Zostań członkiem

ZOSTAŃ CZŁONKIEM
Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej03-901 Warszawa ul.Szanajcy 14/62 Kom. 502-24-77-88

Konto numer: 55 2030 0045 1110 0000 0192 6990  
Misją Ligi Morskiej i Rzecznej jest edukacja morska oraz kształtowanie świadomości morskiej i rzecznej społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży;
naszym zadaniem jest pokazać kolejnym pokoleniom nowe perspektywy w myśl przysłowia: "morze żywi i bogaci"; rzeki to woda dla ludności , przemysłu , transportu, rekreacji .

Naszą siłą jest połączenie 90-letniej tradycji i doświadczenia z nowoczesnością.                                                          
Z kart historii  Przed I Wojną Światową w marynarkach wojennych państw zaborczych służyło tysiące Polaków. Niektórzy dosłużyli się wysokich stopni oficerskich, a swoje kwalifikacje zawodowe starali się wykorzystać w odrodzonej Ojczyźnie. I tak już 1 pażdziernika z inicjatywy kontradmirała Kazimierza Porębskiego została utworzona organizacja Bandera Polska, jako stowarzyszenie na polu rozwoju żeglugi przekształcane następnie w ;  - 1919 – Ligę Żeglugi Polskiej  - 1924 – Ligę Morską i Rzeczną. - 1930 – Ligę Morską i Kolonialną / jej pracami kierował generał   Mariusz Zaruski / To dzięki wytężonej pracy członków Ligi i jej wybitnym zasłużonym działaczom 23 września 1922r Sejm II Rzeczpospolitej podjął bardzo ważną uchwałę o budowie portu handlowego w Gdyni, a 29 kwietnia 1923r Prezydent Stanisław Wojciechowski przybył do Gdyni na ceremonię otwarcia Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków.        W latach 30. XX w. Liga  prowadziła zbiórkę pieniędzy na Fundusz Obrony Morskiej czego rezultatem m. in. było zbudowanie okrętu podwodnego \"Orzeł\". Wydawała miesięcznik \"Morze\" i kwartalnik \"Sprawy Morskie i Kolonialne\". W 1939 r. liczyła prawie 1 mln członków. Liga Morska i Kolonialna zaprzestała działalności w roku 1939.   Liga Morska (1944-1998)   Pod koniec wojny, latem 1944 roku, w wyzwolonym Lublinie reaktywano organizację pod nową nazwą: Liga Morska.  Wiedziano o tym w okupowanej jeszcze Warszawie, istniało bowiem porozumienie ligowców, którym kierował Skwarek i członkowie przedwojennego Harcerskiego Kręgu Morskiego. W Lublinie LM powstała samorzutnie. Na II Zjeździe prezesem Rady Głównej Ligi Morskiej został kontradmirał Adam Mohuczy.   Mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1946 LM uznano za stowarzyszenie wyższej użyteczności.   W okresie powszechnej militaryzacji i przygotowywania społeczeństwa do kolejnej wojny, wykorzystywano także LM do szkolenia marynarskiego.     W 1950 r. skończyła się epoka masowości, twórczej myśli morskiej Polaków, epoka fascynacji społeczeństwa morzem i wybrzeżem. Niektóre formy działalności LM przejęła po trzech latach Liga Przyjaciół Żołnierza.     W grudniu 1980 roku na II Kongresie Kultury Morskiej w Gdyni reaktywano Ligę Morską .  19 marca 1999 roku Liga Morska podczas Walnego Zjazdu Delegatów w Gdyni, na wniosek Zarządu Głównego, została przekształcona w Ligę Morską i Rzeczną. Powrócono w ten sposób do jednej z pierwszych nazw, najbardziej aktualnej, gdyż w programowym działaniu Ligi coraz większą rolę odgrywa sprawa wykorzystania wód śródlądowych.   
Celem polityki transportowej Państwa powinno być, poprawa jakości systemu transportu wodnego ,turystyki wodnej , jego rozbudowa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  
Honorowym Prezesem Ligi Morskiej i Rzecznej  jest  Prezydent Polski Bronisław Komorowski.Prezesem Zarządu Głównego. Ligi Morskiej i Rzecznej jest  kpt. ż. w. dr Andrzej Królikowski.Prezesem  Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej jest  kpt.ż.ś..mgr Andrzej Potapowicz.    W swoim Statucie, jako główne cele działania LMiR przyjeła:   
1. kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego jako jednej z podstaw bytu narodowego, 
2. kształtowania w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, zrozumienia roli i znaczenia szeroko rozumianej gospodarki wodnej, żeglugi morskiej i śródlądowej oraz ochrony środowiska, formowanie wzorów pożądanych osobowości jako jedno z zadań edukacji morskiej, 
3. działanie na rzecz rozwoju kultury morskiej, w tym sztuki i literatury marynistycznej,  4. propagowanie tradycji polskiej marynarki wojennej i handlowej oraz umacnianie patriotycznych postaw społeczeństwa i rozwoju gospodarczego wód polskich, 
5. współdziałanie w ochronie naturalnego środowiska morskiego i wodnego, 
6. inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polaków zamieszkałych za granicą i Polonii z Rzecząpospolitą Polską, zwłaszcza w takich dziedzinach jak oświata, turystyka i sport, upowszechnianie w środowiskach polskich poza granicami kraju i polonijnych wiedzy o Polsce i jej dokonaniach w gospodarce morskiej, turystyce i sportach wodnych. 
7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
8. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wodnej, uprawiania sportów, oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 
9. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 
10. podejmowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
11. podejmowanie działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
12. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej, 
13. promowanie działalności społecznej wspomagającej rozwój gospodarczy Polski w oparciu o walory morza oraz rzek i jezior.  Propagujemy hasło; Trzymajmy się morza , jezior i rzek ! 
Chcemy należytej rangi dla gospodarki wodnej ,żeglugi morskiej i śródlądowej, dla transportu wodnego i turystyki wodnej 
Pod hasłem „POMÓŻMY RZEKOM PŁYNĄĆ” Generalne Szyperstwo Wiślanego Flisu Ligi Morskiej i Rzecznej organizowało w latach 1995-2000 kolejne ekspedycje wodniackie pn. „Wiślany Flis do Gdańska” szlakiem Sebastiana Fabiana Klonowicza, promujące rewitalizację rz. Wisły i budowę Kaskady Dolnej Wisły. Zarząd Okręgu Mazowieckiego LMiR planuje powrót do tradycji, wywodzącego się z czasów II. Rzeczypospolitej Wiślanego Flisu, aby w dalszym ciągu skutecznie promować Wisłę jako okno na Kraj dla Portu Gdańskiego.  LUB  ZOSTAŃ NASZYM SPONSOREM !

