ORKIESTRA LMiR NA OBCHODACH DNIA WOJSKA POLSKIEGO W WYSZKOWIE

Dzień 15 sierpnia to najważniejsze wydarzenie dla Sił Zbrojnych RP. Dzień Wojska Polskiego obchodzony jest z okazji jednej z najważniejszych operacji wojskowych XX wieku, kiedy to Wojsko Polskie pod dowództwem Marszałka Józefa PIŁSUDSIEGO powstrzymało ekspansję bolszewików i zmusiło ich do odwrotu. 

15 sierpnia 2017 roku obchody miały miejsce również w Wyszkowie, a głównymi ich organizatorami były Urząd Miejski i Wojskowa Komenda Uzupełnień. Zadaniem orkiestry LMiR, która wystąpiła w nieco zmniejszonym składzie ze względu na urlopy, było zapewnienie oprawy muzycznej wydarzenia.

Uroczystości    rozpoczęły   się   w   Rybienku  Leśnym  o  godzinie  11.00  od  Mszy Za Ojczyznę w Kościele p. w. Matki Bożej Królowej Polski celebrowanej przez ks. proboszcza Eugeniusza LEDĘ oraz ks. kanonika Jerzego DĘBOWSKIEGO. Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną liturgii. Pod koniec nabożeństwa, burmistrz Wyszkowa Grzegorz NOWOSIELSKI wystąpił do zgromadzonych z relewantnym adresem okolicznościowym. 

Kolejnym etapem uroczystości był przemarsz z orkiestrą pocztów sztandarowych oraz innych uczestników do pomnika pamięci narodowej, który poprowadził tamburmajor OR LMiR bsm. Jarosław MORAWSKI. W Rybienku Leśnym jest to miejsce, gdzie w sierpniu 1920 roku, bolszewicy zamordowali ppor. Antoniego WOŁOWSKIEGO i sześciu żołnierzy z jego oddziału. Po przybyciu pod pomnik, orkiestra wykonała Hymn Narodowy i rozpoczęła się ceremonia składania wieńców. Uczestniczyły w tym delegacje władz Wyszkowa na czele z burmistrzem Grzegorzem NOWOSIELSKIM, przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w osobach: ppłk Leszek WIECZOREK – komendant, mjr Robert DYMERSKI  –  zastępca  i  mjr   Agnieszka KRYSTMAN   –   szef Wydziału Rekrutacji WKU. W imieniu Oddziału LMiR w Wyszkowie, kwiaty złożyli mgr Elżbieta KASIŃSKA – prezes oraz mgr Paweł RÓŻAŃSKI – członek Zarządu. 

Trzecia cześć obchodów Dnia Wojska Polskiego odbyła się na placu alarmowym Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie. Po przyjęciu meldunku o gotowości do uroczystości (meldunek przyjął komendant ppłk WIECZOREK) i po wykonaniu Hymnu Narodowego przez orkiestrę, odczytano rozkazy o mianowaniach na kolejne stopnie wojskowe i wręczono stosowne dokumenty. Wśród awansowanych znaleźli się członkowie Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR Piotr FILIPIAK oraz Michał KLIMKIEWICZ, którzy dołączyli do korpusu podoficerskiego po mianowaniu na stopień mata (kaprala). Uroczystość zakończyła się odegraniem przez OR LMiR kilku  utworów  o   charakterze  patriotycznym  pod dyrekcją kmdr Józefa KOWALEWSKIEGO, po czym wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na tradycyjną, żołnierską grochówkę. 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Arka Józefa” w Ostrołęce

26 lipca, o godz. 18.20 przycumowała do kei w Ostrołęce (148 km rzeki Narew) ekspedycja zorganizowana przez Ligię Morską i Rzeczną oraz Drużynę Harcerską „Szara Szekla” z Łap płynąca na trasie Łapy – Gdańsk. Na nabrzeżu, wodniaków serdecznie przywitali członkowiewładz Okręgu Mazowieckiego  Ligi Morskiej i Rzecznej - Prezes - kpt.ż. ś Andrzej POTAPOWICZ oraz Sekretarz Okręgu Hanna POTAPOWICZ, członkowie kół LMiR, ks. kan. dr Waldemar KRZYWIŃSKI- Kapelan Krajowy LMiR, Komendant Hufca Harcerskiego w Ostrołęce Pani Barbara JARNUTOWSKAi Pan Tadeusz JARNUTOWSKI,członkowie Klubu Motorowodnego „ZAŁOGA”, członkowie PZW, WOPR-Ostrołęka. Rozmowy o Narwi i o żegludze, rajdach, spływach trwały do późnych godzin. Harcerze zorganizowali ognisko. Były śpiewy i biesiada.

W roku Wisły, chcemy przypomnieć, że już w średniowieczu Narew była główną arterią komunikacyjną i transportową z Mazowsza do Gdańska. Złoty okres w dziejach Narwiańskiej Żeglugi przypada na XV – XVII w. Retmanem spływu jest ks. prof. Józef ŁUPIŃSKI.

 


 

FLISACY Z ULANOWA W PŁOCKU

W środę 19.07.2017,  w godzinach popołudniowych, płoccy wodniacy, wypłynęli z portu statkiem m/s "Reiher", po skąpanej słońcem Wiśle. Armatorem statku jest v-ce Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt ż. ś. Jerzy Pielaciński.  Na pokładzie byli obecni członkowie koła LMiR w Płocku, Towarzystwa Przyjaciół Płocka, Bractwa Wiślane p/w św. Barbary, przedstawiciele płockiego ratusza i licznych płockich mediów. Drugi statek to m/s " Teresa" dowodzony przez armatora - członka LMiR kpt. ż. ś. inż. Waldemara Sochockiego. Kapitan zaprosił na swój pokład Marka Mokrowieckiego - dyrektora Płockiego Teatru Dramatycznego |i aktorów, którzy wzdłuż biegu Wisły od Nowego Dworu Mazowieckiego aż po Nowy Duninów, wystawiają w plenerze nad Wisłą spektakl "Na Wiśle śpiewają oryle". Wśród gości, był obecny również dziekan i proboszcz Płockiej Katedry ks. kan. Stefan Cegłowski, oraz najstarszy kronikarz m. Płocka fotograf Jan Waćkowski i jak zawsze przesympatyczna pani Teresa - żona armatora, tym razem, jako załogant, którą wspomagali kpt. ż. ś. Stanisław Fidelis z żoną Krystyną. Wypłynęło jeszcze kilka mniejszych jednostek, między innymi, łódź ratownicza Płockiego WOPR. Spotkanie nastąpiło na 631 km Wisły, skąd wspólnie z dzielnymi flisakami spłynęliśmy w dół Wisły zatrzymując się i cumując przy płockich Bulwarach im. Stanisława Górnickiego. Tu nastąpiło spontaniczne przywitanie naszych gości - Ulanowskich flisaków -  przez sekretarza miasta Płocka p. Krakowskiego i v-ce Prezesa LMiR Okręgu Mazowieckiego kpt. ż. ś. Jerzego Pielacińskiego. Następnie, głos zabrał prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka kpt. ż. ś. Paweł Śliwiński, który zapoznał ulanowskich flisaków z historią i związkami miasta Płocka z Wisłą.
 
Dzielni flisacy z Ulanowa, na swojej tratwie zaplanowali sobie drogę wodną, która dziś dla przeciętnego śmiertelnika z lądu, wydaje się być nie do pokonania. A jednak!!!
 
 Po spontanicznym przywitaniu  flisaków - już na lądzie - przez płocką społeczność, kapitan m/s "Marianna " Mariusz Pielaciński zaprosił naszych drogich gości flisaków, płockie media i wielu gości na swój pokład, gdzie przybyłych poczęstowano grillowanymi potrawami, a nalewki i najprzeróżniejsze napitki i trunki rozwiązywały języki flisów i otaczającą ich płocką społeczność. To wspaniałe spotkanie z flisacką tratwą i jej retmanem i orylami, kończyło się w czasie, kiedy ognista kula zachodzącego słońca chyliła się ku zachodowi, odbijając się w nieskazitelnej ciszy i toni naszej prastarej Wisły. To piękno nadwiślańskiego natury leży u stóp wspaniałego Wzgórza Tumskiego, którego historyczne budowle zostały pokryte dostojną patyną wieków. Jutro, dzielni ludzie z Sanu popłyną w dół Wisły, do Dobrzynia n/ Wisłą i znów zaczną swój pracowity dzień z pieśnią, “Kiedy ranne wstają zorze..."
 
kpt. ż. ś. Stanisław Fidelis
 

 

 

Flisacy z Ulanowa w Warszawie 2017

ULANOWSCY FLISACY ZNÓW W WARSZAWIE

14 lipca 2017 o godzinie 16.00 do nabrzeża usytuowanego obok Bulwaru Jana Karskiego dobiły tratwy Flisu Ulanów – Gdańsk 2017 i jego uczestnicy - flisacy rekrutujący się z Bractwa p. w. Św. Barbary w Ulanowie mogli zakończyć kolejny etap tej niezwykłej operacji nautycznej na Sanie i na Wiśle, której celem jest, nie tylko uczczenie Roku Wisły 2017, ale również podtrzymanie etosu flisactwa, jako narodowego dziedzictwa kultury.

Ulanowscy flisacy rozpoczęli swą ekspedycję 2 lipca na Sanie, z zakończą ją 22 sierpnia na Zalewie Wiślanym. Koordynatorem wyprawy jest Tomasz SKIBA, a wydarzenie odbywa się pod patronatem burmistrza Ulanowa Stanisława GARBACZA, który również dotarł na warszawskie nabrzeże (drogą lądową). Należy podkreślić fakt, że działalność flisaków z Bractwa p. w. Św. Barbary została doceniona przez UNESCO i w roku 2014 zostało ono wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kultury.

Po zacumowaniu tratew, ulanowscy flisacy tradycyjnie oddali honorową salwę ze znajdującej się na pokładzie jednej ze tratew armaty ˮWiwatówkiˮ, po czym nastąpiło oficjalne powitanie grupy. W imieniu Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej, ulanowskich flisaków przywitał prezes kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ oraz sekretarz mgr Hanna POTAPOWICZ. W skład delegacji weszli również wiceprezesi kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI wraz z małżonką oraz kmdr Józef KOWALEWSKI. Obecny był skarbnik Zarządu Okręgu Mazowieckiego mgr inż. Roman LULIS również z małżonką. Na nabrzeże przybyli także dr Stanisław KUBEŁ - starosta ostrołęcki – kawaler Krzyża PRO MARI NOSTRO oraz kpt. ż. ś. Witold GINTER – doświadczony nawigator, retman pierwszej edycji Flisów Wiślanych w latach 1995 – 2000.  Obecni byli przedstawiciele mediów.

Ciekawe, że Urząd Miasta Stołecznego Warszawy reprezentowała młoda pani inspektor, która po wręczeniu flisakom drobnych gadżetów w płóciennych torbach, oddaliła się w sobie wiadomym kierunku. Naszym zdaniem, ranga wydarzenia – ROK WISŁY 2017 (uchwalony przez Sejm RP) - zasługiwała na obecność osób funkcyjnych wyższego szczebla. Skoro wiceprezydenci byli prawdopodobnie mocno obciążeni, to na nabrzeżu powinien pojawić się przynajmniej pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. zagospodarowania Wisły. Brak rzeczonego rzedstawiciela rzuca cień na opinię nt. efektywnego funkcjonowania warszawskiego magistratu w obszarze działań na Wiśle.  

Ulanowscy flisacy wyruszyli z Warszawy następnego dnia o 4.00. Wisła jest dość trudnym akwenem – szczególnie w okresie niskich stanów wody, co można obecnie zaobserwować. Jednakże, kunszt retmanów i pozostałych załogantów z Ulanowa, ich determinacja oraz utrzymywanie wielowiekowej tradycji wodniackiej to czynniki, które gwarantują, że ich ekspedycja zakończy się sukcesem. I tego właśnie im życzymy!
 


 

WIANKI NA PLAŻY MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE

W dniu 23.06.2017 nad Narwią przy plaży miejskiej w Ostrołęce odbyły się tradycyjne „Wianki”. Zebranych przywitała sekretarz Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej kol. Hanna Potapowicz. Przybliżyła obrzędy jakie towarzyszyły od wieków Nocy Świętojańskiej. To czas ognisk, śpiewów, zabaw, szukania szczęścia, wróżb, puszczania wianków  i  tak świętowano.
Przy muzyce trwały tańce, śpiewy i wspólne biesiadowanie. Popłynęły falami Narwi wianki z naszymi marzeniami, pragnieniami, nadzieją i radością.
Piękne wianki przygotowali członkowie Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej w Rzekuniu, którzy wraz z opiekunką Panią Edytą Morawską i rodzicami przeżywali magię Nocy Świętojańskiej.
Imprezę nad Narwią zorganizowali: Liga Morska i Rzeczna, Klub Motorowodny „Załoga”, WOPR, PZW i Kluby Seniorów.
 
 
 

 

DNI WISŁY W PŁOCKU 2017

Dni Wisły w Płocku, jak zawsze, są wydarzeniem, związanym przede wszystkim z Wisłą, jej historią i jej związku z miastem Płock. Co roku, gościmy na płockich bulwarach im. Stanisława Górnickiego, ludzi, którzy są nam drodzy i zasłużyli sobie na szacunek i poważanie. Organizatorami jak zawsze są entuzjaści rzeki Wisły, marynarze, Koło LMiR W Płocku, przy ścisłej współpracy z płockim POKIS-em, który daje ogromne wsparcie finansowe. Najbardziej oczekiwana jest zawsze parada statków i wszelkiego rodzaju płockich jednostek pływających, majestatycznie przesuwających się w dół Wisły. Moderatorem wiślanej parady statków dla społeczności zgromadzonej na płockim molo, jest niezastąpiony prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka kpt. ż. ś. Paweł ŚLIWIŃSKI. Szczególnym zainteresowaniem w tym roku cieszył się rzeczny pchacz Żeglugi Wyszogrodzkiej p/cz “ALEKSANDER", na którego górnym pokładzie armator kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – wiceprezes OM-LMiR wykonał lądowisko dla swojego helikoptera. Na scenie, rozmaite zespoły artystyczne prezentowały swoje wykonania. Nie mogło zabraknąć historii Wisły, wiślanych statków i przede wszystkim, ludzi Wisły.  Były również legendy i poezje wiślane, w wykonaniu kpt. ż. ś. Pawła ŚLIWIŃSKIEGO i kpt. ż. ś. Stanisława FIDELISA Obaj kapitanowie są aktywnymi działaczami koła Ligi Morskiej i Rzecznej w Płocku.

O godz. 19.00, setki uczestników Dni Wisły, przeszły do pobliskiego amfiteatru, gdzie, miały okazję podziwiać wykonania artystyczne płockiego zespołu "Wisła", „Dzieci Płocka” i niesamowitego Zespołu Pieśni i Tańca z Ukrainy, V-ce prezydent Płocka Roman SIEMIĄTKOWSKI i marszałek Województwa Mazowieckiego Adam STRUZIK, wręczyli nominowanym nagrody "Płocczanina Roku 2016" i nagrody w dziedzinie kultury. Miłym akcentem było nadanie przez marszałka A. Struzika medalu "Pro Masovia" kpt. ż. ś. Stanisławowi FIDELISOWI, który odebrał również z rąk prezydenta Płocka Andrzeja NOWAKOWSKIEGO nagrodę w dziedzinie kultury - za dwie książki "Wisła rzeka mojego życia" i "Semper Fidelis Vistulae", których treścią jest historia wiślanej żeglugi, wiślanych statków i ludzi Wisły.  Po koncercie, kilkadziesiąt pięknych dziewcząt z występujących zespołów, poniosło piękne zapalone wianki nad brzeg Wisły, aby je puścić na wody Wisły. Ale wodniacy płoccy nie odpuścili tradycji i poprowadzili kilkanaście ślicznych dziewcząt na statek kpt. PIELACIŃSKIEGO, którym uczestnicy wypłynęli na środek rzeki, gdzie płockie piękności - gubiły swe wianki. W tym nocnym amfiteatrze Wisły, puszczane były wianki ze statku "Komandor", " Leoś". W nocnej scenerii, przepiękna panorama płockiego Tumskiego Wzgórza, katedry i pięknie podświetlonego mostu, zespolona z płynącymi i palącymi się wiankami przedstawiała się imponująco.
 
kpt. ż. ś. Stanisław Fidelis
 
 
 
 

LITEWCY FLISACY W PŁOCKU

Przed południem 29 czerwca 2017 r, do Płocka dotarła na dwóch drewnianych łodziach dzielna litewska "Ekspedycja Narodowa", która opływa historyczne ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jedna z jednostek pływających, to litewska drewniana "Wicina" z siedmiometrowym masztem, na którym powiewa swobodnie flaga Litwy i Polski, która wraz z mniejszą łodzią flisacką pływała już po rzekach Niemen, Wilia i Prypeć, a teraz dzielnie spisuje się na Narwi i Wiśle. Dziś, jednostki zacumowały w płockim Klubie Żeglarskim MORKA. Dzielnych litewskich żeglarzy z Telewizji Litewskiej i Radia - przywitali płoccy wodniacy z Bractwa Ludzi Wisły p/w św. Barbary i Zarządu Klubu Żeglarskiego Morka, w osobach starszego brata Wiślanego Bractwa ,działacza LMiR z Płocka kpt. ż. ś. Stanisława FIDELISA, mech. ż. ś. Teodora TYMIŃSKIEGO, dokumentalistę Towarzystwa Przyjaciół Płocka Krzysztofa WIŚNIEWSKIEGO wraz z bosmanem portu. Projekt "Ekspedycja Narodowa"  skupia się na wspólnej historii Polski i Litwy, kulturze i aktualnych relacjach między naszymi narodami. W Płocku, przed pomnikiem Bolesława Krzywoustego, ekspedycję przywitał mazowiecką pieśnią i tańcem Zespół „Wisła” z Płocka. Potem, Litwini udali się do prastarej Katedry Płockiej, gdzie pogłębili wiedzę o historii mazowieckiej świątyni, obejrzeli również replikę słynnych "DRZWI PŁOCKICH”. Dzięki znajomości języka polskiego przez załoganta jednej z łodzi Pana EDMUNDASA, który był bardzo rozmownyi przyjacielski we wszelkich kontaktach. Na pożegnanie, naszym pobratymcom życzymy bezpiecznej wiślanej żeglugi, ze słowami "płyńcie pod żaglem nadziei - która otuchę daje w podróży i obyście nie zaznali nigdy złowrogiej burzy", a-hoj dzielni ludzie litewskiej rzeki Wilia z Wilna.
 
 kpt. ż ś. Stanisław Fidelis