97. ROCZNICA ZAŚLUBIN Z MORZEM – WYSTAWA I KONCERT W WYSZKOWIE

18 lutego, w Wyszkowie, obchodzono 97. Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem. Obchody zorganizowały Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej, Oddział LMiR w Wyszkowie oraz Gmina Wyszków.
 
Uroczystości rozpoczęły się otwarciem we foyer Wyszkowskiego Centrum Kultury okolicznościowej wystawy pt. „Trzymajmy się morza”, na której zaprezentowano sylwetki działaczy i entuzjastów ludzi morza, symbolikę ligowych odznaczeń, działalność w okręgach i oddziałach, archiwalne zdjęcia dawnych obchodów świąt morskich. Otwarcia wystawy posterowej dokonał I wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej kmdr por. Marek PADJAS.
W ceremonii uczestniczyli, miedzy innymi, burmistrz Wyszkowa Grzegorz NOWOSIELSKI, prezes OM LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ wraz z małżonką, v-ce prezes OM LMiR kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI oraz pisarz-marynista kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS. Obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej oraz Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z płk pil. Januszem DECEWICZEM – honorowym obywatelem miasta Wyszkowa. Obecni także byli przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański z ich dowódcą płk ZP Konradem WRÓBLEM.  Oddział LMiR w Wyszkowie reprezentowali prezes Oddziału mgr Elżbieta KASIŃSKA i mgr Paweł RÓŻAŃSKI. 
 
Drugą odsłoną oficjalnej części uroczystości był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej im. ppor. mar. Kazimierza Deptuły w sali widowiskowej Centrum. Jeszcze przed wybrzmieniem pierwszych utworów wiceprezes kmdr Marek PADJAS – w towarzystwie burmistrza Grzegorza NOWOSIELSKIEGO i prezesa OM LMiR kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA wręczył ligowe odznaczenia trzem osobom. Krzyżem PRO MARI NOSTRO uhonorowani zostali komendant WKU ppłk Leszek WIECZOREK i dyrygent OR LMiR Benedykt Cezary CELIAN, a Brązowym Medalem za Zasługi Ligi Morskiej i Rzecznej – mgr Paweł RÓŻAŃSKI. Okolicznościowe podziękowanie za owocną współpracę pomiędzy LMiR a samorządem gminnym otrzymał także burmistrz Wyszkowa Grzegorz NOWOSIELSKI.
 
W trakcie koncertu, Orkiestra LMiR wykonała nie tylko utwory typowo żeglarskie tak jak szanty; posłuchać również można było utworów filmowych, czy też muzyki rozrywkowej
i utworów z gatunku muzyki wojskowej. Orkiestra wystąpiła wymiennie pod batutą kmdr Józefa KOWALEWSKIEGO, ppor. Szczepana NEVLAČILA, bsm. Andrzeja Jacka GERKA i kplm. Benedykta Cezarego CELIANA.

Po koncercie, miało miejsce tradycyjne spotkanie integracyjne, w trakcie którego uczestnicy mieli sposobność wymiany poglądów na temat działalności LMiR na obszarze Mazowsza.

 

 

97. ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

Corocznie, rocznica Hallerowskich Zaślubin z Morzem – 10 lutego - stanowi okazję dla spotkania środowisk Ligi Morskiej, młodzieży akademickiej i szkolnej, harcerzy, związków kaszubskich oraz organizacji patriotycznych celem zamanifestowania silnych więzi  z Bałtykiem. Na zaproszenie Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Burmistrza Pucka, delegacja Okręgu Mazowieckiego uczestniczyła w tegorocznej edycji ważnego wydarzenia. W rzeczonych obchodach, z ramienia OM LMiR uczestniczyli kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – prezes, kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – v-ce prezes, mgr Hanna POTAPOWICZ – sekretarz oraz kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes wraz z małżonką. Specjalnym gościem na uroczystościach Zaślubin był dr inż. Stanisław KUBEŁ – starosta ostrołęcki – osoba wielce zasłużona dla Ligi Morskiej i Rzecznej.
 
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, o godz. 9.30 na puckim rynku, uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę Kompanii Reprezentacyjnej MW por. mar. Pawła NARLOCHA – dowódcy 3. Flotylli Okrętów kontradm. Krzysztofowi JAWORSKIEMU. Następnie, przy dźwiękach Hymnu Narodowego na maszt została wciągnięta Flaga Państwowa RP.
 
Przybyłych gości, jako gospodarz powitała burmistrz Pucka Hanna PRUCHNIEWSKA. W imieniu współorganizatora uroczystości – Ligi Morskiej i Rzecznej, wystąpił również prezes kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI. W tegorocznych obchodach uczestniczyli, miedzy innymi: wspomniany kontradm. Krzysztof JAWORSKI – dowódca 3 Flotylli Okrętów, kontradm. Krzysztof TERYFTER – zastępca szefa Centrum Operacji Morskich, Michał STRUK – marszałek Województwa Pomorskiego, J.E. Abp. dr Sławoj Leszek GŁÓDŹ – Metropolita Gdański, dyrektorzy Urzędów Morskich i Urzędów Żeglugi Śródlądowej.
 
Następnie, po przemarszu wszystkich uczestników do puckiej fary, w asyście Orkiestry  Kompanii Honorowej MW, miała miejsce msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny  Ludzi Morza, pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego J.E. Abp. dr Sławoja Leszka GŁÓDZIA.
 
Ostatnia część obchodów 97 Rocznicy Zaślubin z Morzem miała miejsce po mszy w Porcie Rybackim. Po pokrzepiającym artystycznym interludium w wykonaniu artystów Klubu Marynarki Wojennej RIVIERA, odbyła się ceremonia wręczania Krzyży PRO MARI NOSTRO i medali Za Zasługi dla LMiR, którą poprowadził sekretarz generalny LMiR
j. kpt. ż. w. Tadeusz KUŚMIERSKI.
W roku 2017, recipientami ligowych wyróżnień zostali:
Krzyże PRO MARI NOSTRO:
 • Komenda Portu Wojennego Gdynia,
 • Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy,
 • Szkolą Podstawowa Nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi,
 • Hanna PRUCHNIEWSKA – Burmistrz Miasta Puck,
 • Anna STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA – Dyrektor ds. Technicznych Urzędu Morskiegow Gdyni,
 • kpt. ż. w. prof. dr hab. inż. Adam WEINTRIT - Akademia Morska w Gdyni,
 • dr inż. Stanisław KUBEŁ – Starosta Powiatu Ostrołęckiego,
 • Tomasz JARZYŃSKI - Oddział LMiR w Tomaszowie Mazowieckim, 
 • Maciej MARIAŃSKI - opiekun szkolnego Koła LMiR w Nieszawie.
 Złote Medale ZASŁUŻONYM DLA LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ:
 • dr Elżbieta MARSZAŁEK – v-ce prezes Ligi Morskiej i Rzecznej ds. młodzieży,
 • dr hab. Andrzej RZEPKA - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Tradycyjnie, z helikoptera MW na wody Zatoki Puckiej został zrzucony wieniec dla upamiętnienia Ludzi Morza, po czym delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera. Uroczystość zakończyła się odegraniem przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej HYMNU DO BAŁTYKU Feliksa Nowowiejskiego pod batutą
kmdr ppor. Macieja BUDZIŃSKIEGO.

Więcej…

 

XXVII UROCZYSTA SESJA RADY POWIATU OSTROŁĘCKIEGO 22.XII.2016r

Dnia 22 grudnia 2016, w pomieszczeniach Zajazdu NOWA OSTOJA w Ostrołęce miała miejsce uroczysta, przedświąteczna sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej. W wydarzeniu uczestniczyli: prezes OM LMiR – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, v-ce prezes – kmdr Józef KOWALEWSKI oraz sekretarz – mgr Hanna POTAPOWICZ.  

W trakcie debaty, miedzy innymi, starosta ostrołęcki dr inż. Stanisław KUBEŁ przedstawił projekt finansów Powiatu na przyszły rok, a radni podjęli uchwałę dotyczącą budżetu na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029, wręczono nagrody starosty, a także podzielono się opłatkiem.

Spotkanie było również okazją, by podziękować w imieniu LMiR Panu Staroście dr Stanisławowi KUBŁOWI i Panu V-ce Staroście mgr Krzysztofowi PARZYCHOWSKIEMU za dotychczasową współpracę z naszą organizacją. Obaj Panowie Starostowie otrzymali od OM LMiR dyplomy PRO MEMORIA – wręczone przez prezesa kpt. Andrzeja POTAPOWICZA, a stosowną laudację wygłosiła oraz życzenia świąteczne złożyła sekretarz OM mgr Hanna POTAPOWICZ. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce jest wieloletnim wypróbowanym i sprawdzonym sojusznikiem Okręgu Mazowieckiego LMiR.

Z kolei, dr inż. Stanisław KUBEŁ, w uznaniu współpracy z Powiatem Ostrołęckim, przekazał na rzecz Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR dar w postaci instrumentu muzycznego. Jest to kornet Bb firmy VINCENT BACH z Nowego Jorku, USA, instrument wysokiej klasy, który jest znakomitym uzupełnieniem składu zespołu.  W imieniu orkiestry, podziękowania złożył kmdr Józef KOWALEWSKI.

Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem kolęd przy akompaniamencie muzyków Kapeli Kurpiowskiej oraz degustacją świątecznych potraw regionalnych.


 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku 2017

mam przyjemność złożyć w imieniu

Ligi Morskiej i Rzecznej Okręg Mazowiecki

w Warszawie i własnym

najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

oraz sukcesów w pracy zawodowej.

 

 

 

Z wyrazami szacunku


kpt.ż.ś .mgr Andrzej Potapowicz

PREZES ZARZĄDU

 

 

 

 

 Warszawa, 24 Grudzień 2016r

 

LMiR w przededniu 100-lecia

25 istopada. 2016r w budynku Biblioteki  Głównej Akademii  Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się uroczyste otwarcie wystawy  Liga Morska i Rzeczna  w przededniu 100-lecia czyli „Trzymajmy się Morza”. Wystawę otworzyli Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej komandor profesor dr hab. Tomasz Szubrycht i Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż .w.  dr inż. Andrzej Królikowski.   Na otwarcie wystawy przybyli Szef Centrum Operacji Morskich wiceadmirał dr Stanisław Zarychta, wiceadmirał rez. Jerzy Patz oraz byli rektorzy-komendanci AMW kontradmirał rez. dr inż.  Czesław Dyrcz i kontradmirał rez. prof. dr hab. Antoni Komorowski, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Pani Joanna Zielińska , przedstawiciel Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,  Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół „ DARU POMORZA”, członkowie Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej oraz ligowcy z całego kraju. Na eksponowanych planszach  przedstawiono cele organizacji, zarys historyczny , działalność i osiągnięcia.

Do końca lutego, wystawa prezentowana będzie w Gdyni .  Od miesiąca marca 2017r prezentowana będzie w miejscowościach będących siedzibami Okręgów, Oddziałów, Klubów i Kół Ligi Morskiej i Rzecznej na terenie kraju.

 

Akademia Marynarki Wojennej GDYNIA w LMiR w przededniu 100 – lecia obchodów
WYSTAWA (od - 25.11.2016r do  2018r. w całej   Polsce)

 

 

 

 


 

 

 

NIECH ŻYJE WOLNA I NIEPODLEGŁA POLSKA

OKRĘG MAZOWIECKI LMiR NA OBCHODACH DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
W KADZIDLE
W dniu 11 listopada 2016, na zaproszenie starosty ostrołęckiego dr Stanisława KUBŁA, przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej wraz z orkiestrą uczestniczyli w obchodach Dnia Niepodległości w Kadzidle (Powiat Ostrołęcki), które postrzegane jest, jako ważne regionalne centrum kultury kurpiowskiej.
 
Uroczystości miały miejsce w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Ducha i obejmowały Mszę za Ojczyznę celebrowaną przez ks. kan. Ryszarda KŁOSIŃSKIEGO, koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej raz składanie wieńców i wiązanek kwiatów w Mauzoleum nieopodal kościoła. To patriotyczne wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: Stanisław KUBEŁ – starosta ostrołęcki, Krzysztof PARZYCHOWSKI - v-ce starosta oraz Anna ŚNIADACH – v-ce przewodnicząca Rady Powiatu i Dariusz ŁUKASZEWSKI - wójt Gminy Kadzidło. Uczestniczyła również delegacja Okręgu Mazowieckiego LMiR na czele z kpt. ż. ś. Andrzejem POTAPOWICZEM – prezesem Okręgu wraz z małżonką Hanną. Przybyły poczty sztandarowe, przedstawiciele Wojska i Policji, Straży Pożarnej oraz młodzież szkolna i okoliczni mieszkańcy.
 
Liturgię poprzedził program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej Gimnazjum w Kadzidle, w którym zaakcentowano elementy narodowo-patriotyczne oraz religijne. Natomiast, Msza za Ojczyznę rozpoczęła się od hymnu Gaude Mater Polonia w wykonaniu OR LMiR. Wierni w skupieniu wysłuchali homilii wygłoszonej przez ks. kan. Ryszarda KŁOSIŃSKIEGO. Mszę zakończyło wspólne wykonanie pieśni Boże, Coś Polskę  akompaniamentem OR LMiR i organów.
 
Po mszy, w świątyni, miał miejsce koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej, w trakcie którego wykonano utwory narodowe i patriotyczne. Orkiestrą dyrygowali kmdr Józef KOWALEWSKI i kplm. Benedykt Cezary CELIAN. Zgromadzona publiczność ciepło przyjęła wykonania zespołu. 
 
Po krótkiej uroczystości pod Mauzoleum, gdzie złożono wieńce i wiązanki kwiatów, miało miejsce spotkanie mniej formalne, w którym uczestniczyły osoby oficjalne i orkiestra. W czasie spotkania dyrygenci otrzymali od organizatorów artefakty w postaci pary figurek w kurpiowskich strojach regionalnych, co stanowiło miły akcent wydarzenia.
 
Należy złożyć organizatorom wyrazy uznania za kontynuowanie najlepszych wzorców tradycji patriotycznych i narodowych przy jednoczesnym utrzymywaniu własnego regionalnego dziedzictwa kultury. Tak trzymać!
 

 

IV BIEG PAMIĘCI MARYNARZY I UŁANÓW W SUSKU STARYM

Dnia 2 października 2016, w miejscowości Susk Stary miał miejsce IV Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów. To wydarzenie patriotyczno-sportowe organizowane jest od roku 2013 – dla uczczenia czynu zbrojnego żołnierzy poległych pod Rzekuniem w trakcie Wojny Polsko-Bolszewickiej w roku 1920. IV edycja Biegu zgromadziła ponad 250 zawodników – kobiet i mężczyzn w różnych przedziałach wiekowych. Ze sportowego punktu widzenia, bieg może być klasyfikowany, jako ćwierć-maraton, a jego trasa wynosi dziesięć kilometrów w naturalnych warunkach terenowych.

Organizatorami wydarzenia byli: Klub Sportowy ARCO-ŁAWY, Urząd Gminy w Rzekuniu, Hotel ZIELONY ZAKĄTEK, Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ulanów Zasławskich z Ostrołęki oraz Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie. Pomocy udzielili kadra i uczniowie Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce. Uczniowie szkół podstawowych  zorganizowali strefy kibica na trasie biegu. W piękny niedzielny poranek, przybyło do Suska sporo widzów i sympatyków. Licznie były również reprezentowane media.

 IV Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów rozpoczął się o godz. 11.00 od ceremonii złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem czynu zbrojnego z roku 1920. Wzięła w niej udział delegacja władz Gminy Rzekuń z wójtem Stanisławem GODZINĄ i sołtysem Suska Starego Marzeną PÓŹNIEWSKĄ. Klub Sportowy ARCO-ŁAWY reprezentowali członkowie Zarządu Klubu Norbert SIEMIĄTKOWSKI i Leszek MAŁKOWSKI. W imieniu Stowarzyszenia Krajowego Koła Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ulanów Zasławskich w Ostrołęce, wystąpił Dariusz OLECH; natomiast, Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali prezes kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ oraz v-ce prezes kmdr Józef KOWALEWSKI. Po wprowadzeniu wygłoszonym przez prezesa Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY - Arkadiusza ZYŚKA, nastąpił oficjalny start IV Biegu. '

Po dość intensywnych zmaganiach, po około 60 minutach, organizatorzy i zawodnicy przybyli na teren kompleksu hotelowo-gastronomicznego ZIELONY ZAKĄTEK, gdzie uczestnicy spożyli posiłek regeneracyjny. Tu należą się wyrazy uznania i podziękowanie dla właścicieli hotelu – Panow Janusza i Rafała PIEŃKOWSKICH oraz Pani Urszuli KĘPIŃSKIEJ, którzy znakomicie przygotowali na terenie kompleksu zaplecze organizacyjno-logistyczne IV Biegu. 

Oficjalne wyniki ćwierć-maratonu przedstawił prezes Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY Arkadiusz ZYSK. Nagrody tj. puchary i nagrody rzeczowe wręczyli wójt Gminy Rzekuń - Stanisław GODZINA, członkowie Zarządu Klubu, w imieniu OM LMiR - kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, w imieniu Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich – por. mgr Jan GRZYB, a imieniu Stowarzyszenia Krajowego Koła Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ulanów Zasławskich w Ostrołęce - Dariusz OLECH. Na zakończenie tej części spotkania, rys historyczny oraz uwarunkowania społeczno-polityczne minionych wydarzeń przedstawiła zebranym sekretarz OM LMiR sternik morski mgr Hanna POTAPOWICZ. 

IV Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów zakończył się spotkaniem integracyjnym, które przebiegało w bardzo milej atmosferze. Działaczom Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY należy pogratulować pięknej inicjatywy, wytrwałości i osiągniętych oczywistych sukcesów w działalności sportowej, jak i również patriotyczno-wychowawczej. Tak trzymać!