Zmieniony (Piątek, 25 Marzec 2011 10:30)

 

Obchody Dnia Morza w Wyszkowie

Ponownie w Wyszkowie Obchody Dni Morza  

 

   Doroczne Dni Morza na Mazowszu oraz 90.lecie Zaślubin Polski z Morzem świętowano w Wyszkowie 26 czerwca 2010 roku. Patronat nad obchodami sprawowali: prezes Zarządu Głównego LMiR kpt. ż.w. dr inż. Andrzej Królikowski, marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, burmistrza Wyszkowa  Grzegorz Nowosielski. Gospodarzem uroczystości był ksiądz kan. Waldemar Krzywiński dziekan Dekanatu Wyszkowskiego i kapelan LMiR w Wyszkowie.
   W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych:-  Cecylia Domrzała,  radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Waldemar Sobczak - wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego , Grzegorz Nowosielski - Burmistrz Wyszkowa.
   Z tej okazji przybyli do Wyszkowa: kmdr Andrzej Koziołowski – przedstawiciel Korpusu Wojskowego NATO Wschód, kpt. ż.ś. Andrzej Potapowicz – prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego LMiR, Andrzej Matulewicz – przedstawiciel Urzędu Morskiego w Gdyni, reprezentujący prezesa ZG LMiR, płk Leszek Wieczorek – wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie, płk Jacek Kwieciński – przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, płk pil. Janusz Decewicz, płk pil. Kazimierz Pogorzelski, Elżbieta Pirecka a także kombatanci i młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi szkół będących członkami LMiR.
   Liturgię poświęconą ludziom morza, którzy zastali wezwania na wieczną wachtę oraz pełniącym służbę na morzu i śródlądziu, poprowadził ksiądz biskup dr Tadeusz Bronakowski sufragan Diecezji Łomżyńskiej. 
    Odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową, poświęconą marynarzom II. Batalionu Morskiego oraz ich dowódcy kpt. mar. Adamowi Mohuczemu, w 90 rocznicę ich czynu zbrojnego na Bugu i polach bitewnych wokół Wyszkowa, w czasie wojny polsko - bolszewickiej w 1920 roku.
   Osoby zasłużone dla Ligi Morskiej i Rzecznej otrzymały medale przyznane przez Zarząd Główny LMiR, a zwieńczeniem uroczystości był koncert Orkiestry Dętej Nadbużańskiej im. ppor. mar. Kazimierza Deptuły Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie który tradycyjnie poprowadził kmdr Józef Kowalewski.
   Materiał nadesłał prezes LMiR w Wyszkowie Julian Bielawski, któremu serdecznie dziękujemy, życząc Mu zarazem zdrowia a także żałując, że los nie pozwolił tym razem być razem z wszystkimi nad Bugiem.

Zmieniony (Piątek, 25 Marzec 2011 10:32)

 

 LIGA MORSKA I RZECZNA

ZARZĄD OKRĘGU MAZOWIECKIEGO

 

 

Misją Ligi Morskiej i Rzecznej jest edukacja morska oraz kształtowanie świadomości morskiej społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży;

naszym zadaniem jest pokazać kolejnym pokoleniom nowe perspektywy w myśl przysłowia: "morze żywi i bogaci";

już Stanisław Staszic w 1790 roku głosił: TRZYMAJMY SIĘ MORZA;

naszą siłą jest połączenie 90-letniej tradycji i doświadczenia z nowoczesnością.

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć