskich strojach regionalnych, co stanowiło miły akcent wydarzenia.
 
Należy złożyć organizatorom wyrazy uznania za kontynuowanie najlepszych wzorców tradycji patriotycznych i narodowych przy jednoczesnym utrzymywaniu własnego regionalnego dziedzictwa kultury. Tak trzymać!
 

 

IV BIEG PAMIĘCI MARYNARZY I UŁANÓW W SUSKU STARYM

Dnia 2 października 2016, w miejscowości Susk Stary miał miejsce IV Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów. To wydarzenie patriotyczno-sportowe organizowane jest od roku 2013 – dla uczczenia czynu zbrojnego żołnierzy poległych pod Rzekuniem w trakcie Wojny Polsko-Bolszewickiej w roku 1920. IV edycja Biegu zgromadziła ponad 250 zawodników – kobiet i mężczyzn w różnych przedziałach wiekowych. Ze sportowego punktu widzenia, bieg może być klasyfikowany, jako ćwierć-maraton, a jego trasa wynosi dziesięć kilometrów w naturalnych warunkach terenowych.

Organizatorami wydarzenia byli: Klub Sportowy ARCO-ŁAWY, Urząd Gminy w Rzekuniu, Hotel ZIELONY ZAKĄTEK, Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ulanów Zasławskich z Ostrołęki oraz Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie. Pomocy udzielili kadra i uczniowie Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce. Uczniowie szkół podstawowych  zorganizowali strefy kibica na trasie biegu. W piękny niedzielny poranek, przybyło do Suska sporo widzów i sympatyków. Licznie były również reprezentowane media.

 IV Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów rozpoczął się o godz. 11.00 od ceremonii złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem czynu zbrojnego z roku 1920. Wzięła w niej udział delegacja władz Gminy Rzekuń z wójtem Stanisławem GODZINĄ i sołtysem Suska Starego Marzeną PÓŹNIEWSKĄ. Klub Sportowy ARCO-ŁAWY reprezentowali członkowie Zarządu Klubu Norbert SIEMIĄTKOWSKI i Leszek MAŁKOWSKI. W imieniu Stowarzyszenia Krajowego Koła Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ulanów Zasławskich w Ostrołęce, wystąpił Dariusz OLECH; natomiast, Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali prezes kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ oraz v-ce prezes kmdr Józef KOWALEWSKI. Po wprowadzeniu wygłoszonym przez prezesa Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY - Arkadiusza ZYŚKA, nastąpił oficjalny start IV Biegu. '

Po dość intensywnych zmaganiach, po około 60 minutach, organizatorzy i zawodnicy przybyli na teren kompleksu hotelowo-gastronomicznego ZIELONY ZAKĄTEK, gdzie uczestnicy spożyli posiłek regeneracyjny. Tu należą się wyrazy uznania i podziękowanie dla właścicieli hotelu – Panow Janusza i Rafała PIEŃKOWSKICH oraz Pani Urszuli KĘPIŃSKIEJ, którzy znakomicie przygotowali na terenie kompleksu zaplecze organizacyjno-logistyczne IV Biegu. 

Oficjalne wyniki ćwierć-maratonu przedstawił prezes Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY Arkadiusz ZYSK. Nagrody tj. puchary i nagrody rzeczowe wręczyli wójt Gminy Rzekuń - Stanisław GODZINA, członkowie Zarządu Klubu, w imieniu OM LMiR - kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, w imieniu Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich – por. mgr Jan GRZYB, a imieniu Stowarzyszenia Krajowego Koła Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ulanów Zasławskich w Ostrołęce - Dariusz OLECH. Na zakończenie tej części spotkania, rys historyczny oraz uwarunkowania społeczno-polityczne minionych wydarzeń przedstawiła zebranym sekretarz OM LMiR sternik morski mgr Hanna POTAPOWICZ. 

IV Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów zakończył się spotkaniem integracyjnym, które przebiegało w bardzo milej atmosferze. Działaczom Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY należy pogratulować pięknej inicjatywy, wytrwałości i osiągniętych oczywistych sukcesów w działalności sportowej, jak i również patriotyczno-wychowawczej. Tak trzymać!

 

 


 

 

 

Uroczystości 77 rocznicy Samozatopienia Flotylli Wiślanej w dniu 24.09.2016 w Modlinie.

Liga Morska i Rzeczna
Okręg Mazowiecki i Oddział Wyszkowski
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego
uroczystości
77 rocznicy Samozatopienia Flotylli Wiślanej
w dniu 24.09.2016 w Modlinie.
 
Dnia 24 września, w obrębie Twierdzy Modlin (obecnie dzielnica Nowego Dworu Mazowieckiego) miały miejsce obchody 77 rocznicy Kampanii Wrześniowej. Dwa istotne elementy tych wydarzeń, które rozegrały się we wrześniu roku 1939, to obrona Twierdzy oraz działania obronne i samozatopienie jednostek Oddziału Wydzielonego Rzeki Wisły – określanego również, jako Flotylla Wiślana. Ugrupowanie to było częścią Flotylli Pińskiej Marynarki Wojennej - operujące jednostkami bojowymi oraz statkiem sztabowym. Uroczystości zostały zorganizowane przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym, Zarząd Okręgu Mazowieckiego LMiR w Warszawie oraz Zarząd Oddziału LMiR w Wyszkowie. 
 
Pierwsza cześć uroczystości miała miejsce o godzinie 10.00 w dawnym porcie nad Narwią przy tablicy dedykowanej czynowi zbrojnemu marynarzy. Tablica ta została odsłonięta 20 lat temu – w czerwcu roku 1996 w czasie II-ej edycji Operacji Nautycznej Flis Wiślany. Po powitaniu uczestników przez sekretarza Okręgu Mazowieckiego mgr Hannę POTAPOWICZ, prezes OM LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ złożył meldunek o gotowości v-ce prezesowi Zarządu Głównego Wacławowi Leonardowi KOWALSKIEMU. Po odegraniu Hymnu Narodowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Ligi Morskiej i Rzecznej, prezes OM LMiR, w swoim wystąpieniu, przedstawił rys historyczny i uwarunkowania minionych wydarzeń. Z kolei sekretarz generalny LMiR j. kpt. ż. w. Tadeusz KUŚMIERSKI odczytał przeslanie prezesa LMiR kpt. ż. w. Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO, który z ważnych przyczyn nie mógł uczestniczyć w uroczystościach. W apelu pamięci - prowadzonym przez prezes Oddziału LMiR w Wyszkowie mgr Elżbietę KASIŃSKĄ - przywołano postacie admirałów - twórców Marynarki Wojennej RP, marynarzy biorących udział w II wojnie światowej oraz osoby, które przyczyniły się do stworzenia Polski Morskiej. W apelu, wymieniono również szczególnie zasłużonych członków Ligi Morskiej i Rzecznej. Po apelu, poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed miejscem pamięci narodowej. W okolicznościowych wystąpieniach, zabrali glos dr Elżbieta MARSZAŁEK – v-ce prezes ZG LMiR ds. młodzieży oraz kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI – prorektor, zastępca komendanta Akademii Marynarki Wojennej ds. wojskowych. Po krótkiej modlitwie odprawionej przez ks. kan. Janusza NAWROCKIEGO – proboszcza parafii p.w. Św. Barbary w Modlinie i odegraniu Hymnu do Bałtyku, orkiestra oraz poczty sztandarowe przemaszerowały w kierunku Bramy Ostrołęckiej, gdzie nastąpiło rozwiązanie pododdziałów.
 
Kolejnym etapem uroczystości była msza polowa koncelebrowana przed Pomnikiem Obrońców Modlina z udziałem ks. kan. Andrzeja REDMERA – dziekana Dekanatu Zakroczymskiego i proboszcza parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbego oraz ks. kan. Janusza NAWROCKIEGO. We mszy brała udział kompania honorowa 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej, która zapewniła oprawę muzyczna wydarzenia. Liturgię poprzedził meldunek złożony przez dowódcę kompanii ppłk Bogdanowi PROKOPOWI – zastępcy dowódcy 2 MPS oraz odegranie Hymnu Narodowego wraz z wciągnięciem na maszt flagi państwowej.
 
Po mszy, odbył się kolejny apel pamięci, tym razem dedykowany obrońcom Twierdzy. Po salwie honorowej i odegraniu przez sygnalistów Hasła Wojska Polskiego, delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Obrońców Modlina przy akompaniamencie werbli. Uczestniczyli w tym burmistrz Nowego Dworu Jacek KOWALSKI, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof BISIALSKI, przedstawiciele Dowództwa 2 MPS, delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, rodzina gen. Wiktora THOMMÉE – dowódcy obrony Modlina w roku 1939, przedstawiciele społeczeństwa oraz młodzież szkolna.  Po tej części, nastąpił wymarsz kompanii honorowej wraz z pocztem sztandarowym.
Finalny akcent obchodów stanowił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej. Zespól wystąpił z repertuarem utworów patriotycznych, muzyki marszowej oraz rozrywkowej. Orkiestrę prowadzili kmdr Józef KOWALEWSKI i kplm. Benedykt Cezary CELIAN. Partie wokalne wykonał bsm. Stanisław RAPACZ. Koncert został życzliwie przyjęty przez zgromadzoną publiczność.
 
Po koncercie, członkowie władz LMiR udali się do Muzeum Twierdzy Modlin, gdzie odbyło się robocze posiedzenie Zarządu Głównego. W czasie sesji, omówiono bieżące sprawy funkcjonowania organizacji oraz, w zarysie, zamierzenia na rok 2017. 
 
 
 

 
 

OKRĘG MAZOWIECKI LMiR NA UROCZYSTOŚCIACH W RZEKUNIU

Od połowy sierpnia, w Polsce, mają miejsce tradycyjne obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej i Dnia Wojska Polskiego. W Rzekuniu – miejscowości usytuowanej 10 km na wschód od Ostrołęki - znajduje się cmentarz parafialny, na którym pochowani są marynarze 1-go Batalionu Morskiego i ułani z 2 Pułku Ulanów Grochowskich, którzy polegli w walce z wojskami bolszewickimi w roku 1920. W niedzielę 21 sierpnia 2016, w tejże miejscowości, miały miejsce uroczystości ku czci marynarzy i ułanów - bohaterów wydarzeń sprzed dziewięćdziesięciu sześciu lat.

W uroczystościach uczestniczył, miedzy innymi, przedstawiciel Senatu RP – senator Robert MAMĄTOW, mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI – v-ce starosta ostrołęcki, Jerzy GRABOWSKI – przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka oraz inni animatorzy życia publicznego. Zarząd Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowała delegacja w osobach – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ – prezes, kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes i sternik morski Hanna POTAPOWICZ – sekretarz.

 Uroczystości z udziałem kompanii honorowej Marynarki Wojennej, którą wystawił Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej z Wejherowa oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszcie przed kościołem p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i odegrania hymnu narodowego.

Przed liturgią, która miała miejsce wewnątrz pięknej neo-gotyckiej świątyni, młodzież szkolna przedstawiła rys historyczny wydarzeń pod Ostrołęką w roku 1920 oraz scharakteryzowała sylwetki i postawy najważniejszych uczestników walk. Msza święta dedykowana marynarzom i ułanom – bohaterom roku 1920 - odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem kompanii honorowej MW i sprawowana była w koncelebrze przez ks. kmdr por. Jana MALISZEWSKIEGO (kapelana MW), ks. ppłk Jana MROWCĘ (proboszcza z Rzekunia) oraz ks. kan. Stanisława SIEMIONA (proboszcza z Goworowa). Oprawę muzyczną liturgii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna LMiR.

 Po mszy uformował się korowód, który przemaszerował na cmentarz parafialny, gdzie pochowani są żołnierze polegli w roku 1920. Czoło korowodu stanowili ułani z Grupy Rekonstrukcyjnej 5 Pułku Ulanów Zasławskich, następnie orkiestra LMiR, kompania honorowa MW ze sztandarem, poczty sztandarowe organizacji para-militarnych i szkół, goście oraz przedstawiciele władz lokalnych i pozostali uczestnicy uroczystości.

Na cmentarzu odbył się apel pamięci. Następnie, oddział Marynarki Wojennej oddał salwę honorową, a po odegraniu przez trębaczy Hasła Wojska Polskiego, delegacje przystąpiły do składania wieńców i wiązanek kwiatów przy tremollo wykonywanym przez werble. Na zakończenie uroczystości na cmentarzu, trębacz OR LMiR odegrał sygnał Śpij Kolego. 

Finalnym elementem obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej w Rzekuniu były pokazy umiejętności kawaleryjskich, rekonstrukcja fragmentów działań bojowych z roku 1920 oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR, którą dyrygowali kmdr Józef KOWALEWSKI i kplm. Benedykt Cezary CELIAN. Po uroczystościach, zaproszeni goście i grupy realizujące określone zadania w trakcie obchodów uczestniczyły we wspólnym obiedzie.